Spremi PDF Ispis

IZJAVA O OTKRIVANJU RIZIKA VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD

Vrijedi od 01.04.2021


Admiral Markets Cyprus Ltd (u daljnjem tekstu naizmjenično nazvani "tvrtka", "mi", "naša", "mi ”) je ciparska investicijska tvrtka, uredno osnovana u Republici Cipar pod registracionim brojem ΗΕ 310328, a ovlaštena je i regulirana od strane ciparske Komisije za vrijednosne papire i burze (u daljnjem tekstu„CySEC“ ) pod brojem licence 201/13. Cilj ove izjave o otkrivanju rizika trgovanja vrijednosnim papirima je pružiti klijentima Društva (u daljnjem tekstu: "vi", "vaš", "vaših"," sami "," Klijent") s pregledom osnovnih (tj. indikativnih, a ne iscrpnih) rizika trgovanja vrijednosnim papirima.


1. Tržišni rizik

Tržišni rizik rizik je smanjenja vrijednosti ulaganja zbog gospodarskih kretanja ili drugih događaja koji utječu na cjelokupno tržište. Kao rezultat tržišnog rizika, Klijent može pretrpjeti gubitke zbog sveukupnog nepovoljnog kretanja cijena na tržištu vrijednosnih papira ili u određenom njegovom segmentu. Nepovoljno kretanje cijena može biti uzrokovano, na primjer, lošim ekonomskim pokazateljima relevantne države ili grane gospodarstva, nestabilnim ekonomskim okruženjem ili nestabilnim tržištem vrijednosnih papira.

2. Rizik Volatilnosti

Rizik volatilnosti je rizik promjene vrijednosti financijskog proizvoda. Velika volatilnost općenito znači da vrijednost vrijednosnog papira može pretrpjeti dramatične promjene i / ili padove tijekom kratkog vremenskog razdoblja. Takva visoka volatilnost može se očekivati više kod nelikvidnih ili rjeđe vrijednosnih papira, nego kod likvidnih ili češće vrijednosnih papira. Zbog nestabilnosti, narudžba koju je dao Klijent ne može se izvršiti ili se može djelomično izvršiti zbog brzih promjena na tržišnim cijenama. Uz to, volatilnost može uzrokovati nesigurnost cijena bilo kojih tržišnih naloga koje daje Klijent, jer se cijena po kojoj se nalog izvršava može bitno razlikovati od posljednje dostupne tržišne cijene ili se nakon toga može znatno promijeniti, što će rezultirati stvarnim ili fiktivnim gubicima.

3. Rizik Likvidnosti

Likvidnost se odnosi na sposobnost tržišnih sudionika da kupuju i / ili prodaju vrijednosne papire po konkurentnoj cijeni i uz minimalnu razliku u cijeni. Općenito se pretpostavlja da je što je veći broj naloga dostupnih na tržištu, to je veća likvidnost. Likvidnost je važna zbog činjenice da će s većom likvidnošću klijentu biti lakše kupiti i / ili prodati vrijednosne papire brzo i uz minimalnu razliku u cijeni, a kao rezultat toga vjerojatnije je da će klijent platiti ili primiti konkurentna cijena za izvršene poslove. Općenito se može očekivati niža likvidnost kod instrumenata s kojima se rijetko trguje u odnosu na likvidne instrumente ili instrumente s kojima se češće trguje. Pod određenim tržišnim uvjetima (na primjer, u slučaju kada ne postoje nepodmirene narudžbe ni na strani kupnje ni na strani prodaje ili ako je trgovanje vrijednosnim papirima zaustavljeno iz bilo kojeg razloga), to može biti teško ili nemoguće za Klijent za likvidaciju pozicije na tržištu po razumnoj cijeni.

4. Rizik Spekulativnog Trgovanja

Spekulativne transakcije nastoje se izvući iz oscilacija na tržišnoj vrijednosti vrijednosnih papira, umjesto temeljne vrijednosti vrijednosnog papira i / ili temeljnih atributa ugrađenih u vrijednosni papir. Spekulativno trgovanje rezultira neizvjesnim stupnjem dobitka ili gubitka. Gotovo sve investicijske aktivnosti donekle uključuju spekulativne rizike, jer investitor nije svjestan hoće li se ulaganje pokazati profitabilnim ili ne.

5. Rizik koji se odnosi na oscilacije cijena na temelju korporativnih najava

Korporativne najave ili bilo koje druge značajne informacije mogu utjecati na cijenu vrijednosnih papira. Te najave, u kombinaciji s relativno nižom likvidnošću vrijednosnog papira, mogu rezultirati značajnom volatilnošću cijena.

6. Sustavni rizik

Sustavski rizik je mogućnost da Klijent pretrpi gubitak zbog tehničkih kvarova u sustavima depozitara, skrbnika, burzi i ostalih namira transakcija vrijednosnim papirima. Takve tehničke neispravnosti mogu rezultirati odgodom izvršenja, odbijanjem transakcija, odgodom poravnanja nakon transakcije, lažnim prijenosima i drugim događajima. Prekidi u trgovanju i / ili kvarovi zbog, na primjer, sporosti ili privremene nedostupnosti internetske veze, mogu dovesti do toga da Klijent pretrpi gubitke. Uz to, trgovanje velikom količinom može uzrokovati kašnjenja u izvršavanju naloga, jer, tijekom razdoblja volatilnosti, činjenica da sudionici na tržištu mogu kontinuirano mijenjati količinu svojih narudžbi ili postavljanje novih / više naloga može biti razlog kašnjenja u izvršenju ili odbijanju naloga.

7. Regulatorni / pravni rizik

Vladine politike, pravila, propisi, zakoni i postupci koji reguliraju trgovanje na burzi povremeno se ažuriraju. Takve regulatorne radnje i promjene u pravnom / regulatornom ekosustavu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, promjene poreza / nameta, mogu promijeniti potencijalnu dobit od ulaganja u vrijednosne papire. Uz to, neke vladine politike mogu biti usmjerene više na neke sektore nego na druge, što utječe na rizik i profil povrata ulaganja.

8. Politički rizik

Politički rizik je rizik da se u državi u kojoj su vrijednosni papiri registrirani ili u kojoj se nalazi ili registrira izdavatelj vrijednosnih papira u koje je Klijent uložio događaji koji utječu na političku ili ekonomsku stabilnost ili daljnji razvoj države ili regiji, a kao rezultat toga, može postojati prijetnja da Klijent, djelomično ili u cijelosti, izgubi svoja ulaganja u državi ili regiji ili pretrpi znatne gubitke od izvršenih ulaganja. Politički rizici uključuju, na primjer, radikalne promjene u ekonomskom i zakonodavnom okruženju (npr. Procesi nacionalizacije), socijalne i unutarnjepolitičke krizne situacije (npr. Građanski poremećaji) itd.

9. Rizik sustava nagodbe

Rizik sustava nagodbe je mogućnost da (prvenstveno) tehnički kvarovi na sustavima i računima ili komunikacijskim kanalima registara vrijednosnih papira, burzi, klirinških kuća i drugih institucija ili drugi problemi mogu prouzročiti otkazivanje transakcija, kašnjenje namirenih transakcija, lažni prijenosi i drugi događaji koji mogu rezultirati gubitkom za Klijenta.

10. Valutni rizik

Na dobit ili gubitak u transakcijama u ugovorima denominiranim u stranoj valuti (bilo da se njima trguje u klijentovoj ili nekoj drugoj nadležnosti) utjecat će oscilacije valutnih tečajeva gdje postoji potreba za konverzijom iz valute denominirane u ugovor u drugu valutu .

11. Informacijski rizik

Informacijski rizik je rizik da Klijent ne donosi obrazložene odluke ili ne donosi loše odluke o ulaganju zbog primanja nepotpunih i / ili netočnih i / ili neadekvatnih informacija o vrijednosnim papirima ili zapreke / poteškoće u primanju cjelovitih, točnih i adekvatnih informacija za takve vrijednosnim papirima. To su možda zauzvrat nepouzdani izvori, pogrešno tumačenje izvorno točnih informacija ili komunikacijske pogreške.

Zaključak:

Trgovanje vrijednosnim papirima nije prikladno za sve ulagače i uključuje rizike koji mogu dovesti do gubitka vašeg uloženog kapitala. Trebali biste potražiti savjet od neovisnog financijskog savjetnika s odgovarajućom licencom i osigurati da imate sklonost riziku, relevantno iskustvo i znanje prije nego što se odlučite na trgovinu. Prethodni učinak nije niti pouzdan pokazatelj niti jamstvo budućih rezultata i / ili povrata.

Ova izjava o otkrivanju rizika trgovanja vrijednosnim papirima dostupna je na engleskom i drugim jezicima. U slučaju bilo kakvih odstupanja između engleske verzije i inačica na drugim jezicima, prevladavat će engleska verzija.