Hedge fund strategies - Hedgeové fondy v detailu 2023

Admirals
14 Min. čtení

Pro každého jednotlivce s vysokým čistým jměním, který hledá možnost investovat alespoň část svých peněz, je hedgeový fond logickou volbou. Při pečlivé správě se může jednat o vysoce ziskový investiční prostředek. Manažeři hedgeových fondů využívají spoustu obchodních strategií, které vám přiblížíme, abyste se od nich také něčemu přiučili. 

Nejprve však něco málo k historii a podstatě hedgeových fondů. První z těchto fondů byl založen jako určitý experiment již v roce 1949. Založil jej Alfred Winslow Jones přes svůj podnik A.W. Jones & Co. Chtěl zjistit, zda by mělo efekt, kdyby vyrovnával držení dlouhodobých investic prodejem nakrátko u jiných akcií se špatným výkonem (spekulace na pokles ceny). Využíval také pákového efektu pro zvýšení potenciálních zisků a založil koncepci motivačního poplatku na bázi procent pro partnera spravujícího fond.

Navzdory jeho počátečnímu úspěchu se hedgeové fondy opravdu rozjely až v roce 1990, když čím dál víc manažerů začalo chápat, že tyto fondy jsou zajímavější než podílové fondy. V roce 2019 existovalo podle odhadů 10 000 hedgeových fondů, které dohromady spravovaly aktiva v hodnotě 3,25 bilionů USD.

Jaké jsou strategie hedgeových fondů? Co je hedge fund?

Pojem hedgeový fond vznikl ze slova „hedging" (zajištění), neboť manažeři takového fondu mohou zajistit svou pozici tím, že vstupují do dlouhých i krátkých pozic, a proto mohou teoreticky vydělat, ať se pohybuje trh jakýmkoliv směrem.

Popis hedgeového fondu může připomínat investiční fond a je pravdou, že tyto fondy mají mnoho podobného.

Cílem obou fondů je generovat zisky pro investory a zároveň minimalizovat rizika s tím spojená. Jejich podstata je však velmi odlišná. Strategie hedgeových fondů jsou považovány za agresivnější a méně odolné vůči riziku. Obvykle mají také vyšší požadavky na investice. V několika příštích odstavcích budeme diskutovat o nejpopulárnějších strategiích hedgeových fondů.

Nejprve se ale zeptáme: „Věděli jste, že můžete obchodovat „long" i „short" na různých trzích, podobně jako hedgeové fondy?" Jak retailoví, tak profesionální obchodníci mohou používat Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD). Tento produkt umožňuje uživatelům spekulovat na směr cenového vývoje na určitém trhu, aniž by museli vlastnit podkladová aktiva. Toto znamená, že byste mohli potenciálně vydělávat na stoupajících i klesajících trzích.

S Admirals UK Ltd můžete obchodovat CFD na široké škále trhů, včetně forexu, akcií, indexů, komodit a kryptoměn. Dále můžete obchodovat s CFD ve virtuálním nebo živém obchodním prostředí na světoznámé obchodní platformě MetaTrader 5, kterou vám poskytne společnost Admirals zcela ZDARMA!

Pro BEZPLATNÉ stažení vaší obchodní platformy MetaTrader5, kterou poskytují Admirals, jednoduše klikněte na banner níže a začněte si prohlížet živé a historické grafy na široké škále různých trhů:

Nejpopulárnější strategie hedgeových fondů

Z mnoha zde uvedených strategií používá většina manažerů fondů nějakou kombinaci, aby generovali co nejvyšší zisky, a proto přizpůsobují svůj přístup obecným podmínkám na trhu.

Market Neutral (Tržně neutrální)

Fondy řízené podle strategie „market-neutral", jsou v mnoha směrech podobné jako akciové fondy long/short v tom smyslu, že při dosahování úspěšnosti nespoléhají na celkovou výkonnost trhů. Spíše se snaží neutralizovat dopad kolísavého trhu tím, že usilují o rovnováhu mezi dlouhými a krátkými investicemi – proto slovo „neutral" v názvu této strategie.

Tato strategie za určitých okolností také využívá pákového efektu ke zvýšení výkonnosti a návratnosti.

Akcie Long-only

Forma investiční strategie, která se nejvíce podobá tradičním podílovým fondům. Manažeři, kteří používají tuto strategii, využívají obecně dlouhodobější přístup, který je relativně bez rizika. V porovnání s ostatními investičními strategiemi obvykle tento přístup generuje nižší zisky.

Toto, stejně jako skutečnost, že v této oblasti je vysoká konkurence, znamená, že manažeři hedgeových fondů, kteří přijmou tento přístup, musí pracovat obzvlášť tvrdě a dosahovat mimořádných výsledků, aby obhájili poplatky, které si účtují.

Akcie Short-only

Naopak, přístup k obchodování akcií „short-only" usiluje o dosahování zisků z prodeje nakrátko akcií, u nichž se očekává cenový pokles v průběhu času.

Schopnost spočívá v tom, že se podaří identifikovat společnosti, které vykazují určité známky nouzové situace, které ostatní investoři přehlédli. Spoléhá se také na to, že celkově je medvědí trh. Toto je přístup, který může být velmi ziskový, pokud události poběží podle očekávání, ale zároveň jde o přístup relativně vysoce rizikový, nevhodný pro bojácného manažera fondů.

Hybnou silou hedgeových fondů „short-only" jsou také události. V roce 2022 například dopady koronavirové pandemie paralyzovaly mnoho různých odvětví ekonomiky. Obzvláště silně zasaženým odvětvím je letecká doprava. Níže je dlouhodobý týdenní graf Deutsche Lufthansa (LHA):

Zdroj: Admirals MetaTrader 5, #LHA, Týdenní – Datový rozsah: od 2. června 2013 do 2. června 2020, záznam o přístupu 2. června 2020 v 13:40 času BST. Vezměte prosím na vědomí: Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Cena akcie letecké společnosti nejenže poukazuje na výprodej na trzích způsobený koronavirem, nýbrž také na to, že společnost byla v nesnázích dlouho předtím, než Covid-19 ochromil trhy v roce 2022.

Cena akcie letecké společnosti ve skutečnosti klesala již od začátku roku 2018, neboť trh byl nasycen díky přítomnosti několika nízkonákladových dopravců. A přesně tento typ pohybů způsobených určitými událostmi vyhledávají hedgeové fondy.

Akcie Long/Short

Toto je pravděpodobně nejčastěji používaná strategie a byla to ta strategie, kterou zahájil Jones kdysi v roce 1949.

Princip je úžasně jednoduchý: šance vydělat na jak na stoupajících, tak na klesajících investicích. Jedná se o to, že obchodník otevře dlouhou pozici na společnost nebo komoditu, o níž se domnívá, že se bude vyvíjet dobře.

Zároveň si vybere jinou společnost, často ve stejném odvětví, která má méně příznivé vyhlídky a otevře na ni krátkou pozici. Je to podobné jako obchodování měnových párů, ale myšlenka je taková, že se maximalizují šance na úspěch, ale zároveň se jedná o efektivní metodu minimalizace rizik.

Avšak dlouhé/krátké akciové portfolio je také skvělým způsobem zajištění expozice. Pokud bude náhodou na trhu nějaká významná událost, která způsobí rally nebo pokles globálních akcií, pak minimálně jedna investice bude potenciálně zisková, a tedy bude jistit potenciální ztrátu z jiné investice.

Věděli jste, že s Admirals můžete otevřít obchodní účet pro obchodování CFD, otevírat na tomto trhu dlouhé a krátké pozice A zároveň můžete otevřít investiční účet pro zakoupení fyzických akcií a fondů ETF.

To znamená, že byste mohli potenciálně koupit akcie společnosti, o které se domníváte, že by mohla být úspěšná, a zároveň „shortovat" akcii společnosti, o které si myslíte, že možná úspěšná nebude. Cílem je zajistit vaši expozici (proto název „hedge fund" - zajišťovací fond)

Účet Admirals Invest.MT5 umožňuje investovat do akcií a ETF z 15 největších burz na světě. Máte zároveň možnost:

  • Otevřít si účet jen s minimálním vkladem 1 EUR a investovat již od 0.01 USD na akcii s minimálními poplatky na transakci jen 1 USD u amerických akcií.
  • Nechat si zasílat zdarma data z trhů v reálném čase, bez zpoždění a bez dalších nákladů.
  • Vytvořit si trvalý pasivní příjem z výplat dividend.
  • Používat světoznámou obchodní platfomu typu „multi-asset" MetaTrader 5.

Můžete začít ihned kliknutím na banner níže a ihned můžete využívat všechny výše uvedené funkce a mnohem víc!

DEMO OBCHODOVÁNÍ

Arbitráž úvěrové struktury

Arbitráž úvěrové struktury je důležitou součástí velké většiny strategií hedgeových fondů. Manažeři fondů při ní hledají příležitosti k využití relativních hodnot mezi různými cennými papíry od stejného korporátního emitenta.

Zároveň hledají cenné papíry, které mají stejnou úvěrovou hodnotu, například takové, které jsou jištěné hypotékami nebo jsou ve formě úvěrového závazku se zástavním právem.

Protože se tato strategie zaměřuje spíše na úvěr než na úrokové sazby, obvykle se nejvíc vyplácí, když ekonomika rychle roste a půjčování peněz je na vrcholu.

Aby se zajistili proti ekonomickému poklesu, mnozí manažeři fondů používající arbitráž úvěrové struktury prodávají nakrátko futures na úrokové sazby a státní dluhopisy.

Konvertibilní arbitráž

V konvertibilní arbitráži se rozhodne manažer hedgeového fondu koupit část konvertibilního dluhu společnosti ve formě dluhopisu i samotnou akcii na bázi prodeje nakrátko.

Myšlenka je taková, že tyto dvě strany investice se vzájemně vyvažují podle toho, jak kolísá trh. Je to systém, který prosperuje, když je trh kolísavý, neboť nabízí více příležitostí pro generování obchodních zisků.

Avšak je možné to vrátit zpět, když se stane nějaká vnější událost, například nabídka na převzetí společnosti, která způsobí nečekané pohyby hodnoty akciového prvku investice.

Arbitráž s fixním příjmem

Tato strategie má mnoho společného s dlouhými a krátkými akciovými fondy, neboť funguje tak, že využívá cenových rozdílů mezi dvojicí cenných papírů s fixním příjmem. Mohou zahrnovat komunální a firemní dluhopisy, stejně jako swapy selhání („default swap").

Kupují se na jednom trhu a prodávají se na druhém, zisky jsou generovány z nesouladu cen. Všechny tyto prodeje obvykle přinášejí relativně skromné zisky, často se využívají vysoké úrovně páky. Ačkoliv se tímto zvyšuje potenciál generování vyšších zisků, zavádí se v celém procesu zároveň dost vysoká úroveň rizika.

Arbitráž rizik

Někdy se nazývá také „arbitráž fúzí" - pod tímto pojmem si lépe představíme, o co se jedná. Zahrnuje obchodování s akciemi dvou společností, které jsou zapojeny do plánované akvizice nebo fúze. Funguje to, neboť zprávy o fúzi sice často zvýší cenu akcie, obchodování bude ale pravděpodobně na nižší úrovni než nabídková cena kvůli nedostatečné jistotě, že obchod se skutečně podaří zrealizovat.

Kvůli tomuto rozporu je možné generovat zisky, ale manažeři fondů musí být dobře obeznámeni se situací ve schvalování ze strany regulačních orgánů, aby byli schopni s jistotou činit investiční rozhodnutí tohoto druhu.

Global Macro

Přístup „global macro" je přístup, v němž se studují makroekonomické trendy a fundamentální faktory, aby bylo možné předpovídat jejich dopad na úrokové sazby a směnné kurzy, komodity nebo akcie z celého světa.

Fondy jako takové mohou obchodovat doslova cokoliv, ale obvykle se zaměřují na deriváty, futures a měny. Může se jednat o vysoce pákové produkty pro maximalizaci potenciálních zisků.

Obvykle je to tak, že když chtějí hedgeové fondy hrát makroekonomické hry na globální úrovni, zaměřují se na měnový a komoditní trh. S měnami je princip jednoduchý – koupit stoupající měnu proti měně klesající.

Tyto pohyby v makroekonomice by typicky vyvolala nějaká událost. Sem spadají např. intervence centrálních bank nebo výrazné změny v politických nebo ekonomických fundamentálních faktorech ekonomiky.

Například dlouhodobý týdenní graf níže znázorňuje americký dolar vůči brazilskému reálu (USDBRL).

Zdroj: Admirals MetaTrader 5, USDBRL, Týdenní – Datový rozsah: od 30. října 2011 do 2. června 2020, záznam o přístupu 2. června 2020 v 15:40 času BST. Vezměte prosím na vědomí: Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Ve výše uvedeném grafu brazilský real klesal vůči americkému dolaru od roku 2011, ačkoliv mezi lety 2015 a 2017 zaznamenal silné období. Neúspěšný politický vůdce a pokulhávající ekonomika se na měně této země podepsali.

Měnový pár ve skutečnosti zůstal od roku 2011 asi na svém týdenním exponenciálním klouzavém průměru s periodou 200. Toto jsou typy dlouhodobých pohybů, které sledují hedgeové fondy.

Věděli jste, že se můžete dozvědět více informací o fundamentálních faktorech i o technickém obchodování ve Vzdělávací knihovně Admirals? Pokud byste se chtěli dozvědět více informací o technické a fundamentální analýze, můžete se případně přihlásit na webinář Trading Spotlight Admirals.

Během těchto bezplatných živých schůzek, které se konají třikrát týdně, vám profesionální obchodníci ukáží širokou škálu obchodních technik využívajících technické a fundamentální analýzy, které můžete používat pro identifikaci běžných vzorců grafů a obchodních příležitostí na nejrůznějších trzích.

Pro rezervaci místa na těchto bezplatných webinářích jednoduše klikněte na banner níže:

Speciální situace

Někdy se také nazývají investování do události. Dochází k nim, když výskyt nějaké události vytvoří posun v hodnotě společnosti a udělá z ní atraktivní možnost.

Události mohou být jak pozitivní, jako například navrhované akvizice nebo průlomu určitého produktu, tak negativní, jako je deficit předpokládaných příjmů nebo odchod jednoho nebo více členů nejvyššího managementu.

Nouzové investování

Když je společnost v hlubokých finančních problémech, vytváří se prostor pro atraktivní, i když mírně rizikový potenciál pro investice.

Rizikové investování spočívá v tom, že se koupí úrok v úvěrech a jiných dluzích ve formě dluhopisů, a dokonce i akcií, pokud je dobrá cena. Výhodou tohoto přístupu je to, že všechny nákupy lze provést s velkou slevou. Úspěch však závisí na tom, zda se společnosti podaří dlouhodobě své problémy zvládnout.

Kvantitativní

Investice prováděné na bázi kvantitativní strategie využívají statistické a matematické modelování, jehož cílem je identifikovat a předpovídat vzorce ve finančním světě. Spoléhají se na zpracování velkých objemů dat, které se pak zpracovávají s využitím složitých procesů.

V mnoha případech se dělají investiční rozhodnutí automaticky a bez zásahu člověka. Tato strategie obvykle upřednostňuje vzorce vysokofrekvenčního obchodování, které se často provádí s využitím algoritmů řízených umělou inteligencí.

Rozvíjející se trhy

Investování do rozvíjejících se světových trhů je populární strategií, neboť tyto trhy jsou obvykle kolísavější než zavedené trhy, a proto nabízejí potenciál rychlých zisků. Nově vznikající trhy nabízejí celou řadu různých příležitostí – dluhopisy nestátní i státní, obchodování s měnovými páry až po akcie soukromých společností.

Na Dalekém východě, včetně zemí, jako je Japonsko, Čína a Čínská republika (Taiwan), je v současné době oblastí mimořádného zájmu pro manažery hedgeových fondů.

Věděli jste, že s Admirals můžete obchodovat a investovat do široké škály různých indexů, měn a fondů ETF rozvíjejících se trhů? Více informací se dozvíte v článku „Investování do indexů rozvíjejících se trhů".

Proč využívat strategie hedgeových fondů s Admirals?

Jak jsme viděli, manažeři hedgeových fondů využívají mnoho strategií s cílem dosáhnout finančních zisků pro své investující partnery. Dříve, než se člověk rozhodne pro nějaký konkrétní styl hedgeového fondu, je důležité pečlivě zvažovat výhody i rizika z hlediska konkrétní strategie i zdrojů, které máte k dispozici.

Klíčem k jakékoliv strategii hedgeového fondu je načasování trhů. To může být obtížné pro začínající obchodníky i veterány na trzích! Admirals však nabízí uživatelům možnost provést upgrade jejich obchodní platformy MetaTrader5 na Admirals Supreme Edition zcela ZDARMA pro získání indikátoru Technical Insight Lookup.

Tento indikátor umožňuje uživatelům vyhledávat fungující obchodní myšlenky napříč širokou škálou trhů a nabízí krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé události technické analýzy. Příklad snímku obrazovky je uvedený níže.

Příklad snímku obrazovky indikátoru Technical Insight Lookup, který nabízí balíček Admirals Supreme Edition pro MetaTrader 5.

V příkladu uvedeném výše vyhledává indikátor všechny možné události technické analýzy pro daný trh, kterým je pro výše uvedené VanEck Vectors Gold Miners ETF. Toto by mohl být skvělý nástroj pro obchodníky hledající obchodní nápady napříč širokým spektrem různých trhů.

O tomto indikátoru najdete více informací v článku „ Jak obchodovat s obchodní centrálou".

Pokud chcete začít ještě dnes, můžete uvažovat o zahájení s demo obchodním účtem, který vám umožní obchodovat ve virtuálním prostředí a otestovat všechny extra funkce, které může Admirals nabídnout. Zároveň budete schopni:

  • Obchodovat s dobře zavedenou regulovanou společností, která podléhá regulaci britského orgánu pro finanční etiku (Financial Conduct Authority).
  • Využívat výhod politiky ochrany proti negativnímu zůstatku, která vás ochrání před nepříznivými pohyby na trhu.
  • Získat přístup k nejrychlejší a nejoblíbenější online obchodní platformě s názvem MetaTrader, kterou můžete používat na operačních systémech PC, Mac, Web, Android a iOS, a kterou poskytuje zdarma Admirals UK Ltd.
  • Otevřít si investiční účet Invest.MT5 pro nákup akcií a fondů ETF z 15 největších burz na světě.
  • Otevřít si obchodní účet Trade.MT4 nebo Trade.MT5 pro obchodování přes CFD (Kontrakty na vyrovnání rozdílu), abyste mohli jít do dlouhé nebo krátké pozice a potenciálně vydělat na stoupajících i klesajících trzích.
  • Nadupat si svou obchodní platformu MetaTrader 5 tím, že si stáhnete plugin Admirals Supreme Edition úplně ZDARMA!

K otevření demo účtu je na počátku třeba pouze jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo, jak je vidět na stránce registrace demo účtu Admirals níže:Po potvrzení získáte okamžitý přístup k místnosti obchodníka (Dashboard). Zde můžete otevírat a spravovat nové demo a živé obchodní účty, přistupovat ke stažení platformy, obchodním nástrojům, možnostem vkladu a výběru a jiné.

Demo účet bez rizika

Zaregistrujte se na bezplatný online demo účet a osvojte si obchodní strategie

 

O Admirals

Jako licencovaný broker [ FCA ] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF. Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.

TOP ČLÁNKY
Top 7 Forex Money Management Tipů neboli Řízení Financí
Finanční zdraví obchodníka se měří podle toho, jak dobře dokáže při obchodování spravovat svůj kapitál. Mezi nástroji řízení rizik, které umožňují vyhnout se běžným obchodním chybám a ochránit svůj kapitál, je na prvním místě řízení peněz - money management. Začlenění plánu money ma...
Strategie, které Můžete zvážit při Obchodování na Forexu
Hledáte efektivní strategii obchodování na Forexu, abyste získali potenciální návratnost investice? V tomto článku se budeme zabývat dvěma Forexovými strategiemi, které mohou zlepšit Vaše obchodování.Ale nejprve se krátce podíváme na obchodní strategie na Forexu všeobecně.Typická strategie obchodová...
Skalpování - Krátkodobé Obchodování v roce 2023
Skalpování (scalping) je fenomén pro soukromé i profesionální obchodníky. Proto byste tuto obchodní techniku měli znát!V tomto článku naleznete definice, jednoduché a efektivní techniky a krátkodobé obchodní strategie.Vítejte v nejlepším českém průvodci skalpováním roku 2023!Co znamená Skalpování -...
Zobrazit vše