Ekonomiskās attīstības cikls

Admirals

Ekonomiskais cikls ir dabiska svārstība starp ekonomiskās izaugsmes un ekonomiskās recesijas periodiem. Tādi fundamentālie faktori kā IKP, procentu likmes, inflācija un nodarbinātības līmenis var tikt izmantoti, lai noteiktu ekonomiskās aktivitātes ciklu, kurš raksturīgs konkrētajā situācijā.

Tā kā mūsdienās finanšu instrumentu pasaule ir ļoti bagātīga un dažāda, treideri un investori var gūt peļņu jebkurā ekonomikas cikla attīstības fāzē.

Kas ir ekonomiskās attīstības cikls?

Ekonomiskās attīstības ciklam, kuru dažreiz sauc arī par biznesa ciklu, ir četras fāzes:

 • Kāpums
 • Virsotne
 • Lejupslīde
 • Iedobums

Kāpumā fāze

Kāpuma fāzē ir vērojama ekonomikas izaugsme. Šo fāzi raksturo investīciju palielināšanās, nodarbinātības palielināšanās, ražošanas apjomu palielināšanās, iedzīvotāju ienākumu pieaugums, aktīvāka ilglietojuma (ilgtermiņa) preču iegāde, cenu un procentu likmju paaugstināšanās, augstāka uzņēmumu peļņa. Vienīgais ekonomiskais indikators, kurš kāpuma fāzes laikā samazinās, ir bezdarbs.

Virsotnes fāze

Virsotnes fāzi raksturo visas ekonomiskās kapacitātes izmantošana. Šajā posmā arī pieaug cenas, un palielinās uzkrātās produkcijas apjoms.

Lejupslīdes fāze

Lejupslīdes fāzi mēdz saukt arī par krīzi, kritumu vai recesiju. Šajā fāzē pieaug bezdarbs, samazinās darbinieku algas un patēriņš, samazinās ražošanas apjomi un investīcijas, veidojas lieli uzkrātās produkcijas apjomi, samazinās valsts nodokļu ieņēmumi, pieaug pieprasījums pēc kredītiem un samazinās reālais IKP.

Iedobuma fāze

Iedobuma fāzi sauc arī par depresiju, ja tā ir ilgstoša. Šajā fāzē novērojams viszemākais ražošanas līmenis, augsts bezdarba līmenis un zemi iedzīvotāju ienākumi. Tieši šīs fāzes laikā, balstoties uz ekonomiskās attīstības cikla īpatnībām, būtu visizdevīgāk iegādāties uzņēmumu akcijas un citus finanšu aktīvus, ja spējat pareizi identificēt cikla fāzi, jo nākamā ekonomiskās attīstības cikla fāze ir izaugsmes fāze!

Investē ar Admirals!

Admirals piedāvā 8000+ finanšu instrumentus, piemēram, akciju indeksus (S&P500, Nasdaq 100 un DAX30) un akciju CFD (cenas starpības līgumu) tirdzniecību (BMW, Facebook, Apple), kā arī reālu akciju iegādi Invest.MT5 kontā!

Atver reālo kontu

Veic reālo tirdzniecību un abonē treideru stratēģijas ar Copy Trading

 

Ekonomiskās aktivitātes ciklu klasifikācija

Par ekonomiskās aktivitātes cikla garumu uzskata laiku, kurā ekonomika iziet cauri visām četrām cikla fāzēm. Ekonomiskās aktivitātes ciklus pēc to ilguma iedala:

 • Garie cikli (40 līdz 60 gadi)
 • Vidējie cikli (7 līdz 11 gadi)
 • Īsie cikli (3 līdz 3,5 gadi)

Garos ciklus sauc arī par Kondratjeva cikliem, jo tie ir saistīti ar Kondratjeva biznesa ciklu teoriju, kurā izklāstīti garo ciklu cēloņi:

 • 40 līdz 60 gadu laikā atjaunojas pamatkapitāls: rodas vajadzība būvēt jaunas ražošanas ēkas un iegādāties jaunas iekārtas, kas veicina lielāku pieprasījumu pēc dažādiem resursiem un darbaspēka, veicinot ekonomisko aktivitāti.
 • 40 līdz 60 gadu laikā būtiski mainās tehnoloģijas.
 • 40 līdz 60 gadu laikā parādās nepieciešamība uzkrāt investīciju kapitālu. Lai mūsdienās izveidotu konkurētspējīgu uzņēmumu, vajadzīgi lieli līdzekļi, kurus uzkrāt var tikai ilgstošā laika periodā.
 • 40 līdz 60 gadu laikā notiek izmaiņas demogrāfijas tendencēs.

Ekonomikas vēsturē pagaidām var izdalīt piecus garos ciklus:

 1. 1789. gads - 1848. gads. Šo ciklu raksturo tādi zinātniskie atklājumi kā tvaika mašīnas, mehāniskās aužamās stelles un jaunas tērauda ražošanas tehnoloģijas.
 2. 1849. gads - 1895. gads. Šo ciklu raksturo dzelzceļa attīstība, telegrāfa izgudrošana un fotogrāfijas tehnoloģijas.
 3. 1896. gads - 1945. gads. Ciklam raksturīga iekšdedzes motora un automašīnas attīstība, radioaktivitātes atklāšana, jaunas ķīmijas tehnoloģijas un alumīnija iegūšana.
 4. 1946. gads - 1992. gads. Šajā ciklā strauji attīstījās elektronika, kosmonautika, pusvadītāji, ģenētika un mākslīgo šķiedru tehnoloģijas.
 5. 1993. gads - mūsdienas. Mūsdienu attīstībai raksturīgas: optiskās šķiedras izmantošana, informācijas tehnoloģiju attīstība, DNS ķēdes atšifrēšana un vēl citi būtiski zinātnes atklājumi.

Neskatoties uz ekonomisko ciklu svārstībām, akciju cenas, it īpaši akciju indeksu cenas, ilgtermiņā vēsturiski ir pieaugušas. Tāpēc arī pensiju fondi vienmēr investē akcijās un akciju indeksos - ilgtermiņā tā ir izcila izvēle ik vienam investoram.

Ar laiku vairums cilvēku apzinās, ka ir nepieciešams dažādot ienākumu veidus un ir kādi, kuri kavējas investēt, jo domā, ka investīcijas iespējamas tikai ar lielu sākuma kapitālu, bet tā tas gluži nav, jo ikviens saprātīgs investors pārbauda savu ideju vispirms uz virtuāliem līdzekļiem bez riska un tikai tad, kad apguvis investīciju pamatus, sāk investēt ar reālu, bet minimālu naudu, līdz iegūst pārliecību un spējas investēt nopietni.

Kompānijā Admirals finanšu instrumentu tirdzniecību, piemēram, akciju, izejvielu, obligāciju un kriptovalūtu CFD, varat uzsākt no 200€ pamatkapitāla. Vairāk info par tirdzniecības kontiem.

Tirgo bezriska demo kontā

Praktizē tirdzniecību ar virtuālajiem līdzekļiem

 

Vidējo ciklu cēloņi:

 • Samazināts kopējais pieprasījums. Pieaugot ienākumiem, daļa ienākumu tiek iztērēti produktu un patēriņa preču iegādei, bet daļa ienākumu tiek uzkrāti. Tā rezultātā kopējie izdevumi un kopējais pieprasījums samazinās, kas, savukārt, liek uzņēmumiem samazināt ražošanas apjomus un darbaspēku, vēl vairāk samazinot kopējo pieprasījumu, jo cilvēkiem paliek mazāk līdzekļu.
 • Ekonomikas dalībnieku savstarpējās attiecības. Ekonomikas dalībnieku mijiedarbība vienam ar otru veicina darbu dalīšanu un specializāciju, bet palielina savstarpējo atkarību vienam no otra. Tā rezultātā neveiksmes vienā nozarē var radīt neveiksmes un lejupslīdi arī citā nozarē.

Ekonomiskās aktivitātes cikla stabilizācija

Salīdzinoši populārs ir uzskats, ka valsts pienākums ir samazināt ekonomiskās svārstības. Ekonomiskās izaugsmes laikā īstenojot ierobežojošu fiskālo un monetāro politiku, bet ekonomiskās lejupslīdes laikā īstenojot stimulējošu jeb ekspansīvu fiskālo un monetāro politiku.

Valdības politiku, kura tiek realizēta ar mērķi mazināt ekonomiskās svārstības, sauc par ekonomikas stabilizācijas politiku. Izmantojot šo politiku, valdības mēģina samazināt ekonomiskā cikla ilgumu un svārstības, neņemot vērā svārstību cēloni.

Ekonomists Džons Meinards Keinss uzskatīja, ka gadījumā, ja ekonomikas dalībniekiem nav pirktspējas iegādāties preces un pakalpojumus, kuri tiek ražoti, cenas samazināsies, lai veicinātu patēriņu. Bet, cenām samazinoties, samazināsies arī uzņēmumu peļņa, kas novedīs pie pieaugoša skaita bankrotējošu uzņēmumu, kā rezultātā palielināsies arī bezdarbs, kas vēl vairāk samazinās ekonomikas dalībnieku pirktspēju.

Pirktspējas samazināšanās atkal samazinātu cenas. Lai šo ciklu pārtrauktu, Keinss ieteica īstenot ekonomikas stabilizācijas politiku, piemēram, manipulēt ar fiskālo politiku un kopējo pieprasījumu. Balstoties uz Keinsa teoriju, pieprasījums tiek stimulēts, lai cīnītos ar bezdarbu, bet ierobežots, ja ir vajadzība cīnīties ar inflāciju.

Ekonomikas stabilizācijas politikas priekšrocības:

 • Politiķiem ir iespēja samazināt ekonomisko svārstību sekas, tā rezultātā stabilizējot nodarbinātību, kopējo pieprasījumu un ražošanas līmeni.
 • Pastāv iespēja palielināt sabiedrības kopējo labklājības līmeni, tā rezultātā nesot labumu katram sabiedrības loceklim.
 • Pastāv iespēja novērst reģionālās un nozaru attīstības nesamērību.

Ekonomikas stabilizācijas politikas trūkumi:

 • Politiķi bieži ir ieinteresēti īstermiņa rezultātos, radot negatīvas sekas ilgtermiņā.
 • Politiķi veic secinājumus, balstoties uz prognozēm, kuras var būt neprecīzas un neatbilst reāliem ekonomikas apstākļiem.
 • Fiskālās un monetārās politikas izmaiņu efekts ir novērojams tikai pēc kāda laika, kamēr esošā situācija var arī pasliktināties.
 • Praksē fiskālo un monetāro politiku īstenot nemaz nav tik viegli, un nepieciešams pārvarēt dažādas problēmas.

Vadošie ekonomiski uzskata, ka stabila cenu līmeņa un izaugsmes tempu saglabāšana ir ļoti svarīga ilgtermiņa izaugsmei, it īpaši ekonomikām kļūstot sarežģītākām. Jebkuras mainīgās vērtības svārstības var novest pie neparedzētām sekām visā ekonomikā, traucējot tirgiem darbību optimālā efektivitātes līmenī.

Lielākā daļa mūsdienu ekonomiku iesaistās ekonomiskās stabilizācijas politikā, kur lielāko daļu darba veic Centrālā banka, piemēram, Eiropas Centrālā banka. Stabilizācijas politikas pozitīvo rezultātu atspoguļo mērenā, bet pozitīvā ASV IKP izaugsme kopš 1980. gadiem.

Secinājumi - ekonomiskās attīstības cikla cēloņi

Visiem, kuri ir piedzīvojuši vismaz vienu finanšu recesiju jeb krīzi, būs skaidrs, ka ekonomiskās attīstības cikls ietekmē visas sabiedrības labklājību. Viens no tematiem, par kuru zinātnieki nespēj vienoties, ir ekonomikas cikliskuma cēloņi, un populārākie no tiem ir: izmaiņas procentu likmēs, izmaiņas kopējā pieprasījumā, kā arī uzskats, ka ekonomiskais līdzsvars neeksistē un tas ir tikai dabiski, ka ekonomika attīstās cikliski.

Lai kā arī nebūtu, jebkurš cilvēks un investors vēlas saglabāt savu bagātību un pirktspēju, neatkarīgi no ekonomiskās attīstības cikla fāzes. Izmaiņas valūtu kursos, akciju cenā un obligāciju ienesīgumā ir tikai daļa no iespējām, kā ar finanšu instrumentu tirdzniecību gūt peļņu. Uzzini vairāk klātienes semināros Admirals Rīgas ofisā!

Atver reālo kontu

Veic reālo tirdzniecību un abonē treideru stratēģijas ar Copy Trading

 

Pilnveidojat savas zināšanas

Par Admirals

Admirals investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admirals preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.

Atruna: Sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admirals mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, pievērsiet uzmanību sekojošam:

 1. Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu.
 2. Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admirals nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.
 3. Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (Ričards Laudurgs, Mārketinga menedžeris, turpmāk "Autors"), balstoties uz autora viedokli.
 4. Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admirals apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.
 5. Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admirals negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi saistīti ar pagātnes rezultātiem u nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.
 6. Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admirals puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām, vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.
 7. Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admirals puses jebkādam turpmākam sniegumam. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt, un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.
 8. Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admirals sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admirals mājaslapā.

Kredītpleca produkti (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.

TOP RAKSTI
Tirgus tendence jeb trends finanšu instrumentu tirdzniecībā
Zināšanas, kā noteikt cenas tendences tirgos, ir pamatu pamats finanšu instrumentu tirdzniecībā. Jo tieši cenas tendencei būs svarīga loma, pieņemot lēmumus par darījumu atvēršanu vai to slēgšanu. Satura rādītājs: Kas ir tirgus tendence jeb trends finanšu instrumentu tirdzniecīb...
​Kaimiņi, tirdzniecības partneri un sāncenši: mārciņa-eiro valūtu pāra vēsture
Šoreiz apskatīsim Eiro un Lielbritānijas mārciņas valūtu maiņas vēsturi. Vairāk par iemesliem, kāpēc abas valūtas ir tik populāras, 2007. līdz 2009. gada finanšu krīzi, EUR/GBP valūtu maiņas kursa vēsturi un vēl vairāk!Saskaņā ar iesaistīto valūtu nozīmi un globālo popularitāti EUR/GBP ir arī ļoti s...
Kā sagatavoties nākamajai krīzei?
Vai zinājāt, ka divi no trim cilvēkiem vienkārši nav gatavi nākamajai ekonomikas recesijai? Tas ir vēl biedējošāks fakts, ja ņemam vērā pieaugošu skaitu ekonomistu, kuri tuvākajā nākotnē prognozē vēl vienu recesiju. Tomēr pastāv vienkārši veidi, kā sagatavoties nākamajai recesijai: apgūstot krīzes...
Skatīt visu