PDF mentés Nyomtatás

ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉS KOCKÁZATI FIGYELMEZTETŐ NYILATKOZAT

Érvényes 2021.04.01.


Az Admiral Markets Cyprus Ltd (a továbbiakban felváltva: „Cég”, „mi”, „miénk ”, „minket”) egy ciprusi befektetési vállalkozás, amelyet megfelelően bejegyeztek a Ciprusi Köztársaságba 310328 bejegyzési szám alatt, és amelyet a Ciprusi Értékpapír és Tőzsde Bizottság (a továbbiakban:„CySEC ”engedélyezett és szabályozott) a 201/13 engedélyszám alatt. Ezen értékpapír kereskedés kockázati figyelmeztető nyilatkozat célja, hogy a Cég ügyfeleinek (a továbbiakban felváltva: „te”, „neked”,„tiéd,„ Ügyfél ”) az értékpapír kereskedés alapvető (azaz indikatív és nem kimerítő) kockázatainak áttekintésével.


1. Piaci kockázat

A piaci kockázat annak a kockázata, hogy a beruházások értéke csökken a gazdasági fejlemények vagy más, az egész piacot érintő események miatt. A piaci kockázat következtében az Ügyfél veszteségeket szenvedhet el az értékpapírpiacon vagy annak bizonyos szegmensében tapasztalható általános kedvezőtlen ármozgás miatt. A kedvezőtlen ármozgást például az érintett állam vagy gazdasági ág rossz gazdasági mutatói, instabil gazdasági környezet vagy instabil értékpapírpiac okozhatja.

2. Volatilitási kockázat

A volatilitási kockázat a pénzügyi termék értékében bekövetkező változások kockázata. A magas volatilitás általában azt jelenti, hogy az értékpapír értéke rövid időn belül drámai emelkedéseken és / vagy csökkenéseken mehet keresztül. Ilyen magas volatilitásra inkább az illikvid vagy kevésbé forgalmazott értékpapírokra lehet számítani, mint a likvid vagy gyakrabban forgalmazott értékpapírokra. A volatilitás miatt az Ügyfél által leadott megbízás nem teljesíthető, vagy részben teljesíthető a piaci árak gyors változásai miatt. Ezenkívül a volatilitás az Ügyfél által adott bármely piaci megbízás árbizonytalanságát okozhatja, mivel az az ár, amelyen a megbízást teljesítik, lényegesen eltérhet az utolsó rendelkezésre álló piaci ártól, vagy ezt követően jelentősen megváltozhat, ami valós vagy elméleti veszteségeket okozhat.

3. Likviditási kockázat

A likviditás a piaci szereplők azon képességére utal, hogy gyorsan és versenyképes áron, minimális árkülönbség mellett vásárolhatnak és / vagy adhatnak el értékpapírokat. Általában azt feltételezzük, hogy minél több a piacon elérhető megbízás, annál nagyobb a likviditás. A likviditás fontos annak a ténynek köszönhető, hogy nagyobb likviditással az Ügyfél könnyebben vásárolhat és / vagy adhat el értékpapírokat gyorsan és minimális árkülönbséggel, és ennek eredményeként valószínűbb, hogy az Ügyfél fizet vagy kap versenyképes áron végrehajtott ügyleteikért. Általában alacsonyabb likviditásra lehet számítani a ritkábban forgalmazott instrumentumoknál, összehasonlítva a likvid vagy gyakrabban forgalmazott instrumentumokkal. Bizonyos piaci körülmények között (például abban az esetben, ha sem a vételi, sem az eladási oldalon nincsenek fennálló megbízások, vagy ha az értékpapír kereskedés bármilyen okból leáll), az Ügyfél elfogadható áron számoljon fel egy piaci pozíciót.

4. Spekulatív kereskedési kockázat

A spekulatív ügyleteket az értékpapírok piaci értékének ingadozásaival próbálnak profitálni, nem pedig egy értékpapír alapvető értékéből és / vagy az értékpapírban megtestesülő mögöttes tulajdonságokból. A spekulatív kereskedés bizonytalan mértékű nyereséget vagy veszteséget eredményez. Szinte minden befektetési tevékenység bizonyos mértékig spekulatív kockázatokat rejt magában, mivel a befektetõ nem tudja, hogy egy befektetés nyereségesnek bizonyul-e vagy sem.

5. Az áringadozások kockázata a vállalati bejelentések alapján

A vállalati bejelentések vagy bármilyen más lényeges információ befolyásolhatja az értékpapírok árát. Ezek a bejelentések az értékpapír viszonylag alacsony likviditásával kombinálva jelentős áringadozást eredményezhetnek.

6. Rendszer kockázat

Rendszer kockázat az a lehetőség, hogy az Ügyfél veszteséget szenved a letétkezelők, letétkezelők, tőzsdék és egyéb értékpapír-ügyletek elszámolásának rendszereiben fellépő technikai hibák miatt. Az ilyen technikai meghibásodások a végrehajtás késedelmét, a tranzakciók elutasítását, a tranzakció utáni elszámolások késését, hamis átutalásokat és egyéb eseményeket okozhatnak. A kereskedési megszakítások és / vagy meghibásodások, például egy internetkapcsolat lassúsága vagy ideiglenes elérhetetlensége miatt, veszteségeket okozhatnak az Ügyfél számára. Ezenkívül a nagy volumenű kereskedés késéseket okozhat a megbízások végrehajtásában, mivel a volatilitás időszakában az a tény, hogy a piaci szereplők folyamatosan módosíthatják a megbízás mennyiségét, vagy új / több megbízást adhatnak le, késleltetheti a megbízások végrehajtását vagy elutasítását.

7. Szabályozási/jogi kockázat

A tőzsdei kereskedést szabályozó kormányzati irányelvek, szabályok, rendeletek, törvények és eljárások időről időre frissülnek. Az ilyen szabályozási intézkedések és a jogi/szabályozási ökoszisztéma változásai, beleértve - de nem kizárólag - az adók / illetékek változását, megváltoztathatják az értékpapírokba történő befektetés potenciális profitját. Ezenkívül egyes kormányzati politikák inkább egyes ágazatokra koncentrálhatnak, mint másokra, ezáltal befolyásolva a befektetés kockázati és megtérülési profilját.

8. Politikai kockázat

Politikai kockázat az a kockázat, hogy abban az államban, ahol az értékpapírokat nyilvántartásba vették, vagy ahol az Ügyfél által befektetett értékpapírok kibocsátója található vagy be van jegyezve, olyan események történnek, amelyek befolyásolják az állam politikai vagy gazdasági stabilitását vagy további fejlődését vagy régióban, és ennek következtében fennáll annak a veszélye, hogy az Ügyfél részben vagy egészben elveszíti az államban vagy régióban végrehajtott befektetéseit, vagy jelentős veszteségeket szenved el a befektetések miatt. A politikai kockázatok közé tartoznak például a gazdasági és jogalkotási környezet radikális változásai (pl. Államosítási folyamatok), szociális és belpolitikai válsághelyzetek (pl. Polgári zavarok) stb.

9. Elszámolási rendszer kockázata

Az elszámolási rendszer kockázata annak a lehetősége, hogy (elsősorban) az értékpapír-nyilvántartások, a tőzsdék, az elszámolóházak és más intézmények rendszereinek és számláinak vagy kommunikációs csatornáinak technikai meghibásodása, vagy egyéb probléma okozhatja a tranzakciók törlését, a tranzakció utáni elszámolások késését, hamis átutalások és egyéb események, amelyek veszteségeket okozhatnak az Ügyfél számára.

10. Deviza kockázat

A devizában denominált szerződésekben elért nyereséget vagy veszteséget (függetlenül attól, hogy az Ügyfél saját vagy más joghatósága alatt kereskednek-e) a devizaárfolyamok ingadozása befolyásolja, ha a szerződés devizaneméből egy másik devizába kell átváltani.

11. Információs kockázat

Az információs kockázat az a kockázat, hogy az Ügyfél nem hoz indokolt döntéseket vagy rossz befektetési döntéseket hoz az értékpapírokkal kapcsolatos hiányos és/vagy pontatlan és/vagy nem megfelelő információk beérkezése miatt, vagy ha akadálya/nehézsége teljes, pontos és megfelelő információhoz jut értékpapír. Ennek oka lehet megbízhatatlan források, az eredetileg pontos információk téves értelmezése vagy kommunikációs hibák.

Következtetés:

Az értékpapír kereskedés nem minden befektető számára megfelelő, és kockázatokkal jár, amelyek a befektetett tőke elvesztéséhez vezethetnek. Mielőtt a kereskedés mellett döntenél, érdemes tanácsot kérned egy független és megfelelő engedéllyel rendelkező pénzügyi tanácsadótól, és meg kell győződnöd arról, hogy van-e kockázati tudásod, megfelelő tapasztalatod és ismereted. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató, és nem garantálja a jövőbeni eredményeket és/vagy hozamokat.

Ez az Értékpapír Kereskedés Kockázati Figyelmeztető Nyilatkozat angol és más nyelveken is elérhető. Az angol és a más nyelvű változatok közötti eltérések esetén az angol változat az irányadó.