Spremi PDF Ispis

POLITIKA IZVRŠENJA NALOGA

Vrijedi od 01.09.2019


Admiral Markets Cyprus Ltd je registrirano (Certifikat o osnivanju br. HE 310328) u Republici Cipru putem Department of Registrar of Companies and Official Receiver. Admiral Markets Cyprus Ltd ovlašten je i reguliran od strane Cyprus Securities and Exchange Commission (licenca br. 201/13) i djeluje u skladu s Direktivom o tržištima financijskih instrumenata (MiFID II).

1. Uvod

1.1 Nakon provedbe Direktive o tržištima financijskih instrumenata (MiFID II) u Europskoj uniji i njenog prenošenja na Cipru sa Zakonom 87(I)/ 2017, Društvo je dužno svojim klijentima i potencijalnim klijentima pružiti svoju Politiku izvršenja naloga ( u daljnjem tekstu "Politika izvršenja naloga").

2. Opće odredbe

2.1 Pravila se primjenjuju na odnos Tvrtke s maloprodajnim i profesionalnim klijentima (isključujući klijente klasificirane kao podobna druga strana).

2.2 Ovom politikom izvršenja naloga utvrdit će se uvjeti i načela na temelju kojih će Admiral Markets Cyprus Ltd primati i prenositi naloge („Nalog“) u financijskim instrumentima maloprodajnih i profesionalnih klijenata.

2.3 Admiral Markets Cyprus Ltd poduzet će sve razumne mjere na temelju raspoloživih resursa kako bi pružio najbolji prijem i prijenos za izvršenje naloga klijenata.

2.4 U vezi s transakcijama financijskim instrumentima koje citira Admiral Markets Cyprus Ltd, Klijent mora shvatiti da se trgovina ne odvija na reguliranom tržištu ili u Multilateralnom instrumentu za trgovanje. Sve se narudžbe klijenata automatski usmjeravaju na mjesto izvršenja za koje je Društvo procijenilo da pruža najbolje izvršenje, pri čemu će Admiral Markets Cyprus Ltd djelovati kao agent.

2.5 Svi klijenti Admiral Markets Cyprus Ltd dužni su se upoznati s ovim Pravilima i osigurati da principi navedeni u Pravilima budu prihvatljivi za klijente. Iako će se Admiral Markets Cyprus Ltd, u mjeri u kojoj je to moguće, pridržavati ovih pravila prilikom primanja i prijenosa naloga.

3. Vrste naloga

Klijent ima mogućnost da kod Admiral Markets Cyprus Ltd Ltd pošalje sljedeće Naloge za prijenos na izvršenje:

3.1 Klijent daje ‘tržišni nalog’ koji je nalog koji se trenutno izvršava prema cijeni primljenoj s mjesta izvršenja.

3.2 Klijent postavlja ‘nalog na čekanju’ koji je nalog koji će se izvršiti kasnije po cijeni koju klijent navede. Mjesto izvršenja nadgledat će nalog na čekanju i kada cijena koju pruža mjesto izvršenja dosegne cijenu koju je odredio Klijent, nalog će se izvršiti po toj cijeni. Dostupne su sljedeće vrste naloga na čekanju: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop.

3.3 Klijent ne može otkazati ili promijeniti potvrđenu poziciju otvaranja ili zatvaranja. Narudžbe se mogu stavljati, izvršavati, mijenjati ili uklanjati samo unutar vremena trgovanja. Klijent nema pravo mijenjati ili uklanjati Stop Loss, Take Profit i Naloge na čekanju ako je cijena dosegla razinu izvršenja naloga i ako je primjenjivo.

3.4 Admiral Markets Cyprus Ltd ima pravo privremeno ili trajno ograničiti vrste mogućih Naloga koji se mogu dati s obzirom na bilo koji određeni financijski instrument, čak i ako mjesto na kojem se trguje određenim financijskim instrumentom nudi veći izbor podržanih vrsta naloga.

4. Konkretne upute klijenata

4.1 Ako klijent daje posebne upute o cjelovitom ili djelomičnom izvršavanju naloga klijenta, nalog će se poslati na izvršenje u skladu s takvim uputama. Davanje posebnih uputa klijenta Admiral Markets Cyprus Ltd može spriječiti Admiral Markets Cyprus Ltd da slijedi načela i postupke sadržane u Pravilima, koji imaju za cilj postizanje najboljeg mogućeg rezultata za klijente.

4.2 Po sklapanju ugovora o pružanju investicijskih usluga ili pomoćnih investicijskih usluga maloprodajnom klijentu i primanju uputa iz točke 4.1 Pravila od maloprodajnog klijenta, Admiral Markets Cyprus Ltd upozorit će klijenta da posebne upute dobivene od klijenta mogu spriječiti Admiral Markets Cyprus Ltd, s obzirom na sadržaj relevantnih uputa, da poduzme mjere koje je razvio i primijenio u pravilima za najbolje izvršenje naloga klijenta kako bi postigao najbolji rezultat u izvršenje odgovarajućih naloga.

4.3 Admiral Markets Cyprus Ltd ima pravo privremeno ili trajno ograničiti vrste mogućih Naloga koji se mogu dati s obzirom na bilo koji određeni financijski instrument, čak i ako mjesto na kojem se trguje određenim financijskim instrumentom nudi veći izbor podržanih vrsta naloga.

5. Važni čimbenici najboljeg izvršenja naloga

5.1 Admiral Markets Cyprus Ltd poduzet će sve dovoljne korake da postigne najbolji mogući rezultat za svoje klijente uzimajući u obzir sljedeće čimbenike prilikom izvršavanja naloga klijenata prema navedenim cijenama Kompanije:

5.1.1 Ukupna naknada (zbroj cijene financijskog instrumenta i troškova koji se odnose na izvršenje, uključujući sve troškove klijenta koji su izravno povezani s izvršenjem naloga, poput naknada na mjestu trgovanja, obračuna i namire naknade i bilo koje druge naknade plaćene trećim stranama uključenim u izvršenje Naloga);

5.1.2 brzina izvršenja i poravnanja;

5.1.3 vjerojatnost izvršenja i nagodbe;

5.1.4 vrsta i veličina Naloga i transakcije i njezin utjecaj na tržište;

6. Kriteriji najboljeg izvršenja

6.1 Admiral Markets Cyprus Ltd utvrdit će relativnu važnost gore navedenih čimbenika najboljeg izvršenja koristeći svoju komercijalnu prosudbu i iskustvo u svjetlu podataka dostupnih na tržištu i uzimajući u obzir dolje opisane kriterije:

 • Karakteristike klijenta, uključujući kategorizaciju klijenta bilo kao maloprodaja ili profesionalna;
 • Karakteristike naloga klijenta;
 • Značajke financijskih instrumenata koji su predmet tog naloga;
 • Karakteristike mjesta izvršenja na koja se taj nalog može usmjeriti.

6.2 Za maloprodajne klijente utvrđuje se najbolji mogući rezultat u smislu ukupne naknade. Ukupna naknada je zbroj cijene financijskog instrumenta i troškova koji se odnose na izvršenje, uključujući sve troškove koje je klijent imao, a koji su izravno povezani s izvršenjem naloga, kao što su naknade za mjesto trgovanja, naknade za obračun i namiru i bilo koje druge naknade plaćene trećim stranama uključenim u izvršenje Naloga.

6.3 Za profesionalne klijente također se utvrđuje najbolji mogući rezultat u smislu ukupne naknade. Ako, proizlazeći iz određene Naloge, Admiral Markets Cyprus Ltd ima razloga vjerovati ili klijent izjavi da su, zbog prirode Naloga ili čimbenika koji se odnose na klijenta, i drugi čimbenici, poput vjerojatnosti i brzine izvršenja i namire , imaju veći značaj, Admiral Markets Cyprus Ltd će uzeti u obzir takve čimbenike u izvršenju. U tom će slučaju Admiral Markets Cyprus Ltd procijeniti da li bi izvršavanje transakcije na temelju ukupne naknade osiguralo brzo i potpuno izvršenje transakcije. Ako to nije osigurano, Admiral Markets Cyprus Ltd procijenit će bi li djelomično izvršenje naloga na temelju ukupne naknade bilo korisnije za klijenta od potpunog izvršenja naloga na temelju kriterija vjerojatnosti izvršenja i naseljavanje. Ako nije, Admiral Markets Cyprus Ltd će koristiti kriterij izvršenja transakcije i namire. Admiral Markets Cyprus Ltd također će procijeniti potencijalni negativni utjecaj vremena izvršenja (brzine) za klijenta i opseg povezanog rizika od štete. Ako takva šteta premašuje dobitke koji se mogu postići na temelju ukupnog razmatranja, koristit će se kriterij brzine.

7. Mjesta izvršenja

7.1 Mjesta izvršenja su entiteti kod kojih se daju nalozi. U svrhu narudžbi za financijske instrumente, Admiral Markets Cyprus Ltd djelovat će kao agent, stoga će neka treća financijska institucija (institucije) biti mjesto izvršenja.

7.2. Admiral Markets Cyprus Ltd Izvršno mjesto je Admiral Markets AS koji dohvaća izravnu likvidnost i feed cijene od više pružatelja likvidnosti.

7.3 Klijent potvrđuje da se transakcije unesene u Financijske instrumente s Admiral Markets Cyprus Ltd ne odvijaju na priznatoj burzi, već se obavljaju bez recepta (OTC) i kao takve mogu klijenta izložiti većim rizicima od reguliranih burzovnih transakcija.

7.4 Admiral Markets Cyprus Ltd značajno se oslanja na gore navedeno mjesto izvršenja na temelju gore spomenutih čimbenika i njihove relevantne važnosti. Politika Admiral Markets Cyprus Ltd je da održava takve interne postupke i principe kako bi djelovao u najboljem interesu svojih klijenata i pružio im najbolji mogući rezultat u radu s njima.

8. Pregled i dopuna ove politike

8.1 Admiral Markets Cyprus Ltd redovito i najmanje jednom godišnje procjenjuje jesu li odabir mjesta trgovanja, brokeri i usvojena pravila primjereni za postizanje najboljeg rezultata za klijente u izvršavanju naloga.

8.2 Tijekom procjene, Admiral Markets Cyprus Ltd pregledati će sljedeće:

 • bi li se bolji rezultat za klijente mogao postići izvršavanjem Naloga na drugim tradicionalnim mjestima trgovanja ili prijenosom Naloga drugim ili dodatnim brokerima;
 • pruža li klijentu najbolji rezultat mjesto trgovanja gdje je vjerojatnost namire najveća.

8.3 Procjena brokera temelji se na sljedećim razmatranjima:

 • načela navedena u odjeljku 3. Pravila;
 • mjesta trgovanja koja koristi broker;
 • svijest i razumijevanje brokera o željama i prioritetima klijenata Admiral Markets Cyprus Ltd;
 • koje druge usluge, poput savjeta i analiza, broker može ponuditi klijentima Admiral Markets Cyprus Ltd;
 • je li Admiral Markets Cyprus Ltd upoznat s posrednikom i ima li povjerenja u njega;
 • kako su formulirana najbolja pravila izvršavanja brokera i kako su klijenti informirani o pravilima.

8.4 Sve izmjene i dopune Pravila bit će objavljene na web mjestu Admiral Markets Cyprus Ltd na adresi www.admiralmarkets.com.cy Izmjene i dopune primjenjivat će se od dana objavljivanja na webu.

9. Pristanak klijenta

9.1 Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentom, Admiral Markets Cyprus Ltd mora pribaviti prethodni pristanak klijenta na ove Politike. Admiral Markets Cyprus Ltd također je dužan pribaviti prethodni izričiti pristanak Klijenta prije nego što izvrši ili pošalje svoj nalog za izvršenje izvan uređenog tržišta ili MTF-a (Multilateral Trading Facility). Admiral Markets Cyprus Ltd može dobiti gornju suglasnost u obliku općeg sporazuma.

9.2 Ova Pravila izvršenja naloga dio su naših Uvjeta i odredbi, koji su ugovorno obvezujući ugovor između Tvrtke i njegovih klijenata i u njih su uključeni referencom.