Lovgivningsmæssig Godkendelse

Financial Conduct Authority

Admiral Markets UK Ltd er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA), FRN: 595450, og har tilladelse til at opbevare Kundepenge i henhold til FCA`s CASS regler. Admiral Markets UK Ltd er et søsterselskab til Admiral Markets AS (Estland), vores White Label udbyder. Admiral Markets AS er godkendt og reguleret af Estonian Financial Supervision Authority til de vigtigste investerings og broker aktiviteter samt til at opbevare Kundepenge i Den Europæiske Union og overholder således de europæiske direktiver om finansielle tjenesteydelser, herunder MiFID (Direktivet om Markeder for Finansielle Instrumenter).

MiFID

Direktivet om Markeder for Finansielle Instrumenter (MiFID) blev vedtaget af Europa Parlamentet og Rådet og trådte i kraft den 1. november 2007. Det regulerer markederne for finansielle instrumenter med henblik på levering af investeringstjenester og -aktiviteter inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). EØS omfatter de 27 EU medlemsstater samt Island, Liechtenstein og Norge.

Hovedformålet med MiFID er at harmonisere styringen af de finansielle markeder inden for EØS og dermed øge effektiviteten, øge den finansielle gennemsigtighed, øge konkurrencen og give større forbrugerbeskyttelse inden for investeringsservice. I henhold til MiFID kan et investeringsselskab frit levere sine tjenesteydelser på en anden medlemsstats eller et tredjelands område, forudsat at sådanne tjenesteydelser er omfattet af investeringsselskabets tilladelse. Et selskab med tilladelse overholder fuldt ud de europæiske krav om gennemsigtighed og god adfærd og har derfor lov til at levere grænseoverskridende tjenesteydelser.

Finansiel Sikkerhed

Vi giver vores kunder det højeste niveau af finansiel tillid og investeringsbeskyttelse.

Finansiel Sikkerhed