Išsaugoti PDF Spausdinti

„ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD“ VERTYBINIŲ POPIERIŲ PREKYBOS RIZIKOS ATSKLEIDIMO PAREIŠKIMAS

Galioja nuo 2021 04 01


„Admiral Markets Cyprus Ltd“ (toliau gali būti įvardijama — įmonė, mes, mūsų, mus) yra Kipro investicinė įmonė, tinkamai įsteigta Kipro Respublikoje, kurios registracijos numeris yra HE 310328, ir kuri yra įgaliota ir jos veiklą reguliuoja Kipro vertybinių popierių ir biržų komisija (toliau – CySEC) pagal licenciją, kurios numeris yra 201/13. Šio vertybinių popierių prekybos rizikos atskleidimo pareiškimo tikslas yra pateikti įmonės klientams (toliau gali būti įvardijami – jūs, jūsų, klientas“) pagrindinės vertybinių popierių prekybos rizikos apžvalgą (tai yra orientacinė, bet ne išsami informacija).


1. Rinkos rizika

Rinkos rizika yra rizika, kad investicijos sumažės dėl ekonominių pokyčių ar kitų įvykių, turinčių įtakos visai rinkai. Dėl rinkos rizikos klientas gali patirti nuostolių dėl bendro neigiamo kainų judėjimo vertybinių popierių rinkoje ar tam tikrame jos segmente. Neigiamą kainų judėjimą gali sukelti, pavyzdžiui, prasti atitinkamos valstybės ar ekonomikos šakos ekonominiai rodikliai, nestabili ekonominė aplinka ar nestabili situacija vertybinių popierių rinkoje.

2. Svyravimų rizika

Svyravimų rizika yra finansinio produkto vertės pokyčių rizika. Didelis svyravimas paprastai reiškia, kad vertybinių popierių vertė per trumpą laiką gali dramatiškai pakilti ir (arba) smukti. Didelis svyravimas gali būti labiau tikėtinas, kai vertybiniai popieriai yra nelikvidūs arba rečiau prekiaujami. Dėl tokių svyravimų kliento pateiktas pavedimas gali būti neįvykdytas arba iš dalies įvykdytas dėl sparčių rinkos kainų pokyčių. Be to, svyravimai gali sąlygoti neapibrėžtumą bet kurio kliento pateikto rinkos pavedimo atžvilgiu, nes pavedimo įvykdymo kaina gali iš esmės skirtis nuo paskutinės turimos rinkos kainos arba po to gali žymiai pasikeisti, dėl to gali susidaryti realių ar tariamų nuostolių.

3. Likvidumo rizika

Likvidumas reiškia rinkos dalyvių sugebėjimą greitai nupirkti ir (arba) parduoti vertybinius popierius už konkurencingą kainą ir esant minimaliam kainų skirtumui. Paprastai daroma prielaida, kad kuo daugiau rinkoje yra pavedimų, tuo didesnis likvidumas. Likvidumas yra svarbus dėl to, kad esant didesniam likvidumui, klientui bus lengviau nupirkti ir (arba) parduoti vertybinius popierius greitai ir su minimaliu kainų skirtumu, todėl labiau tikėtina, kad klientas sumokės arba gaus konkurencingą vykdomų sandorių kainą. Mažesnio likvidumo galima tikėtis, jeigu prekiaujama mažai, lyginant su likvidžiomis arba dažniau prekiaujamomis priemonėmis. Tam tikromis rinkos sąlygomis (pavyzdžiui, tuo atveju, kai nei pirkimo, nei pardavimo pusėje nėra neįvykdytų pavedimų arba jeigu dėl kokių nors priežasčių sustabdoma vertybinių popierių prekyba), vertybinių popierių biržai arba klientui gali būti sunku likviduoti poziciją rinkoje už priimtiną kainą.

4. Spekuliacinės prekybos rizika

Spekuliaciniai sandoriai atliekami siekiant pasipelnyti iš vertybinių popierių rinkos vertės svyravimų, o ne iš pagrindinio vertybinio popieriaus vertės ir (arba) vertybinių popierių pagrindinių požymių. Spekuliacinės prekybos atveju yra neaiškus pelno arba nuostolio laipsnis. Beveik visa investicinė veikla tam tikru mastu yra susijusi su spekuliacine rizika, nes investuotojas nežino, ar investicija bus pelninga, ar ne.

5. Rizika, susijusi su kainų svyravimais dėl įmonių pranešimų

Įmonių pranešimai arba kita reikšminga informacija gali turėti įtakos vertybinių popierių kainai. Šie pranešimai kartu su santykinai mažesniu vertybinių popierių likvidumu gali sukelti didelį kainų svyravimą.

6. Sisteminė rizika

Sisteminė rizika – tai galimybė, kad klientas patirs nuostolių dėl techninių sutrikimų depozitoriumų, saugotojų, vertybinių popierių biržų ar kitų atsiskaitymų už vertybinių popierių sandorius sistemose. Dėl tokių techninių gedimų operacijos gali būti įvykdytos pavėluotai, gali būti atmestos, gali vėluoti atsiskaitymai po operacijų, gali įvykti klaidingi pervedimai ir kt. Prekybos pertraukimai ir (arba) veikimo sutrikimai, pavyzdžiui, dėl interneto ryšio lėtumo arba laikino nepasiekiamumo, gali sukelti klientui nuostolių. Be to, dėl didelės prekybos apimties pavedimai gali būti įvykdomi pavėluotai, nes svyravimo laikotarpiais, kai rinkos dalyviai gali nuolat keisti savo pavedimų skaičių arba pateikti naujus pavedimus, tai gali būti priežastis, dėl kurios pavedimų įvykdymas vėluoja arba jie yra atmetami.

7. Reguliavimo arba teisinė rizika

Vyriausybės politika, taisyklės, reglamentai, įstatymai ir procedūros, reguliuojantys biržas, yra keičiami. Tokie veiksmai ir teisinės arba reguliavimo ekosistemos pokyčiai, įskaitant, bet neapsiribojant, mokesčių, rinkliavų pokyčiais, gali pakeisti potencialų investicijų į vertybinius popierius pelną. Be to, kai kurios vyriausybės politikos priemonės gali būti labiau orientuotos į tam tikrus sektorius, taip paveikdamos investicijų riziką ir grąžą.

8. Politinė rizika

Politinė rizika yra rizika, kad valstybėje, kurioje buvo registruoti vertybiniai popieriai arba kurioje buvo ar yra registruotas vertybinių popierių, į kuriuos yra investavęs klientas, emitentas, kilę įvykiai tusės įtakos politiniam ar ekonominiam stabilumui arba tolesnei valstybės ar regiono plėtrai, ir dėl to gali kilti grėsmė, kad klientas iš dalies arba visiškai praras savo investicijas toje valstybėje ar regione arba patirs didelių nuostolių dėl savo investicijų. Politinė rizika apima, pavyzdžiui, radikalius ekonominės ir teisinės aplinkos pokyčius (pavyzdžiui, nacionalizavimas), socialinės ir vidaus politikos krizines situacijas (pavyzdžiui, pilietiniai neramumai) ir kt.

9. Atsiskaitymo sistemos rizika

Atsiskaitymo sistemos rizika reiškia, kad yra galimybė, kad (visų pirma) techniniai vertybinių popierių, vertybinių popierių biržų, kliringo namų ir kitų įstaigų registrų sistemų ir sąskaitų ar ryšių kanalų gedimai ar kitos problemos gali sąlygoti sandorių atšaukimą, uždelsimą atsiskaityti po sandorio, klaidingus pervedimus ir kitus įvykius, dėl kurių klientas gali patirti nuostolių.

10. Valiutų rizika

Sandorių užsienio valiuta (nesvarbu, ar jais prekiaujama kliento ar kitoje jurisdikcijoje) pelnui arba nuostoliams įtakos turi valiutų kursų svyravimai, kai reikia atlikti perskaičiavimus iš sutarties valiutos į kitą valiutą.

11. Informacinė rizika

Informacinė rizika yra rizika, kad Klientas nepriims pagrįstų sprendimų arba priims netinkamus investavimo sprendimus dėl neišsamios ir (arba) netikslios, ir (arba) netinkamos informacijos apie vertybinius popierius, arba dėl kliūčių ar sunkumų gauti išsamią, tikslią ir adekvačią informaciją apie tokius vertybinius popierius. Tai gali nutikti dėl nepatikimų šaltinių, neteisingo iš pradžių tikslios informacijos aiškinimo ar komunikacijos klaidų.

Išvada:

Prekyba vertybiniais popieriais ne visiems investuotojams tinka ir yra susijusi su rizika, dėl kurios galite prarasti investuotą kapitalą. Prieš apsispręsdami prekiauti, turėtumėte kreiptis į nepriklausomą bei tinkamai licencijuotą finansų patarėją ir įsitikinti, kad esate linkę rizikuoti ir esate įgiję atitinkamos patirties bei žinių. Ankstesni rezultatai nėra patikimas rodiklis ir negarantuoja būsimų rezultatų ir (arba) grąžos.

Šis vertybinių popierių prekybos rizikos atskleidimo pareiškimas yra pateikiamas anglų ir kitomis kalbomis. Esant neatitikimų tarp anglų kalbos ir kitų kalbų versijų, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.