Spremi PDF Ispis

Uvjeti korištenja usluge obavijesti SMS-om


Uvjeti korištenja

Ova Pravila postavljaju uvjete korištenja i uređuju pružanje i korištenje usluge SMS obavijesti (u daljnjem tekstu: Usluga). Ova je politika objedinjena politika za investicijske tvrtke koje pružaju usluge pod zaštitnim znakom Admiral Markets, a pripadaju konsolidacijskoj grupi Admirals Group AS. Investicijske tvrtke u okviru Admiral Markets Grupe sastoje se od sljedećeg: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd., Admiral Markets Cyprus Ltd i Admirals AU Pty Ltd. (ovdje se zajedno nazivaju "Admiral Markets").

Ovi Uvjeti korištenja dopunjuju i mijenjaju opće uvjete vašeg Klijentskog sporazuma s nama u vezi s Uslugom. U slučaju bilo kakve neusklađenosti između ovih Uvjeta korištenja i općih uvjeta Ugovora s klijentom, primjenjivat će se ovi Uvjeti korištenja, ali samo strogo u odnosu na Uslugu.

Trebate pažljivo pročitati ove Uvjete korištenja jer oni uređuju pružanje i upotrebu Usluge. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim Uvjetima korištenja, trebali biste nas kontaktirati pomoću podataka za kontakt u odjeljku 9. ovog dokumenta.

Registracijom za Uslugu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili ove Uvjete korištenja.

1. Općenito

1.1 Pružanje usluge sastojat će se od slanja SMS poruka (usluge kratkih poruka) SMS poruka, uključujući podatke o vašim trgovačkim računima otvorenima kod nas (u daljnjem tekstu SMS obavijesti), na broj mobitela koji ste kod nas registrirali. Usluga je automatizirano IT rješenje koje klijentima pruža dodatni način primanja podataka o računu putem SMS tekstualnih poruka. Pojedinosti o Usluzi mogu se dobiti na web mjestu Admirals www.admiralmarkets.com/hr ili kontaktiranjem putem podataka za kontakt u odjeljku 9 ili u našem uredu Admirals.

1.2 Bilo koji i svi podaci isporučeni u okviru ove Usluge ne zamjenjuju, mijenjaju ili dopunjuju na bilo koji način informacije (uključujući podatke o transakcijama i depozitima) koje vam stavljamo na raspolaganje u skladu s Ugovorom s klijentom (uključujući podatke koji su navedeni na trgovačka platforma) i isporučuje se samo u svrhu dodatnih informativnih obavijesti. Podaci navedeni u SMS obavijestima nisu cjeloviti i sveobuhvatni. U slučaju bilo kakvih odstupanja, podaci dostupni na trgovačkoj platformi smatrat će se točnim. Podaci pruženi u okviru ove Usluge nemaju nikakav pravni značaj i na njih se neće oslanjati prilikom donošenja odluka o trgovanju. Ne dajemo izjavu u pogledu točnosti ili cjelovitosti podataka pruženih u okviru Usluge.

1.3 Da biste ispunjavali uvjete za SMS obavijesti, morate imati račun za trgovanje Admirals. Za daljnje informacije o otvaranju trgovačkog računa, pogledajte detalje za kontakt u odjeljku 9. SMS obavijesti dostupne su samo ako je vaš račun s pravom ovlašten i ispravno radi, ako ste registrirali svoj broj mobitela kako biste mogli koristiti Uslugu i prihvatili ove Uvjeti korištenja.

1.4 Omogućit ćemo vam da u bilo kojem trenutku registrirate samo jedan broj mobitela kod nas. To će se odnositi na sve vaše trgovačke račune otvorene kod nas. Ako ste registrirani za primanje SMS obavijesti o više računa, morat ćete upotrijebiti referencu do pet znakova za razlikovanje računa.

1.5 SMS obavijesti mogu se slati na mobilni telefon registriran kod bilo kojeg međunarodnog operatora mobilne mreže.

1.6 Registracijom za Uslugu potvrđujete da su broj mobilnog telefona i bilo koji drugi podaci koji nam se prenose valjani, točni i ažurirani. Svjesni ste da nismo u mogućnosti poslati SMS obavijesti na fiksni telefon, na računalo sposobno za primanje teksta ili na bilo koji drugi uređaj koji ne podržava SMS obavijesti.

1.7 Poslat ćemo vam svaku SMS obavijest samo jednom. Ako izbrišete SMS obavijest s mobitela, nećemo moći ponovo poslati istu SMS obavijest.

1.8 Počet ćemo slati SMS obavijesti u roku od 48 sati od prve registracije za Uslugu.

1.9 Možete zatražiti od nas da privremeno obustavimo vaše SMS obavijesti u bilo kojem trenutku. To možete učiniti putem interneta u svojoj Trgovačkoj sobi tako što ćete nas kontaktirati putem podataka za kontakt u odjeljku 9 ili telefonskim pozivom u naš ured Admirals. Obustava usluge primijenit će se na sve vaše račune, osim ako vi odredite račun na koji se primjenjuje obustava. SMS obavijesti prestaju u roku od 24 sata od primitka vašeg zahtjeva za obustavu. Usluga će biti vraćena u roku od 48 sati od primitka vašeg zahtjeva.

1.10 SMS obavijesti poslane prilikom korištenja Usluge neće sadržavati vaše osobne podatke (tj. Vaše ime ili druge podatke koji bi omogućili trećim stranama koje nisu upoznate s vašim Ugovorom o klijentu i / ili pojedinostima o trgovačkom računu da vas identificiraju na temelju SMS obavijesti).

2. Naplata

2.1 Usluga je s naše strane besplatna. Međutim, uslugu možemo naplatiti u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti najmanje 2 mjeseca prije nego što naplata postane primjenjiva. Ako ne otkažete Uslugu, bit ćete dužni platiti naknadu na isti način kao i svi drugi dugovi koji nam se plaćaju u skladu s općim uvjetima Klijentskog sporazuma s nama.

2.2 Vaš davatelj usluga mobilne telefonije može vam naplatiti primanje tekstualnih poruka (uključujući SMS obavijesti), a možda ćete morati platiti dodatne troškove prilikom primanja tekstualnih poruka u inozemstvu. Za više informacija kontaktirajte svog davatelja usluga mobilne telefonije. Odgovorni ste za sve iznose koje vam je naplatio davatelj usluga mobilne telefonije.

3. Sigurnost

3.1 Ako se vaš mobilni telefon izgubi ili ukrade, morate nas obavijestiti što je prije moguće, a u svakom slučaju u roku od 24 sata od gubitka ili krađe, kontaktirajući nas putem podataka za kontakt u odjeljku 9.

3.2 Morate nas obavijestiti čim promijenite broj mobitela registracijom novog broja mobitela putem web stranice Admirals.

3.3 Imajte na umu da vam nikada ne bismo poslali tekstualnu poruku u kojoj bismo zatražili da navedete bilo kakve osobne podatke. Ako primite takvu poruku, nemojte ništa poduzimati i kontaktirajte nas čim je to razumno izvedivo pomoću podataka za kontakt u odjeljku 9.

4. Odgovornost

4.1 Iako se trudimo da podaci dani u okviru ove usluge budu točni, ažurni i pouzdani, podaci nemaju nikakav pravni značaj i na njih se neće oslanjati prilikom donošenja odluka o trgovanju. Stoga ne preuzimamo nikakvu odgovornost koja proizlazi iz ili je u vezi s ovom Uslugom ili informacijama pruženim u okviru ove Usluge, informacijama za koje se očekuje da će biti isporučene u okviru Usluge, a ne s odgodom. Nismo odgovorni za, uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće:

4.1.1 Svaka šteta ili gubitak koji biste mogli pretrpjeti kao rezultat oslanjanja na podatke dane putem SMS obavijesti ili njihovog odsustva;

4.1.2 Svaka šteta ili gubitak koji biste mogli pretrpjeti kao rezultat lažne upotrebe Usluge ili kao posljedica vašeg neispunjavanja obveza iz ovih Uvjeta korištenja ili Ugovora s klijentom s nama, ili vašeg nemara ili namjernog kršenja pravila , ili vaš propust da iz bilo kojeg razloga zaštitite podatke;

4.1.3 Tamo gdje popravci, ažuriranja i rutinsko održavanje naših sustava i sustava naših dobavljača znače da nismo u mogućnosti poslati tekstualne poruke, uključujući SMS obavijesti;

4.1.4 Ako iz bilo kojeg razloga ne primate naše SMS obavijesti, uključujući zbog velike upotrebe mreže, nema mrežne pokrivenosti, vaš je telefon isključen; držanje telefona u zrakoplovnom načinu rada; vaš telefon ne radi ili nemate dovoljno prostora u "pristigloj pošti" za SMS.

4.2 Odgovorni ste za to da nitko nema pristup povjerljivim podacima na vašem mobilnom telefonu. Ako se vaš mobilni telefon izgubi ili ukrade ili ako promijenite broj ili mrežnog operatora, vaša je odgovornost tražiti da otkažemo ili obustavimo Uslugu. Nećemo biti odgovorni ako podaci o vašem računu nekome postanu poznati jer nas o tome ne obavijestite ili ako su podaci o registraciji koje ste nam dali netočni. Nakon što zatražite od nas da otkažemo ili obustavimo Uslugu, mi ćemo otkazati ili obustaviti Uslugu čim je to moguće, ali najkasnije u roku od 24 sata od primitka vašeg zahtjeva. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti kao rezultat pružanja usluge tijekom prethodno navedenog maksimalnog vremenskog ograničenja koje imamo za otkazivanje / obustavu usluge.

4.3 Radi jasnoće, ovime ste se složili da ne snosimo nikakvu odgovornost u vezi sa Uslugom. Ako se naša odgovornost ne može u potpunosti isključiti prema važećem imperativnom zakonu, naša će odgovornost biti ograničena na maksimalan opseg dopušten primjenjivim imperativnim zakonom. U svakom slučaju, naša je odgovornost ograničena na izravnu novčanu štetu (isključujući gubitak dobiti i bilo kakvu nematerijalnu štetu) koja je nastala našim namjernim kršenjem zakona.

5. Otkazivanje

5.1 Ako želite prekinuti uslugu, morat ćete otkazati registraciju za SMS obavijesti i upozorenja. To se može učiniti putem naše web stranice www.admiralmarkets.com/hr ili pomoću podataka za kontakt u odjeljku 9.

5.2 Uslugu možemo otkazati u bilo kojem trenutku davanjem pismene obavijesti najmanje dva mjeseca. Možemo otkazati ili suspendirati Uslugu s trenutnim učinkom bez prethodne najave iz regulatornih ili pravnih razloga, radi osiguranja sigurnosti ili borbe protiv prijevara ili po bilo kojem drugom osnovu utvrđenom Ugovorom o klijentu.

6. Ostale obavijesti

Ako ste registrirani za primanje SMS obavijesti, s vremena na vrijeme možemo poslati druge operativne poruke o vašem trgovačkom računu na vaš registrirani mobilni telefon.

7. Opće odredbe

.1 Popravci, ažuriranja i rutinsko održavanje naših sustava ili sustava naših dobavljača, kao i druge okolnosti mogu s vremena na vrijeme učiniti uslugu nedostupnom. Ako ne primite nikakve SMS obavijesti, možda nećete pretpostaviti da ne postoje razlozi za SMS obavijesti (uključujući, ali bez ograničenja, bilo kakve aktivnosti u vezi s vašim trgovačkim računom).

7.2 Ako nam postane očito da vaš mobilni telefon ne prima SMS obavijesti, možemo suspendirati Uslugu s trenutnim učinkom. Poslat ćemo vam obavijest e-poštom kako bismo vas obavijestili o suspenziji i našim razumnim zahtjevima za provjeru valjanosti podataka o mobilnom telefonu koje imamo u vezi s vama. Nakon što vi potvrdite podatke o svom mobilnom telefonu, Usluga će se vratiti u roku od 24 sata.

7.3 Možemo vam (ali nismo obvezni) s vremena na vrijeme poslati SMS-om, poštom ili e-poštom podatke o Usluzi, radovima održavanja i odgovarajućoj nedostupnosti Usluge te korake koje trebate poduzeti u vezi s usluga.

7.4 Registracijom za Uslugu dajete svoj pristanak za pohranu i obradu Vaših osobnih podataka i podataka u mjeri potrebnoj za pružanje Usluge i u skladu s Admiral Markets politikom za obradu podataka klijenta.

7.5 Uvjete korištenja možemo izmijeniti, dopuniti ili zamijeniti u bilo kojem trenutku kako je navedeno u vašem Ugovoru s klijentom u odnosu na druge dokumente Ugovora o klijentu. Također možemo promijeniti Uslugu i njezine detalje u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

7.6 Opći uvjeti vašeg Klijentskog sporazuma s nama i ostalih dokumenata Ugovora o klijentu primjenjivat će se na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Uvjetima korištenja.

8. Zakon i nadležnost

Ovi Uvjeti korištenja regulirani su zakonom i podliježu nadležnosti sudova utvrđenih u vašem Ugovoru s klijentom s nama.

9. Kontaktirajte nas

Opći detalji za kontakt investicijskih društava Admiral Markets dostupni su na web mjestu Admiral Markets: www.admiralmarkets.com/hr, odabirom stranice "Kontaktirajte nas". Budući da se cijena poziva može razlikovati, dodatne informacije potražite kod svog davatelja usluga.

Pozivi se mogu snimati radi praćenja kvalitete naše usluge i iz sigurnosnih razloga.