Financijska Sigurnost

Investirajući preko Admirals, imate pristup našim strogim dogovorima za financijsku sigurnost i politici za brigu o klijentima.

Odvojenost sredstava klijenata

U skladu s propisima CySEC, novac svih klijenata u potpunosti je odvojen od naših vlastitih sredstava te se nalazi u financijskoj instituciji reguliranoj unutar EU. Klijenti u svakom trenutku imaju pristup vlastitim sredstvima a mi ih ne možemo koristiti u vlastite svrhe. Pridržavanje ovih pravila provjeravaju i nadziru naši revizori.

Fond za kompanzaciju klijenata (The Investor Compensation Fund - ICF)

Svrha ICF-a je da osigura potraživanja od pokrivenih klijenata prema ICF članovima kroz plaćanje kompenzacije u slučaju da su potrebni preduvjeti ispunjeni. Fond za kompanzaciju klijenata (ICF) nadoknađuje iznos do 20,000.00 EUR osiguranom klijentu. Molimo pročitajte sve informacije o Politici kompenzacije klijenata.

Zaštita od negativnog stanja na računu

Mi možemo nadoknaditi gubitke do €50,000 Profesionalnim Klijentima kao što nalaže Politikom Negativnog Stanja na Računu. Naši Mali klijenti imaju potpunu i bezuvjetnu zaštitu od negativnog stanja na računu te su pokriveni bez limita na maksimalnu isplatu.

Pravedno postupanje prema klijentima

Nama u Admirals interes klijenata je na prvom mjestu! U potpunosti usklađujemo poslovanje sa zahtjevima CySEC-a o iskrenom, poštenom i profesionalnom pristupu u pružanju usluga našim klijentima na polju investiranja i popratnih usluga.

Također se brinemo o tome da su naši zaposlenici uvijek ažurni kod bilo kakvih novih situacija koje bi mogle utjecati na kvalitetu usluge koju pružamo svojim klijentima.

Ciparsko osigurano pokriće do 100.000 EUR

Od 1. ožujka 2021. uspostavljena je polisa osiguranja zaštite sredstava za klijente Admirals Europe Ltd*. Od sada vaš novac ima znatno višu razinu zaštite, do 100.000 EUR!

Pogodnosti osiguranja automatski se proširuju na klijente Admirals Europe Ltd bez ikakvih radnji i bez nametanja dodatnih naknada ili troškova.

Ovo novo osiguranje sastavni je dio naše pune sigurnosne ponude, zajedno s izdvojenim novčanim računima klijenata u najvećim svjetskim bankama (bez ciparskih banaka), zaštitom Negativnog stanja računa za stanovništvo u cijeloj EU (prema CFD regulativi u EU), i naša dodatna Politika zaštite negativnog stanja računa koja se odnosi na rizike od CFD trgovanja za profesionalne klijente.

Što je pokriveno:

 • Samo prihvatljivi vrijednosni papiri i gotovina klijenata Admirals Europe Ltd u slučaju insolventnosti.

Što nije obuhvaćeno:

 • Učinak trgovanja / ulaganja NIJE pokriven. Proizvodi s polugom vrlo su špekulativni i nose visok rizik od gubitka u trgovanju. Trgujte odgovorno!

Ovdje smo dodali potvrdu o osiguranju.

Ovo je još jedan način na koji mi iz Admirals Europe Ltd ulažemo velike korake kako bismo osigurali da su vaša sredstva zaštićena. Standardna zaštita klijenta putem ICF-a (Fond za kompenzaciju investitora) ograničena je na pokrivenog klijenta do 20.000 EUR, ali vaša je sigurnost naš prioritet, pa želimo pružiti najbolju moguću dostupnu zaštitu.

* Više od 99% svih naših klijenata bit će pokriveno policom osiguranja. Međutim, točnije, neki klijenti neće biti pokriveni kao:

 • Registrirano društvo osim malih poduzeća (u ovom se kontekstu pod „malim poduzećem“ smatra partnerstvo, pravno lice, nekorporativno udruženje ili međusobno udruženje s godišnjim prometom manjim od milijun USD).
 • Partnerstvo (osim gore opisanog).
 • Uzajamno udruživanje (osim gore opisanog).
 • Prekomorska institucija za financijske usluge.
 • Shema kolektivnog ulaganja ili bilo tko tko je operator ili povjerenik takvog programa.
 • Mirovinski fond.
 • Nadnacionalna institucija, vlada ili središnje upravno tijelo.
 • Pokrajinska, regionalna, lokalna ili općinska vlast.
 • Osoba koja je, prema mišljenju osiguravatelja, odgovorna za ili će pridonijeti insolventnosti Admirals Europe Ltd.
 • Osoba čije potraživanje proizlazi iz transakcija u vezi s kojima je osuđena za kazneno djelo pranja novca.