MT4 Supreme Edition Indikator Pakke

I denne manual finder du en installations og brugsanvisning til MT4 Supreme Edition. Installationsprocessen og brugen er den samme i ny MT5 Supreme Edition. Du skal blot anvende de instruktioner, der er beskrevet i din MetaTrader 5 Supreme Edition i overensstemmelse hermed.

Indikatorer er hjælpeværktøjer, der supplerer MetaTrader 4 trading software. De analyserer normalt charten via en individuel matematisk formel og drager konklusioner fra chart historien om potentielle chart bevægelser.

Indikatorer giver trading signaler, der hjælper dig med at analysere charts, genkende trends og modsatrettede eller understøttende bevægelser.

1.Installation og åbning af indikatorer

Download MT4 Supreme Edition og sørg for, at MetaTrader 4 er lukket under installationen.

Åbn .zip filen når overførslen er færdig og dobbeltklikAdmiral-MT4-Apps.exe filen inde i .zip arkivet for at udføre den. Dette bør starte installations assistenten.

Admiral opdateringsvindue

Hvis du har flere instanser af softwaren installeret på dit system, kan du bruge knappen Find MetaTrader til at finde den korrekte version.

Klik på Installérknappen og følg trinene på skærmen, indtil installationen er gennemført med succes.

På nuværende tidspunkt er MT4 Supreme udvidelserne kun kompatible med Windows, selv om nogle indikatorer også fungerer med Mac OS. Du kan finde installations instruktioner for indikatorer under Mac OS X i kapitel 1.1.

Navigator vindue

Efter installationen kan du finde indikatorerne i navigator vinduet i din MetaTrader software interface.

For at placere en af dem i charten:

 1. højreklik på den respektive indikator, og
 2. vælgVedhæft til en chart, eller
 3. træk og slip indikatoren direkte i chart vinduet.

1.1.Installation under Mac OS X

Som tidligere nævnt kan nogle af Admirals indikatorer bruges under Mac OS X, herunder Candle Countdown, High-Low, Local Time, Order History, Pivot og Spread.

For at modtage installationsfilerne til Mac bedes du kontakte vores kundeservice.

Luk MetaTrader 4-softwaren korrekt før installationen. For at lukke softwaren korrekt:

 1. højreklik påMetaTrader 4 symbolet i docken
 2. klik på muligheden for at lukke den.

Sådan installerer du udvidelsen:

 1. åbn din Programmermappe
 2. find programmet MetaTrader 4 Admirals, og derefter
 3. højreklik på det, og
 4. klik på Vis indholdmulighed
 5. i det nye vindue skal du åbne følgende mappesti: drive_c → Program Filer → MetaTrader 4 Admirals → MQL 4 → Indikatorer (nb: det er her, du skal indsætte indikator filerne, identificeret ved deres .ex4 fil type)
 6. herefter skal du starte MetaTrader 4.
MetaTrader 4 Admirals vinduet

Hvis du har installeret indikatorerne med succes, kan du nu finde dem i navigator vinduet.

2.Admiral Candle Countdown indikator

Så snart indikatoren er aktiveret, vises tiden indtil det næste candle begynder.

Normalt vises dette tal i nederste højre hjørne af chart vinduet. Du kan dog tilpasse, hvor det vises i indstillings vinduet, når du anvender indikatoren på charten.

Screenshot af platformen

2.1.Indstillinger for indikatoren Candle Countdown

De individuelle indstillinger for indikatoren Candle Countdown er:

 1. Labelposition - indstiller positionen af Candle Countdown timer
 2. Farver - indstiller farven på det viste tal
 3. Skrifttype og Skriftstørrelse- konfigurere skrifttype og skriftstørrelse.

Du kan også indstille timeren til at være placeret lige ved siden af din candle. For at gøre dette skal du indstille indstillingen til På linje med prisen. Bemærk, at automatisk chart rulning skal være aktiveret, for at dette kan fungere.

Derudover kan du indstille alarmer for nye candles i linjen Advarsel.

Custom Indicator - Admiral Candle Countdown vinduet

3.Admiral Chart Group indikator

Admiral Chart Group indikatoren er et nyttigt værktøj til at forbinde flere charts. Du kan f.eks. se på det samme instrument flere gange, med forskellige tidsrammer for hvert chart og ændre symbolet på alle charts med et enkelt klik.

Den største fordel ved Chart Group indikator er evnen til at ændre alle chart vinduer ved blot at ændre symbolet i en af dem. Indikatoren anvender automatisk tilpasningen til alle vedhæftede charts.

For at bruge indikatoren korrekt, er du nødt til at anvende den til alle chart vinduer, du ønsker at forbinde. Herefter vises et tekstfelt i nederste højre hjørne af hvert berørt chart.

Du kan manuelt indstille et navn til at oprette en chart gruppe, der forbinder alle charts med det samme navn i tekstfeltet. Denne mulighed er ikke versalfølsom.

Screenshot af platformen

4.Admiral Freehand Drawing indikator

Admiral Freehand Drawing indikator er et værktøj, der tillader tegning i frihånd i charten.

Anvend indikatoren på charten og hold derefter D nede for at tegne med musen.

Scnreeshot med hjerte

4.1.Indstillinger og tastaturbindinger

Som standard er tegningsfarven rød, men du kan også tilpasse farven ved at trykke på forskellige taster, tryk på:

 1. B for at få blå
 2. Y for at få gul
 3. N for at få sort
 4. W for at få hvid.

For at vende tilbage til standard rødt, skal du blot trykke på R.

Du kan også slette dit sidst tegnede objekt ved at trykke på X.

Derudover kan du tilpasse tastaturbindinger og farver i indstillingerne skærmen af indikatoren.

Custom Indicator - Admiral freehand drawing window

5.Admiral High-Low indikator

Admiral High-Low indikator viser den højeste og laveste pris værdi indenfor den valgte tidsramme.

Det virker med alle standard tidsvinduer som minutter, timer eller dage.

Screenshot af platformen

Standardindstilling for indikatoren er daglig high and low point.

Du kan tilpasse farverne på de henholdsvis vandrette linjer til din smag i indstillingsskærmen.

5.1.Indstillinger for High-Low indikator

 1. Timeframe for high & low – ændrer tidsenheden for indikatoren.
 2. Start at bar – vælger, om den aktuelle eller tidligere candle er referencepunktet for beregning af high and low.
 3. Numbers of bars to include – angiver antallet af candles, der skal tages i betragtning til beregning af high and low.
 4. Daily time range – begrænser valgfrit tidspunktet for dagen, for hvilken high and low beregnes.
 5. Apply the time ranges to open-close as well as high-low – beslutter, om den indstillede tidsramme gælder for open and close linjer.
 6. Colour for high and low line – skræddersyr farven for high and low linier.
 7. Widen/narrow by amount – bevæger high and low indikatoren indad eller udad.
 8. Units for widening – angiver den måleenhed, der skal anvendes i ovenstående valgmulighed.
 9. Line style – tilpasser stilen af open-close linjer.
 10. Colour for open line – aktiverer den aktuelle open linje og indstiller dens farve (forbliver deaktiveret, så længe farven er indstillet til Ingen).
 11. Colour for close line – aktiverer den aktuelle close linje og indstiller dens farve (forbliver deaktiveret, så længe farven er indstillet til Ingen).
 12. Colour for previous-close line – aktiverer den tidligere close linie og indstiller dens farve (forbliver deaktiveret, så længe farven er indstillet til Ingen).
 13. Label-settings – tilpasser etiketterne, justerer tekst, skrifttype osv.
 14. Alert-settings – beslutte, om der skal være en alarm lyd, når prisen krydser nogen af linjerne.
Custom Indicator - Admiral High-Low

6.Admiral Local Time indikator

Admiral Local Time indikatoren giver mulighed for at vise din lokale tid i tillæg til servertid i bunden af charten.

Skærmfarven kan tilpasses.

Screenshot af platformen

7.Indstillinger af Order History indikator

Admiral Order History indikatoren indsætter en velarrangeret repræsentation af dine tidligere trades i charten.

Profitable trades vises som grønne linjer, tab trades som røde.

Bevægning af musen over nogen af linjerne vil vise detaljerede oplysninger om traden, såsom vind/tab, åbning og lukning pris, S/L og T/P.

Skærmbillede af platformen

Dette eksempel viser en fortjeneste på 33,90€ for denne trade

De blå og grå bars i charten giver yderligere reference over tidligere trades i alle trade symboler.

Den blå bar henviser til trades med samme symbol - den grå bar henviser til trades med alle andre symboler.

7.1.Indstillinger af Order History indikator

 1. Inkluderer åbne trades? - bestemmer, om i øjeblikket åbne trades skal vises.
 2. Farvekodning af trades - ændrer farvekodningen for denne indikator, gevinst/tab eller køb/salg.
 3. Farve 1 - bestemmer farven på gevinst- eller købslinjen.
 4. Farve 2 - indstiller farven på tab eller salgslinje.
 5. Farve for åbne trades - indstiller farven på den markør, der repræsenterer de punkter, hvor ordrer er åbnet.
 6. Indgangs- og udgangsmarkør - ændrer typen af markør.
 7. Linje fra åben til lukket - ændrer stilen på historik bars.
 8. Farvestil for stop-loss linjer - indstiller farven og stilen på stop-loss-linjerne (kræver en stil for at blive aktiveret).
 9. Farvestil for take-profit-linje - indstiller farve og stil for take-profit linjerne (kræver en stil for at blive aktiveret).
 10. Vis grupper for aktive trading perioder - aktiverer eller deaktiverer visning af trades i andre symboler i bunden af charten.
 11. I filterfarve og Farve uden for filteret - ændrer farven på bars for trades i det aktive symbol eller andre symboler.
 12. Gruppens størrelse (pixels) - ændrer størrelsen af bars.
 13. Filterindstillinger - indstiller et individuelt filter for de viste trades.

8.Admiral Pivot indikator

Pivotpunkterne viser forskellige støtte- og modstandslinjer i charten, mens PP-linjen er den vigtigste støtte- og modstandslinje.

R1, R2 og R3 repræsenterer stigninger i modstanden med faldende betydning. På den anden side repræsenterer S1, S2 og S3 stigninger i støtten.

Screenshot af platformen

8.1.Indstillinger af Pivot indikator

 1. Tidsramme for pivot points - indstiller den tidsramme, som er grundlaget for beregningen af pivot points.
 2. Antal barer at inkludere - indstiller antallet af candles, der bruges til at beregne pivot points.
 3. Beregning for PP-niveau - indstiller metoden til prisberegning af pivot points.
 4. Vis linjer hele vejen gennem chaten - gør det muligt at vise linjer langs hele charten.
 5. Vis etiketter for alle linjer - aktiverer etiketter for pivot linjer.
 6. Bar offset for etiketter (+ for future) - flytter linjelabels til højre eller venstre.
 7. Fontnavn til etiketter - indstiller skrifttypen for linje labels.
 8. Fontstørrelse for etiketter - indstiller skriftstørrelsen for linjelabels.
 9. Farver og stilarter - indstiller farve og stil for alle individuelle linjer.
 10. Alerts - opretter advarsler for de linjer, der krydser kurserne.

9.Admiral Renko indikator

Renko indikatoren bruges til teknisk chart analyse.

Den viser en alternativ form af charten og tegner kun nye candles, når der sker faktiske prisbevægelser. På denne måde ignoreres mindre prisbevægelser, der ikke har nogen reel indflydelse på trenden og de skygger ikke det overordnede billede.

Screenshot af platformen

9.1.Indstillinger af Renko indikator

 1. Renko blokstørrelse i pips - indstiller størrelsen af Renko blokke.
 2. Symbol pip størrelse - indstiller instrumentets pip størrelse.
 3. Farve for op- og nedadgående blokke - tilpasser farven på Renko-blokkene.
 4. Tegn blokke som løbende - justerer, om blokke er løbende eller ej.
 5. Mållinjer for næste blokke - ændrer stilen på indikator linjerne.
 6. Tegne øverst på charten - bestemmer, om Renko-blokke skal vises i forgrunden eller baggrunden.
 7. Advarsler om nye blokke – opretter advarsler om, hvornår nye blokke bliver tegnet.
 8. Rund startprisen – afgør, om startprisen skal afrundes.
 9. Maksimale historiske blokke – angiver antallet af blokke, der vises ad gangen.
 10. Byg Renko data fra historieperioden – bestemmer den tidsramme, over hvilken Renko indikatoren er beregnet.
 11. CSV/TSV log – beslutter om du vil beholde en logfil ved at indtaste et filnavn og vælge et format.
 12. Offline chart – konfigurerer indstillinger (se kapitel 9.2.).

9.2.Åbn offline chart

Opret offline chart periode – opsæt din ønskede mængde blokke, der ikke matcher en af de standard tidsrammer i MT4, såsom 10 for 10 pips Renko blokke.

For at åbne offline chart:

 1. klik på Fil og derefter Åbn offline
 2. dobbeltklik på charten med den tidsramme, du vælger.

Offline-charten skal åbnes. I dette eksempel vil offline chart være M10.

Screenshot af platformen

Det åbnede offline chart indeholder candles med samlet størrelse i henhold til mængden af pips du vælger. Bevægelsesforstyrrelser filtreres ud og ignoreres. Trend bevægelser, modstande og støtte gøres mere klar.

10.Admiral Spread indikator

Spread Indikator er et værktøj til at måle og dokumentere spread af et instrument. Når den er anvendt på en chart, viser den spread enheden, indtil den afsluttes. De viste oplysninger giver:

 1. maksimum
 2. minimum, og
 3. gennemsnitlig spread pr. tidsperiode.

Offline-charten skal åbnes. I dette eksempel vil offline chart være M10.

Spred EUR/USD screenshot Spread EUR/USD
Spread i DAX40, er typisk fastsat til 0,8 point screenshot Spread i DAX40, er typisk fastsat til 1,0 point

11.Admiral Day Session indikator

Day Session indikatoren kan skjule candles genereret i løbet af nat trading tider. Dette giver dig mulighed for at fortsætte med at arbejde med dine gamle indstillinger og indikatorer som sædvanligt.

Derudover kan du oprette dine egne tidsvinduer til sessioner, såsom DAX40 Xetra fra 09:00 til 17:30 CET.

Som standard er indikatoren indstillet til at vise den almindelige DAX40 session fra 08:00 til 22:00 CET.

Til start:

 1. anvend indikatoren på charten, derefter
 2. klik på Fil og vælg Åbn offlineog derefter
 3. vælg et symbol der skal åbnes i et offline chart.

Du kan:

 1. ændre den hyppighed, der vises i det aktive chart på et givet tidspunkt - dette vil ændre hyppigheden i dit offline chart, og
 2. anvende skabeloner, indikatorer og ekspert rådgivere til offline charten.

11.1.Indstillinger for Day Session indikator

Custom Indicator - Admiral Day Session vindue
 1. Timeframe for offline chart – viser ID på offline charten.
 2. Period(s) to include – viser tidsvinduet for den session, du ønsker at blive vist i dit offline-chart (bruger servertid).
 3. Shift bar times by N minutes – justerer den viste tid (for eksempel -60 for CET).

12.Admiral Chart-in-Chart indikator

Admiral Chart-in-Chart indikator giver dig mulighed for at vise et andet chart direkte inde i en hoved chart indikator vinduer. Dette giver dig mulighed for at se to instrumenter på samme tid. For eksempel, at observere mulige korrelationer.

Det ekstra chart vises i hoved charten.

Det er muligt at tilføje indikatorer til det andet chart. Du kan aktivere og konfigurere disse via indikator indstillingerne for Chart-in-Chart indikatoren.

Bemærk, at du ikke kan trade det andet instrument, der vises på Chart-in-Chart indikatoren på denne måde, kun det instrument, der vises i hoved charten. Chart-in-Chart indikatoren repræsenterer ikke et fuldt funktionelt chart.

Skærmbillede af Admiral Chart-in-Chart indikator

12.1.Indstillinger for Chart-in-Chart

 1. Symbol – vælg det foretrukne trading instrument, der skal vises i det andet chart (henviser til vinduet for markedsoversigt for korrekte navne)
 2. Invert prices – Invertér instrumentpriserne (f.eks. EUR/USD vil blive konverteret til USD/EUR)
 3. Draw style – Vælg mellem forskellige chart stilarter såsom candles, slutpris eller high and low.
 4. Line/high-low colour – opsæt farven for chart linjer.
 5. Candle body – bull – sæt farven til bullish, opadgåene candles.
 6. Candle body – bear– sæt farven for bearish, nedadgående candles.
 7. Colour for current price line – sæt farven for den linje, der viser den nuværende pris.
 8. Colour for open position lines– sæt farven for åbne positioner. Denne indstilling er deaktiveret som standard.
 9. Colour for s/l and t/p lines – sæt farven for Stop Loss eller Take Profit ordrer (deaktiveret som standard).
 10. Colour for pending order lines – sæt farven for afventende ordrer (deaktiveret som standard).
 11. Line style for open positions and pending orders – sæt stilen for den linje, der markerer åbnede og afventende ordrer ved at vælge fra faste linjer prikkede linjer, stiplede linjer eller en kombination af begge.
 12. Indicator – vælg og konfigurér indikatorer, der skal anvendes på det andet chart. Indikatorer med yderligere parameter indstillinger kan tilpasses under den respektive mulighed her.

13.Admiral Magnifier indikator

Admiral Magnifier giver dig mulighed for at zoome ind på en sektion af charten for at se næste mindre tidsindstilling.

Du kan justere størrelsen af indikatoren til din lyst til at øge eller mindske størrelsen af det område, der er beregnet til at blive forstørret. Du skal blot klikke på en af kanterne af indikatoren og trække for at ændre størrelse som ønsket.

Du er også i stand til at justere graden af forstørrelse, for eksempel til altid at vise M1 gennem luplampen, selv når du bruger en M30 chart.

13.1.Forstørrelsesglas indstillinger

 1. Chart tidsramme/type – Her kan du vælge hvor meget luplampen skal zoome ind. Standard indstilling er en periode mindre.
 2. Tegne stil – Vælg mellem forskellige chart stilarter såsom candles, slutpris eller høj og lav.
 3. Baggrundsfarve – Angiver indikatorens baggrundsfarve.
 4. Op bar farve – Sætter farven på opadgående candles og bars.
 5. Nedad bar farve – Sætter farven på nedadgående candles og barer.
 6. Forstørrelsesglas fremhæve farve – Sætter farven på det forstørrede område.
 7. Horisontale gitterlinjer – Her kan du indstille afstanden mellem vandrette linjer. Bemærk, at denne indstilling er individuelt forskellig for hvert instrument. For eksempel, i EUR/USD er det 0,0020, mens i DAX40 er det 20.
 8. Lodrette gitterlinjer – Indstil afstanden mellem lodrette linjer.
 9. Farve for gitterlinjer – Indstil farven på gitteret.
 10. Candle størrelse – Øger eller mindsker størrelsen af candles.
 11. Oprindelige venstre position – Flyt standardpositionen for charten med det givne antal pixels til højre.
 12. Oprindelig topposition – Flyt standardpositionen for charten med det givne antal pixels ned.
 13. Hjørne til udgangsposition – Vælg hjørnet af charten, hvor det forstørrede område skal vises.
 14. Oprindelig bredde – Indstil standardbredden i pixels.
 15. Oprindelig højde – Indstil standardhøjden i pixels.
 16. Polstring øverst og nederst – Indstil den minimale afstand fra candles til kanten af charten.
 17. Info bar højde – Indstil størrelsen på info baren.

14.Admiral Chart-in-Chart indikator

Mini Chart indikatoren giver dig mulighed for at vise et frit tilpasseligt chart inde i hoved charten. Instrument og tidsramme er helt uafhængige af hoved charten og mini charten kan bruges med flere indikatorer.

Admiral Mini Chart indikator skærmbillede

14.1.Mini Chart indstillinger

 1. Chart symbol – vælg trading instrumentet. Sørg for, at stavning er korrekt og identisk med det navn, der vises i markedsoversigten.
 2. Inverter priser – inverter priserne. For eksempel, EUR/USD til USD/EUR.
 3. Chart tidsramme/type – sæt tidsrammen for Mini Charten. Standardindstillingen er den aktuelle periode i hoved charten. Du kan vælge enhver anden periode, selv dem, der normalt ikke er tilgængelige i MetaTrader, såsom 3M, 4M eller 12M. Se kapitel 14.2 for yderligere forklaringer.
 4. Ticks pr bar – sæt mængden af ticks, der skal bruges til et candle. Kun relevant for Tick Charten.
 5. Transformation – vælg fra et udvalg af chart kiftende indikatorer, såsom Heikin Ashi eller Three Line Break.
 6. Renko/range/Kagi/P&F Block size – sæt størrelsen af blokke i definerede enheder (se nedenfor).
 7. Enheder til blokstørrelse – definer enhed af blok størrelse.
 8. Tilbageførselsfaktor for rækkevidde og P&F – Tilbageførselsfaktor, antallet af blokke før bevægelse trækkes i modsat retning.
 9. Base tidsramme for historiske Renko, range Kagi, P&F data – tidsramme brugt til beregning af candles.
 10. Tegne stil – vælg en chart stil som f.eks. candles.
 11. Baggrundsfarve – angiver indikatorens baggrundsfarve.
 12. Op bar farve – sæt farven til opadgående candles and barer.
 13. Nedad bar farve – sætter farven på nedadgående candles og barer.
 14. Fast maksimumspris – sæt en fast maksimumspris for charten.
 15. Fast minimumspris – Angiv en fast minimumspris for charten.
 16. Inkluder Indikatorer i min/max – vælg om der skal anvendes indikatorværdier for min/max-priser på charten.
 17. Farve for gitterlinjer – sæt farven for gitteret.
 18. Horisontale gitterlinjer – indstill afstanden mellem vandrette linjer. Bemærk, at denne indstilling er individuelt forskellig for hvert instrument. For eksempel, i EUR/USD er det 0,0020, mens i DAX40 er det 20.
 19. Lodrette gitterlinjer – indstil afstanden mellem lodrette linjer.
 20. Zoom niveau – sæt zoom niveau af charten. Zoom niveau 0 refererer til den minimale mængde forstørrelse, mens zoom niveau 5 er den maksimale mængde.
 21. Oprindelige venstre position – flyt standardpositionen for charten med det givne antal pixels til højre.
 22. Oprindelige topposition – flyt standardpositionen for charten med det givne antal pixels ned.
 23. Hjørne til udgangsposition – vælg hjørnet af charten, hvor det Mini Charten skal vises.
 24. Oprindelige bredde – sæt standardbredden i pixels.
 25. Oprindelig højde – indstil standardhøjden i pixels.
 26. Polstring øverst og nederst – indstil den minimale afstand mellem candles og kanten af charten.
 27. Polstring til højre – chart skiftefunktion. Jo højere mængden af pixels, jo mere afstand mellem charten og højre kant af charten.
 28. Info bar højde – indstil størrelsen på info baren.
 29. Indikator – vælg og konfigurér indikatorer, der skal anvendes på det andet chart. Indikatorer med yderligere parameterindstillinger kan tilpasses under den respektive indstilling her.

14.2.Forklaring af chart type

Sekundære charts (S5, S15 osv). - som almindelige minut charts i MT4, disse træk candles med et interval på et bestemt antal sekunder. S5 chart tegner en ny candle hvert femte sekund. Bemærk, at der ikke er historiske data for andet charts, så denne type af chart er ved at blive opbygget, så snart indikatoren er vedhæftet.

Range charts - nye candles trækkes kun, når prisen bevæger sig i begge retninger af et bestemt antal pips.Stablingsområde charts arbejder efter det samme princip, men i dette tilfælde candles peger i samme retning bliver kombineret i en candle.

Renko charts - denne type chart virker på samme måde som range charts. For at trække en blok i den modsatte retning af trenden, skal der være en modsatrettet bevægelse af mindst 2 blokke.

Kagi charts - dette chart ændrer retning, når prisen når en tilbageførsel, der overgår det tidligere høj/lave punkt.

Punkt & Figurdiagrammer - på samme måde som diagrammer, men når bevægelsen i samme retning bliver stablet. En tilbageførsel sker kun, når en modstridende bevægelse varer for en bestemt mængde blokke. Standardindstillingen for dette er 3 blokke, men den kan ændres under tilbageførselsfaktoren for udvalg- og P&F indstilling.

15.Admiral Symbol Info indikator

Admiral Symbol Info-indikatoren giver dig mulighed for at se et specifikt sæt opdaterede oplysninger i realtid i et ekstra vindue. Den skildrer den procentvise forskel mellem åbningskursun af den valgte tidsramme, den daglige high og masser af trendindikatorer, samtidig med at den er fuldt tilpasselig.

En pil giver dig mulighed for at se ved første øjekast, om prisen flyttede op eller ned fra åbningsprisen. Derudover kan du altid direkte se forskellen i pips.

På højre side er en bar, der viser den aktuelle prisposition i forhold til hele spektret af denne dag.

Admiral Symbol Info indikator vindue

15.1.Symbol Info indstillinger

 1. Symbol – vælg trading instrumentet. Standardindstillingen er symbolet i dit nuværende chart, men du kan vælge ethvert andet symbol efter ønske. Sørg for, at stavning er korrekt og identisk med det navn, der vises i markedsoversigten.
 2. Brug pip størrelse – sæt hvilken størrelse skal korrelere til en pip. For eksempel i DAX40 en størrelse på 1 giver dig mulighed for at se priser bevægelser i fuld point.
 3. Tidsramme for % ændring – Sætter tidsrammen den procentvise ændring skal bruge som reference. Standardindstillingen er D1, som i den aktuelle dag.
 4. Antal bars for % ændring – sæt mængden af candles den procentvise ændring skal anvende som reference. For eksempel kan du bruge 12 candles i et månedligt chart for at se den procentvise ændring i et helt år.
 5. Tidsramme for high/low – sæt tidsrammen til brug i high/low charten. Standardindstillingen bruger samme tidsramme som den procentvise ændring.
 6. Antal bars for high/low – angiv mængden af candles til brug i high/low charts. For eksempel kan du bruge 12 candles i det månedlige chart for at se prisbevægelser i forhold til et helt år.
 7. Baggrundsfarve – angiver indikatorens baggrundsfarve.
 8. Rise colour – sæt farven for opadgående bevægelse.
 9. Fall colour – sætter farven til nedadgående bevægelse.
 10. Tekstfarve – sæt farven til tekst.
 11. Oprindelig venstre position – flyt standardpositionen for indikatorerne til højre med et givet antal pixels.
 12. Optindelig topposition – flyt indikatorens standardposition ned med et givet antal pixels.
 13. Hjørne for indledende position – vælg hjørnet af det charten, hvor indikatoren skal vises som standard.
 14. Indikator – vælg og konfigurér indikatorer, der skal anvendes på det andet chart. Indikatorer med yderligere parameterindstillinger kan tilpasses under den respektive indstilling her.

16.Admiral Gravity indikator

Admiral Gravity indikatoren viser modstand og støtte zoner baseret på op til 10000 historiske M5 candles. Highs and lows, der er nået i denne historie, danner disse zoner, mens aktuelle data anses for at være mere betydelig end ældre værdier.

Mørkere farver signaliserer stærkere støtte- eller modstandszoner, hvor prisen sandsynligvis vil hoppe af. Et brud på en mørkeblå zone kan vurderes som et fortsat signal. Lysere zoner har ingen relevans.

16.1.Gravity indstillinger

 1. Time period – vælg mellem regelmæssig beregning eller kortere beregningsperiode.
 2. Level X colour – sæt farverne for de forskellige niveauer af zoner.

16.2.Skift beregningsområde

Du kan flytte referenceområdet for beregning af zonerne, ved at tegne en lodret linje hvor som helst i charten og navngive den GStart.

Du kan derefter flytte denne linje til at indstille det sidste tidspunkt der skal tages hensyn til ved beregning af zonerne.

17.Admiral Keltner indikator

Admiral Keltner indikatoren danner en Keltner kanal i charten. Den måde det fungerer, købe og sælge signaler er magen til Bollinger bands. Bands i denne kanal beregnes dog på grundlag af ATR-indikatoren.

Som et resultat, denne kanal er mindre tilbøjelig til beregnings fejl end Bollinger Bands.

Screenshot af Admiral Keltner indikator

Krydsning af det øverste band eller det moving average kan ses som et respektive fortløbende signal. Den midterste linje, også moving average, er en populær kandidat til en stop loss linje.

17.1.Indstillinger for Keltner

 1. Moving average type – angiv typen af moving average.
 2. Price for moving average – sæt den pris, der anvendes til beregning af moving average.
 3. Moving average period – vælg perioden for moving average.
 4. ATR-periode – vælg ATR-perioden.
 5. ATR multiple – sæt multiplikatoren til beregning af Keltner bands.
 6. Alarmerer når kursen krydser den øvre eller nedre kanal – sæt en alarm til at gå i gang, når den øvre eller nedre band af kanalen krydses.

18.Ofte stillede spørgsmål

 1. Er indikatorer kompatible med Mac OS? I øjeblikket er kun en begrænset mængde indikatorer tilgængelige for Mac OS (se kapitel 1.1).
 2. Er indikatorer kompatible med MT5? Nej.
 3. Kan udvidelser fjernes fra MetaTrader softwaren individuelt? Ja, du kan fjerne udvidelser separat ved at højreklikke dem i navigator vinduet.
 4. Understøtter indikatorer andre sprog? Nej, etiketter og indstillinger for vores indikatorer er kun på engelsk.

19.Mere info

Du er velkommen til at besøge vores YouTube-kanal for optagelser af vores webinarer omkring day trading, Supreme udvidelser og generel håndtering af MetaTrader 4-softwaren.

Ansvarsfraskrivelse:

Bemærk venligst, at disse tilføjelser tilbydes gratis af en ekstern, teknisk tjenesteudbyder baseret på Ekspert Rådgiveres teknologien i MT4 & MT5. Som med alle ekspert rådgivere (ER) plugins, er disse kun aktive, når din MetaTrader har etableret forbindelse til internettet og vores servere. Selv om ER`er tekniske pålidelighed er blevet grundigt afprøvet og bør være tilstrækkelig, funktionsfejl kan aldrig helt udelukkes. Sørg for at du fuldt ud forstår funktionaliteten af alle tilføjelser og udvidelser, f.eks. ved at praktisere deres anvendelse i vid udstrækning på en demokonto. Du bør anerkende, før du bruger ER`er, at Admirals ikke er ansvarlig for tab eller andre skader forårsaget af din brug af ER`er.