Salvează PDF Tipărește

DECLARAȚIA DE PREZENTARE A RISCULUI TRANZACȚIONĂRII VALORILOR MOBILIARE A ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD

Valabilă începând din 01.04.2021


Admiral Markets Cyprus Ltd (denumită în continuare interschimbabil ca „Compania”, „noi”, „noastre”, „noi”) este o companie de investiții cipriotă, înființată în Republica Cipru cu numărul de constituire ΗΕ 310328 și care este autorizată și reglementată de Comisia pentru valori mobiliare din Cipru (denumită în continuare„ CySEC” ) cu numărul de licență 201/13. Scopul acestei declarații de enunțare a riscului de tranzacționare a valorilor mobiliare este de a oferi clienților Companiei (denumiți în continuare interschimbabil „dvs.”, „ale dvs.”, „al dvs. ”, ”Client ”) o privire de ansamblu asupra riscurilor de bază (adică orientative și nu exhaustive) ale tranzacționării valorilor mobiliare.


1. Riscul de piaţă

Riscul de piață este un risc de scădere a valorii investițiilor din cauza evoluțiilor economice sau a altor evenimente care afectează întreaga piață. Ca urmare a riscului de piață, Clientul poate suferi pierderi din cauza mișcării generale negative a prețurilor pe piața valorilor mobiliare sau a unui anumit segment al acesteia. Miscarea adversă a prețurilor poate fi cauzată, de exemplu, de indicatori economici slabi ai statului sau ramurii economice respective, de mediul economic instabil sau de o instabilitate prezentă în piața de valori mobiliare aferentă.

2. Riscul de volatilitate

Riscul de volatilitate este riscul ce ține de modificările valorii unui produs financiar. Volatilitatea ridicată înseamnă, în general, că valoarea unui titlu poate suferi creșteri și / sau scăderi dramatice într-o perioadă scurtă de timp. O astfel de volatilitate ridicată poate apărea mai degrabă la valorile mobiliare nelichide sau tranzacționate mai puțin frecvent decât în cazul valorilor mobiliare lichide sau tranzacționate mai frecvent. Din cauza volatilității, un ordin plasat de un Client poate să nu fie executat sau poate fi executat doar parțial din cauza modificărilor rapide ale cotațiilor din piață. În plus, volatilitatea poate provoca incertitudinea prețului pentru orice ordin la piață plasat de un Client, întrucât prețul la care este executat ordinul poate fi substanțial diferit față de ultimul preț de piață disponibil sau se poate modifica semnificativ ulterior, rezultând pierderi reale sau noționale.

3. Riscul de lichiditate

Lichiditatea se referă la capacitatea participanților la piață de a cumpăra și / sau vinde valori mobiliare rapid la un preț competitiv și cu diferențe minime de preț. În general, se presupune că, cu cât este mai mare numărul de ordine disponibile pe piață, cu atât este mai mare lichiditatea. Lichiditatea este importantă datorită faptului că, atunci când lichiditatea este mai mare, va fi mai ușor pentru un Client să cumpere și / sau să vândă valori mobiliare rapid și cu o diferență minimă de preț și, ca urmare, este mai probabil ca Clientul să plătească sau să primească un preț competitiv pentru tranzacțiile sale executate. În general, ne putem aștepta la o lichiditate mai mică în cazul instrumentelor tranzacționate mai puțin în comparație cu instrumentele lichide sau tranzacționate mai frecvent. În anumite condiții de piață (cum ar fi în situația în care nu există ordine nici în zona de cumpărare, nici în cea de vânzare, sau dacă tranzacționarea unui titlu este întreruptă din orice motiv), poate fi dificil sau imposibil pentru Client să inchidă o poziție pe piață la un preț rezonabil.

4. Riscul tranzacțiilor speculative

Tranzacțiile speculative sunt inițiate în ideea unei încercări de a profita de fluctuațiile valorii de piață a valorilor mobiliare, mai degrabă decât de valoarea fundamentală a unui titlu și / sau atributele aferente încorporate într-un titlu. Tranzacționarea speculativă are ca rezultat un grad incert de câștig sau pierdere. Aproape toate activitățile de investiții implică riscuri speculative într-o oarecare măsură, întrucât un investitor nu poate ști dinainte dacă o investiție se va dovedi profitabilă sau nu.

5. Riscul legat de fluctuațiile cotațiilor ca urmare a anunțurilor corporative

Anunțurile corporative sau orice alte informații materiale pot afecta cotațiile valorilor mobiliare. Aceste anunțuri, combinate cu lichiditatea relativ mai mică a unui titlu, pot conduce la o volatilitate semnificativă a prețurilor.

6. Riscul sistemic

Un risc sistemic ține de perspectiva ca un Client să suporte o pierdere din cauza defecțiunilor tehnice ale sistemelelor de depozitare, custodie, cele legate de burse și de alte decontări ale tranzacțiilor cu valori mobiliare. Astfel de defecțiuni tehnice pot avea ca rezultat întârzierea executării, respingerea tranzacțiilor, întârzierea decontărilor post-tranzacție, transferuri false și alte evenimente. Întreruperile de tranzacționare și / sau defecțiunile cauzate, de exemplu, de încetineala sau indisponibilitatea temporară a unei conexiuni la internet, pot duce la pierderi pentru Client. În plus, tranzacționarea cu volume mari poate provoca întârzieri în executarea ordinelor deoarece, în perioadele de volatilitate sporită, faptul că participanții la piață își pot modifica în mod continuu volumele aferente ordinelor sau să plasaeze ordine noi / multiple poate fi una dintre cauzele apariției întârzierilor în executarea sau respingerea ordinelor.

7. Riscul aferent reglementărilor/sistemului legislativ

Politicile, regulile, reglementările, legile și procedurile guvernamentale care guvernează tranzacționarea pe burse sunt actualizate din când în când. Astfel de acțiuni de reglementare și modificări ale ecosistemului legal / de reglementare, inclusiv, dar fără a se limita la, modificări ale impozitelor / taxelor, pot modifica profitul potențial al unei investiții în valori mobiliare. În plus, unele politici guvernamentale se pot concentra mai mult pe unele sectoare decât pe altele, afectând astfel profilul de risc și rentabilitate al unei investiții.

8. Riscul politic

Riscul politic este riscul ca în statul în care au fost înregistrate valorile mobiliare sau în care este localizat sau înregistrat emitentul valorilor mobiliare în care a investit Clientul, să apară evenimente care afectează stabilitatea politică sau economică sau dezvoltarea în continuare a statului sau a regiunii respective și, ca urmare, poate apărea o amenințare că Clientul, parțial sau integral, își va putea pierde investițiile în acel stat sau regiune sau să sufere pierderi considerabile aferente investițiilor efectuate. Riscurile politice includ, de exemplu, schimbări radicale în mediul economic și legislativ (de exemplu, procesele de naționalizare), situații de criză politică socială și internă (de exemplu, tulburări civile) etc.

9. Riscul sistemului de decontare

Riscul sistemului de decontare este reprezentat de posibilitatea ca (în primul rând) defecțiunile tehnice din sistemele și conturile sau canalele de comunicare ale registrelor de valori mobiliare, burselor de valori, caselor de compensare și ale altor instituții sau alte aspecte să poată provoca anularea tranzacțiilor, întârzierea decontărilor post-tranzacție, transferuri false și alte evenimente care pot conduce la pierderi pentru Client.

10. Riscul valutar

Profitul sau pierderea rezultată din tranzacțiile cu contracte denominate în valută străină (indiferent dacă acestea sunt tranzacționate în propria jurisdicție a clientului sau într-o altă jurisdicție) vor fi afectate de fluctuațiile cursurilor valutare în cazul în care este necesară conversia de la denominarea valutară a respectivului contractu la o altă monedă.

11. Riscul informațional

Riscul informațional este riscul ca Clientul să nu ia decizii argumentate sau să ia decizii proaste de investiții din cauza primirii de informații incomplete și / sau inexacte și / sau inadecvate despre valorile mobiliare respective, sau a unui impediment / dificultăți în a primi informații complete, exacte și adecvate pentru valorile mobiliare în cauză. Acest lucru se poate datora, la rândul său, unor surse nesigure, a interpretării greșite a informațiilor sau a erorilor de comunicare.

Concluzie:

Tranzacționarea valorilor mobiliare nu este potrivită pentru toți investitorii și implică riscuri care pot duce la pierderea capitalului investit. Ar trebui să solicitați sfatul unui consilier financiar independent și licențiat corespunzător și să vă asigurați că dispuneți de un anume apetit al riscului, experiență relevantă și cunoștințe înainte de a decide să tranzacționați. Performanța anterioară nu este nici un indicator de încredere, nici o garanție a rezultatelor și / sau a rentabilităților viitoare.

Această declarație de prezentare a riscului tranzacționării valorilor mobiliare este disponibilă în engleză și în alte limbi. În cazul unor discrepanțe între versiunea în limba engleză și versiunile în alte limbi, va prevala versiunea în limba engleză.