Hvad er Finansielle Derivater og Hvordan Fungerer De?

Admirals
15 Min læsning

Når man bliver spurgt om trading, har de fleste nok hørt om aktier, obligationer og fonde. Men begrebet finansielle derivater er måske mere ukendt for den brede offentlighed. I denne derivatguide vil vi forklare de grundlæggende principper for finansielle derivat produkter, herunder hvad de er, hvorfor de bruges, og hvordan de kan trades.

Hvad er et Finansielt Derivat? Derivater Forklaret

Hvad er derivater i finanssektoren? Hvis du har ledt efter oplysninger om typerne af finansielle derivater og om, hvordan finansielle derivater fungerer, er du kommet til det rette sted.

Et af de første spørgsmål, du måske stiller, er: "Er derivater finansielle aktiver?". Det korte svar er nej.

Et finansielt derivat er et værdipapir, hvis værdi afhænger af, eller er afledt af, et eller flere underliggende aktiver.

Et derivat er en kontrakt mellem to eller flere parter, og dets pris svinger i forhold til værdien af det aktiv, som det er afledt af.

De mest almindelige underliggende aktiver, der anvendes i finansielle derivat produkter, er valutaer, aktier, obligationer, aktieindekser, råvarer (f.eks. guld og olie) og for nylig også kryptovalutaer.

Mange traders er også nysgerrige efter at vide, hvem der opfandt finansielle derivater. Derivater i finanssektoren går flere århundreder tilbage i tiden.

Hvem Opfandt Finansielle Derivater?

For at få en fuldstændig forståelse af finansielle derivater er det vigtigt at forstå, hvordan de er opstået.

En kort historie om finansielle derivater

Hvornår blev de finansielle derivater opfundet? Derivater er blevet mere almindelige i moderne tid, men deres oprindelse går flere århundreder tilbage i tiden. Det ældste eksempel på et derivat i historien, som Aristoteles omtaler, menes at være en kontrakt handel med oliven, som den gamle græske filosof Thales indgik, og som gav ham en fortjeneste ved at bytte oliven.

Konceptet med en kontrakt om en fremtidig levering af en vare voksede fra Mesopotamien til det hellenistiske Egypten og derefter til den romerske verden. Alt dette skete før Romerrigets sammenbrud. Efter deres sammenbrud fortsatte det Byzantinske Imperium med at bruge kontrakter om fremtidige leverancer. Det er vigtigt at bemærke, at de ikke ophørte med en kanonisk lov fra Vesteuropa og fortsat blev brugt.

Nogle forskere spekulerer i, at Sefardiske Jøder tog derivater fra trading i Mesopotamien og bragte dem til Spanien i Romersk tid og ind i det første årtusinde e.Kr. I det 16. århundrede blev de fordrevet fra Spanien til det, der blev kaldt de Lave Lande.

Trading med derivater baseret på værdipapirer fortsatte derefter med at sprede sig til England og Frankrig fra Amsterdam omkring begyndelsen af det 18. århundrede. Herfra, i begyndelsen af det nittende århundrede, fortsatte brugen af dem med at brede sig fra Frankrig til Tyskland.

Forskning har afsløret, at bankfolk og banker kan have stået i spidsen for størstedelen af den trading med derivater, der fandt sted i det attende og nittende århundrede.

Hvis du er interesseret i at lære mere om trading med finansielle derivater og andre finansielle produkter, er der ingen bedre måde at gøre det på end med Admirals' GRATIS webinarer om trading. Du kan tilmelde dig nu ved at klikke på banneret nedenfor:

Gratis webinarer om trading

Følg med i live webinarer arrangeret af vores trading eksperter

Inden vi udforsker de forskellige typer af finansielle derivat produkter, der findes, skal vi se på, hvorfor folk overhovedet bruger derivater.

Hvorfor Bruge Derivater?

Hvorfor bruger traders derivater i finanssektoren? Et finansielt derivatinstrument kan bruges til tre hovedformål:

 1. For at hedge en position
 2. Spekulation på den fremtidige pris på et aktiv
 3. For at geare en position

I de næste par afsnit vil vi se nærmere på hvert af disse formål.

1. Hedging

En af de vigtigste anvendelser af mange typer af finansielle derivat investeringer er risikostyring og afdækning af positioner. Hedging af en position er et forsøg på at minimere risikoen for ugunstige bevægelser i prisen på et aktiv. Dette opnås normalt ved at tage den modsatte position i det samme eller et lignende aktiv og kan ses som en forsikringspolice mod din hovedposition.

Forskellige typer af finansielle derivat kontrakter er ideelle til dette formål, da de har den egenskab, at de giver traders mulighed for at drage fordel af faldende prisbevægelser ved såkaldt "short-selling".

Lad os f.eks. sige, at en investor har købt 100 aktier i Selskab X til 100 USD pr. aktie. Et år senere er aktiekursen i Selskab X steget til 200 USD pr. aktie. Investor er imidlertid bekymret for, at aktiekursen vil falde af den ene eller anden grund. I stedet for at sælge aktierne kan vores investor vælge at afdække sin position ved at købe et derivatprodukt, der vil stige i værdi, hvis kursen på selskabets aktier falder.

Ved at foretage denne handling vil investor sikre sin position mod et eventuelt kommende fald i kursen på Selskab X's aktier.

2. Spekulation

Ud over afdækning kan forskellige typer af finansielle derivater anvendes til spekulation med det formål at drage fordel af prisudsvingene på et underliggende aktiv. I modsætning til traditionelle investeringsprodukter giver derivatkontrakter mulighed for at drage fordel af prisfald (short-selling) såvel som af prisstigninger (long-selling).

Med en derivatinvestering er det desuden ikke nødvendigt for en trader at have fysisk ejendomsret til et aktiv for at kunne drage fordel af short-selling af aktivet.

3. Gearing

Måske er den vigtigste og mest attraktive egenskab ved trading med forskellige typer af finansielle derivatprodukter muligheden for at anvende gearing. Gearing gør det muligt for handlende at åbne en position ved kun at betale en procentdel af omkostningerne.

Ved at bruge gearing kan en trader derfor opnå eksponering på et marked, der er flere gange større end den kapital, han/hun har på sin investeringskonto.

Ved at bruge gearing på denne måde kan du øge din potentielle fortjeneste uden at øge din startkapital. Det er dog vigtigt at huske på, at gearing også forstærker dine potentielle tab, hvis markedet bevæger sig imod dig.

Typer af Produkter

Mange forskellige typer af afledte finansielle instrumenter kan anvendes til forskellige formål. Størstedelen af det finansielle derivatmarked består af skræddersyede "over-the-counter" derivater (OTC), såsom Contracts For Difference (CFD'er), men der findes også derivater, der er standardiserede og sælges på børser, såsom futures kontrakter.

Mange traders spekulerer på, hvor man kan købe finansielle derivater. Der er to steder at købe finansielle derivater: (OTC) markeder over-the-counter og børser.

Da OTC derivater trades mellem to individuelle private parter, er der en modpartsrisiko forbundet med brugen af dem. Hvis en af parterne f.eks. går konkurs, inden kontrakten er afviklet, vil de ikke kunne opfylde deres forpligtelser over for den anden part.

De typer af finansielle derivater, der trades på børserne, er meget strengt reguleret. De kræver dog ofte en meget større startinvestering, hvilket gør dem mindre tilgængelige for små og mellemstore investorer.

På listen over forskellige typer af finansielle derivater er der forskellige valgmuligheder for traders. De vigtigste er:

 • CFD'er
 • Futures kontrakter
 • Terminskontrakter
 • Optioner

I de følgende afsnit vil vi se nærmere på hver enkelt type finansielt derivat.

1. Contracts For Difference (CFD'er)

Det første produkt, som denne derivatguide dækker, er CFD'er. CFD'er er en af de mest populære typer af finansielle derivater, der findes. En erhvervsdrivende indgår en kontrakt med en mægler, hvorved de aftaler at udveksle forskellen i prisen på et aktiv mellem den dato, hvor kontrakten starter og slutter.

Kontrakten forbliver normalt aktiv, indtil den lukkes af tradeeren eller af brokeren på grund af utilstrækkelig egenkapital på trading kontoen.

CFD'er giver traders de fleste af fordelene ved en reel investering, men uden fysisk ejerskab af det underliggende aktiv. De giver også traders mulighed for at drage fordel af både stigninger og fald i prisen ved henholdsvis "long-selling" og "short-selling".

Det er muligt at trade CFD'er på en række forskellige finansielle markeder, f.eks. valutaer, aktier, råvarer, kryptovalutaer og mange flere.

Og som med de fleste færdigheder i livet er der forskel på finansielle derivater i teori og praksis. Og vi har gode nyheder: Du kan øve dig i CFD trading uden at risikere din egen kapital med en demokonto fra Admirals. Klik på banneret nedenfor for at åbne din gratis konto:

Trade med en risikofri demo konto

Øv dig i at trade med virtuelle midler

2. Futures Kontrakter

Futures kontrakter, eller "futures", er en anden type finansielle derivater. Disse kontrakter indgås mellem en køber og en sælger og forpligter dem til en fremtidig udveksling af et aktiv på en bestemt dato til en fast pris. De fleste futures vedrører råvarer og trades på store børser.

Futures blev oprindeligt oprettet for producenter, f.eks. landmænd, som søgte at minimere deres risiko i forbindelse med fremtidige prisudsving på deres produkter. Men siden indførelsen af futures kan der nu trades med råvarer og en række forskellige finansielle markeder som f.eks. valuta og obligationer.

Markedet tiltrækker for det meste spekulanter, som ikke har nogen interesse i at erhverve det fysiske aktiv, der er omhandlet i kontrakten, men som snarere søger at sælge kontrakten med fortjeneste.

Nogle spekulanter vil endda gå ind og ud af positioner på en futures kontrakt samme dag, selv om de fleste kontrakter normalt har en løbetid på tre måneder.

Futures sælges på børser og reguleres i USA af Commodity Futures Trading Commission. Alle futures kontrakter er standardiserede med hensyn til kvalitet og kvantitet, hvilket betyder, at de alle har de samme specifikationer, uanset hvem der køber og sælger dem.

Alle, der trader med oliefutures på New York Mercantile Exchange, ved f.eks., at en kontrakt vil bestå af 1 000 tønder West Texas Intermediate (WTI) olie af et bestemt kvalitetsniveau.

Kilde: Admirals MetaTrader 5, CrudeOilUS_N1 (WTI Crude Oil Futures), Time Diagram. Dato Interva: Maj 24, 2021, til Juni 16, 2021. Tilgået den 16. juni 2021 kl. 15:52. Bemærk venligst: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater eller fremtidige præstationer.

3. Termins Kontrakter

En terminskontrakt er den næste type finansielt derivat på denne liste. Den ligner en futures kontrakt og består af to parter, der aftaler at udveksle et aktiv på en fremtidig dato til en fast pris.

I modsætning til futures er terminskontrakter imidlertid tilpasset mellem modparterne og ikke standardiserede. Forwards betragtes som over-the-counter derivater og trades derfor ikke på børser.

Markedet for terminsforretninger er vokset bemærkelsesværdigt i de seneste år, selv om det er vanskeligt at fastslå dets nøjagtige størrelse, fordi kontrakterne trades privat, og detaljerne sjældent offentliggøres.

I modsætning til futuresmarkedet er markedet for terminsforretninger ureguleret.

4. Optioner

Finansielle derivater options kontrakter er en type derivat, der giver deres ejere ret til at købe eller sælge (afhængigt af optionstypen) et underliggende aktiv til en fast pris inden for en bestemt tidsramme.

I modsætning til futures og forwards er ejeren af optioner ikke forpligtet til at købe eller sælge aktivet, hvis han/hun vælger ikke at gøre det - han/hun har mulighed for at købe eller sælge aktivet, men ikke pligt til at gøre det.

De to mest almindelige typer af optioner er:

 • Call Optioner - Disse giver ejeren mulighed for at købe et aktiv til en bestemt pris inden for en bestemt tidsramme
 • Put Optioner - Disse giver ejeren mulighed for at sælge et aktiv til en bestemt pris inden for en bestemt tidsramme

Alle finansielle derivatoptioner har en udløbsdato, hvor ejeren skal vælge, om han/hun ønsker at udøve sin ret til at købe eller sælge. Den angivne pris på en option er kendt som "strike" prisen.

Med hensyn til en options "specificerede tidsramme" er disse generelt opdelt i to forskellige typer af optioner, europæiske og amerikanske. En europæisk option kan kun udøves af ejeren på den dato, hvor optionen forfalder. En amerikansk option kan udnyttes når som helst før optionens forfaldsdato.

For at købe optionen skal køberen betale et "præmie" gebyr til sælgeren for hver købt kontrakt. På grund af den uforpligtende karakter af at eje en option er købers risiko derfor begrænset til omkostningerne til præmiegebyrerne.

Sælgeren af en option bærer imidlertid en ubegrænset risiko, da han er forpligtet til at opfylde kontrakten, hvis køberen vælger at udøve sin ret.

Når en option på et finansielt derivat giver en fortjeneste, siges den at være "in the money" i modsætning til, når optionen giver et tab, og den er "out of the money" eller "underwater".

Hvordan Skabte Finansielle Derivater Finanskrisen i 2008?

Spredningen af uregulerede finansielle derivater i årene op til finanskrisen i 2008 spillede en stor rolle i krisen.

Mange af de mennesker, der lånte dengang, havde rentebærende lån. Disse er en slags realkreditlån med justerbar rente. I modsætning til et traditionelt lån kan renterne på disse lån stige i takt med den føderale pengesats.

Da FED begyndte at hæve renten, indså de personer, der havde disse realkreditlån, pludselig, at de ikke længere havde råd til at betale afdragene.

Dette skete omkring samme tidspunkt, hvor renterne undergik en nulstilling. 

Efterhånden som renten steg, faldt efterspørgslen på boligmarkedet sammen med boligpriserne. Da de indså, at de hverken kunne betale afdrag eller sælge huset, misligholdte de deres lån.

Vigtigst af alt var det, at nogle dele af de realkreditbaserede værdipapirer (et bundt af realkreditlån, hvis værdi er afledt af værdien af alle de realkreditlån, der indgår i det) på det tidspunkt var værdiløse. Ingen vidste imidlertid, hvilke dele. Da ingen fuldt ud forstod, hvad der var i dem, kunne de ikke bestemme deres sande værdi.

En sådan usikkerhed førte til, at det sekundære marked lukkede ned. Hedgefonde og banker havde mange derivater, der var ved at miste værdi, og som de ikke kunne sælge. Snart holdt bankerne helt op med at låne penge ud til hinanden. Det skyldtes, at de frygtede at modtage misligholdte derivater som sikkerhed for lån.

Som følge heraf begyndte de at holde på kontanter for at sikre, at de kunne betale for den daglige drift.

Det var denne udvikling, der førte til loven om redningspakker til bankerne. Oprindeligt blev den udformet for at fjerne disse derivater fra regnskaberne, så bankerne kunne begynde at give lån igen.

Traditionel Trading vs. Derivater

Selv om trading med forskellige typer af finansielle derivater har mange af de samme kvaliteter som traditionelle produkter, er der nogle vigtige forskelle:

 • Traders kan åbne lange og korte positioner med finansielle derivater
 • Ved hjælp af finansielle derivater kan traders drage fordel af prisudsving uden nogensinde at eje aktivet - selv hvis de sælger kort
 • Trading med derivater nyder godt af gearing

Trading med forskellige typer af finansielle derivater har naturligvis også sine ulemper. Under visse omstændigheder fratager det dig visse ejendomsrettigheder, at du ikke ejer aktivet. Hvis du f.eks. trader med aktier ved hjælp af CFD'er, vil du ikke modtage visse former for dividender, og du har heller ikke stemmeret.

Et mere alvorligt problem ligger i det faktum, at derivatmarkedet er langt mindre reguleret end traditionelle trading produkter. Derfor kan det tiltrække uregulerede eller upålidelige brokere samt falske brokere, der forsøger at snyde folk.

Hvis du er interesseret i at trade med forskellige typer af finansielle derivater, er det derfor vigtigt at vælge din broker omhyggeligt. Hold dig til brokere, der er reguleret af et respektabelt finansielt organ, og sørg for at læse deres vilkår og betingelser omhyggeligt, før du åbner en konto.

Trading Platforme for Derivater

Hvis du ønsker at begynde at trade med finansielle derivater på tusindvis af markeder, er MetaTrader 5 bredt anset som en af de bedste tilgængelige platforme til at gøre det.

Tradere kan nemt følge bevægelsen af en lang række finansielle aktiver, såsom Forex og CFD'er på aktier, råvarer og aktieindekser, for blot at nævne nogle få.

MetaTrader 5 Supreme Edition (MT5SE) er en tilføjelse til MetaTrader udviklet af Admirals. Takket være MT5SE add-on'en kan du få adgang til 60+ ekstra funktioner, som ikke tilbydes i den selvstændige platform.

Den gode nyhed er, at både MetaTrader 5 og MT5SE add-on er gratis at downloade for kunder hos Admirals! Download MT5 i dag ved at klikke på banneret nedenfor:

Den eksklusive MetaTrader Supreme Edition

Download den mest kraftfulde plugin-pakke til din foretrukne trading platform!

Om Admirals

Admirals er en multi prisvindende, globalt reguleret Forex og CFD broker, der tilbyder trading med over 8.000 finansielle instrumenter via verdens mest populære trading platforme: MetaTrader 4 og MetaTrader 5. Begynd at trade i dag!

Dette materiale indeholder ikke og bør ikke opfattes som investeringsrådgivning, investeringsanbefalinger, et tilbud om eller en opfordring til at foretage transaktioner i finansielle instrumenter. Bemærk venligst, at en sådan trading analyse ikke er en pålidelig indikator for aktuelle eller fremtidige resultater, da omstændighederne kan ændre sig med tiden. Inden du træffer investeringsbeslutninger, bør du søge råd hos uafhængige finansielle rådgivere for at sikre, at du forstår risiciene.

TOP ARTIKLER
Hvad er en Islamisk Forex Konto? Hvordan man trader i overensstemmelse med Islamisk finansiering
Selv om trading i Islam ofte anses for at være haram, er det stadig muligt at trade. Nøglen er at finde en Islamisk Forex konto, som tilbyder swap-fri trading for traders med muslimsk tro.Denne artikel vil fokusere på principperne for islamisk finansiering, løsningerne for halal islamisk trading og...
Hvordan Kan Jeg Trade Online? Alt Om Online Trading
Indholdsfortegnelse Hvad er Online Trading?  Hvad er en Online Trader?  Hvordan Fungerer en Online Trading Platform?  Hvorfor Online Trading - Fordele  Instrumenter og Markeder, Der Kan Trades - Eksempler på Online Trading  Hvad du skal Kigge Efter i en Trading Platform  Er Online Trading...
Vis Alle