Spremi PDF Ispis

POLITIKA FONDA ZA NAKNADU INVESTITORA


Admiral Markets Cyprus Ltd je registrirano (Certifikat o osnivanju br. HE 310328) u Republici Cipru putem Department of Registrar of Companies and Official Receiver. Admiral Markets Cyprus Ltd ovlašten je i reguliran od strane Cyprus Securities and Exchange Commission (licenca br. 201/13) i djeluje u skladu s Direktivom o tržištima financijskih instrumenata (MiFID EU Directive 2004/39/EC).

1. Opseg Fonda

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd član je ciparskog Fonda za naknadu ulagačima (u daljnjem tekstu: Fond), koji je osnovan na temelju Zakona o investicijskim društvima iz 2002. godine (izmijenjen i dopunjen (Zakon) i Osnivanja i poslovanja Fonda za naknadu ulagača za klijente CIF- s Uredbom iz 2004. koji su doneseni na osnovu zakona.

1.2. Cilj Fonda je osigurati bilo kakva potraživanja pokrivenih klijenata prema članovima Fonda, a glavna suština Fonda je nadoknaditi pokrivenim klijentima bilo koja potraživanja koja proizlaze iz propusta člana Fonda da ispuni svoje obveze, bez obzira je li to obveza proizlazi iz zakonodavstva, ugovora s klijentom ili iz nepravde dijela člana fonda.

2. Pokrivene usluge

2.1. Pokrivene usluge su bilo koje investicije ili pomoćne usluge koje nudi Admiral Markets Cyprus Ltd.

3. Pokriveni klijenti

3.1. Fond pokriva klijente Admiral Markets Cyprus Ltd, osim onih koji su uključeni u sljedeće kategorije ulagača:

3.1.1. sljedeće kategorije institucionalnih i profesionalnih investitora:

 • investicijska društva;
 • pravne osobe povezane s članom Fonda i, općenito, koje pripadaju istoj grupi društava;
 • banke;
 • zadružne kreditne institucije;
 • osiguravajuće tvrtke;
 • udruge za kolektivno ulaganje u prenosive vrijednosne papire i njihova društva za upravljanje;
 • ustanove i fondovi socijalnog osiguranja;
 • investitori koje član karakterizira kao profesionalce, na njihov zahtjev, u skladu.
 • države i nadnacionalne organizacije;
 • središnje, savezne, konfederacijske, regionalne i lokalne upravne vlasti;
 • poduzeća povezana s članom Fonda. Pridružena poduzeća označavaju tvrtke koje pripadaju istoj grupi, kao i fizičke osobe koje izravno ili neizravno kontroliraju tu pravnu osobu ili njezino matično društvo, s minimalnim postotkom od 20% temeljnog kapitala ili glasačkih prava, i njihova pridružena društva;
 • rukovodeće i administrativno osoblje člana Fonda;
 • dioničari člana Fonda, čije izravno ili neizravno sudjelovanje u kapitalu člana Fonda iznosi najmanje 5% temeljnog kapitala, ili njegovi partneri koji su osobno odgovorni za obveze člana Fonda, kao i osobe odgovorne za provođenje financijske revizije člana Fonda kako je predviđeno Zakonom, poput njegovih kvalificiranih revizora.
 • investitori koji imaju ulaganja u poduzeća povezana s članom Fonda i općenito s grupom društava kojoj član fonda pripada, ili pozicije i dužnosti koje odgovaraju onima navedenim u 5. i 6. gore;
 • drugostupanjski rođaci i supružnici navedeni u stavcima 5, 6 i 7, kao i treće strane koje djeluju u ime tih osoba;
 • investitori uključeni u aktivnosti pranja novca ili investitori odgovorni za financijske poteškoće člana Fonda ili su pridonijeli pogoršanju njegove financijske situacije ili koji su profitirali od tih činjenica / aktivnosti;
 • investitori u obliku društva koje zbog svoje veličine ne smiju sastavljati sažetu bilancu u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima ili odgovarajućim zakonom države članice.

4. Svrha Fonda

4.1. Fond nadoknađuje pokrivenim klijentima potraživanja koja proizlaze iz pokrivenih usluga koje pruža Admiral Markets Cyprus Ltd, sve dok se utvrdi da Admiral Markets Cyprus Ltd ne ispunjava svoje obveze.

4.2. Neispunjavanje svojih obveza od strane Admiral Markets Cyprus Ltd sastoji se od sljedećeg:

4.2.1 ili svojim pokrivenim kupcima vratiti sredstva koja im se duguju ili sredstva koja im pripadaju, ali ih Društvo drži izravno ili neizravno u kontekstu pružanja usluga navedenim klijentima pokrivenih usluga, a koje potonji je zatražio da se Društvo vrati, ostvarujući njihovo relevantno pravo, ili

4.2.2. predati pokrivenim klijentima financijske instrumente koji im pripadaju i koje član Fonda drži, upravlja ili drži na njihovom računu, uključujući slučaj kada je član odgovoran za administrativno upravljanje navedenim financijskim instrumentima.

5. Iznos naknade

5.1. Iznos naknade koji se plaća svakom pokrivenom klijentu izračunava se u skladu sa zakonskim i ugovornim uvjetima koji reguliraju odnos pokrivenog klijenta s Admiral Markets Cyprus Ltd, podložno offset pravilima koja se primjenjuju za izračun potraživanja između pokrivenog kupca i poduzeća.

5.2. Procjena financijskih instrumenata koji se odnose na naknadu koja se plaća pokrivenom klijentu vrši se na temelju njihove vrijednosti na dan:

 • objavljivanja sudske odluke;
 • objavljivanja odluke CySEC-a.

5.3. Izračun plative naknade proizlazi iz zbroja ukupno utvrđenih potraživanja pokrivenog kupca prema tvrtki, a koje proizlaze iz svih pokrivenih usluga koje pruža tvrtka, bez obzira na broj računa čijih je kupac korisnik, njihovu valutu i mjesto pružanje ovih usluga.

5.4. Ako utvrđeni iznos potraživanja premaši iznos od 20.000€, podnositelj zahtjeva prima naknadu paušalnog iznosa od 20.000€.