Prohlášení o rizicích

Admiral Markets a Admirals jsou celosvětově uznávané ochranné známky společnosti Admirals Group AS. Admiral Markets Cyprus Ltd (dále také "společnost") je registrována a regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy (dále jen "CySEC") pod číslem 201/13 a tento dokument byl sestaven v souladu s pravidly a požadavky CySEC. Další zásady, se kterými klient souhlasí, jakmile se rozhodne využívat investiční a doplňkové služby poskytované společností Admiral Markets Cyprus Ltd, jsou k dispozici na našich webových stránkách:

https://admiralmarkets.com/cz?regulator=cysec .

Účel tohoto dokumentu je informovat Vás o možných rizikách spojených s obchodováním kontraktů na vyrovnání rozdílu (CFDs) a měnových párů (Forex, FX), jak je vyžadováno od Cypriot Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of the Republic of Cyprus (N. 87(I)/2017), který transponoval Markets in Financial Instruments Directive II do Cypriot legislation (Law). Projděte si toto prohlášení o rizikách, nejste zavázáni k investici s námi; nicméně obsah je založen na obchodování u Admiral Markets Cyprus. Vezměte prosím na vědomí, že prohlášeních o rizikách neobsahuje všechna rizika spojená s obchodováním CFDs a Forexu a slouží pouze jako průvodce, aby se klient seznámil s možnými riziky. Každý klient by se měl ujistit, že je jeho rozhodnutí učiněno na základě dostatečných informací. Pokud si nejste jisti a nerozumíte dokumentu o rizikách, vyhledejte prosím nezávislého finančního poradce.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM TEXT NÍŽE PŘEDTÍM NEŽ ZAČNETE OBCHODOVAT U ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD. OBCHODOVÁNÍ NENÍ VHODNÉ PRO VŠECHNY. OBCHODOVÁNÍ FOREXU A CFD ZAHRNUJE VYSOKÉ RIZIKO A MŮŽE VÉST KE ZTRÁTĚ VŠECH VAŠICH FINANCÍ.

  • Předtím než začnete CFD a Forex obchodovat, musíte si být vědomi rizik, která k obchodování patří. Vysoká finanční páka nabízená u tohoto typu investic znamená, že je zde vyšší riziko v porovnání s jinými finančními instrumenty. Finanční páka (nebo obchodování s marží) může jít proti Vám, což může mít za následek velký zisk, stejně velká může být ale ztráta. Obchodování s marží s sebou nese vysoké riziko a není vhodné pro všechny investory. Vysoká finanční páka může být ve Váš prospěch, ale také neprospěch a rychlost, s jakou se zisky nebo ztráty mohou objevit, znamená, že musí klient monitorovat své obchody pečlivě - monitorování otevřených obchodů je výhradní odpovědností klienta. Před obchodování byste měli důkladně zvážit Vaše investiční cíle, Vaše zkušenosti s obchodováním a Vaši toleranci k riziku.
  • Admirals je obchodní místo nabízející "pouze exekuci". Neposkytuje poradenství ohledně Vašeho obchodování!
  • Minulý výsledek u tohoto typu investice nezaručuje budoucí výsledek. Musíte mít na paměti daňové povinnosti a poplatky, které Vám vzniknou při obchodování s námi.
  • Admiral Markets Cyprus Ltd nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv daně, které jste povinni zaplatit za jakékoliv zisky za dobu, kdy u nás máte obchodní účet.
  • Mezi vysokými zisky a vysokým rizikem vždy existuje vztah. Jakýkoliv typ trhu nebo obchodní spekulace, která může vynést neobvykle vysoké zisky, je předmětem vysokého rizika. Riskovat byste měli pouze nadbytečné finanční prostředky a kdokoliv, kdo nemáte takové finance, by se neměl účastnit obchodování Forexu a CFD. Různé instrumenty mají různý stupeň rizika a při rozhodování, zda tyto instrumenty obchodovat, byste si měli být vědomi následujících bodů:

1. CFDs obecně

CFD (Contracts for Differences) jsou komplexní finanční produkty, které se obecně zavírají pouze pokud se klient rozhodne je uzavřít, a proto nemají žádné datum splatnosti.

CFD mohou být přirovnávány k futures, které mohou mít souvislost s některými indexy, drahými kovy, ropou, komoditami, kryptoměnami nebo finančními instrumenty. Nicméně na rozdíl od jiných futures tyto kontrakty mohou být vyrovnány pouze v hotovosti. Investování do CFD zahrnuje rizika podobná rizikům při investování do futures a měli byste si jich být vědomi. Transakce v CFD mohou mít také podmíněný závazek, měli byste znát důsledky podmíněného závazku, jak je stanoveno v paragrafech níže 3, 5, 17 a 18. Všechny CFD obchody jsou kontrakty na vyrovnání rozdílu, což znamená, že klienti nemají žádné právo na podkladový instrument nebo další práva, ledaže je to výslovně uvedeno u CFD jinak. Nepatří sem žádná práva na akcie nebo hlasovací práva.

2. Investice do rolovacího Forexu, indexů, drahých kovů, ropy a komodit

Investice do rolovacího Forexu a CFD kryptoměn, indexů, drahých kovů, ropy a komodit s sebou nese podobná rizika, jako investování do futures, těchto rizik byste si měli být vědomi. Takové maržové transakce rolovacího forexu, indexů, drahých kovů, ropy a komodit mohou mít také podmíněný závazek, měli byste si být vědomi následků podmíněného závazku, které jsou uvedeny níže v paragrafech 3 a 5.

Kromě standardních údajů obsažených v tomto prohlášení o rizikách byste si měli být vědomi toho, že obchodování s marží, a to rolovacího Forexu, CFD indexů, drahých kovů, ropy a komodit, je ta nejrizikovější forma investování na finančních trzích, takové obchodování není vhodné pro všechny investory. Protože je zde možnost ztráty celé investice, spekulace s drahými kovy, indexy, ropou, komoditami a měnovými páry by měla být prováděna pouze s financemi z rizikového kapitálu, aby případná ztráta významně neovlivnila Vaše osobní nebo instituční finanční zdraví.

3. Zahraniční trhy

Zahraniční trhy zahrnují různá rizika. V některých případech jsou rizika vyšší. Potencionální zisk nebo ztráta z transakcí na zahraničních trzích je ovlivněna fluktuací směnných kurzů. Mezi tato rizika patří změna politické a hospodářská politiky v zahraničních médiích, které mohou podstatně a trvale změnit podmínky, prodejnost nebo cenu cizí měny.

4. Pokyny nebo strategie pro snižování rizik

Umisťování určitých pokynů (např. "stop loss" nebo "stop limits"), které slouží pro omezení ztrát nemusí do určité výše vždy fungovat, kvůli tržním podmínkám nebo kvůli omezení technologie nemusí být možné provést takové pokyny. Jestliže klient používá takové příkazy nebo strategie, přijímá toto riziko.

5. Transakce s podmíněnými závazky

CFD a Forex jsou maržové transakce, které vyžadují učinit sérii plateb oproti hodnotě kontraktu, místo toho abyste platili celou hodnotu kontraktu okamžitě. Můžete utrpět značnou ztrátu marže, kterou jste vložili u Admiral Markets Cyprus Ltd pro vytvoření nebo zachování pozice. Admiral Markets Cyprus Ltd přehodnocuje Vaše otevřené pozice průběžně během každého pracovního dne a jakákoliv ztráta nebo zisk se okamžitě promítne na Vašem účtu. Ztráta může mít za následek to, že budete muset vložit další finance, doplnit marži, abyste zachovali Vaše otevřené pozice.

Admiral Markets Cyprus Ltd také může kdykoliv změnit sazby původní marže anebo požadavky týkající se obchodování, kdy klienty bude informovat dopředu o této změně - což může mít také za následek změnu marže, kterou musíte zachovat. Pokud nezachováte dostatečnou marži na Vašem účtu po celou dobu anebo nevložíte potřebné finance hned, Vaše otevřené pozice mohou být zavřeny se ztrátou a můžete nést odpovědnost za výsledný záporný zůstatek.

6. Finanční páka

Zatímco derivátové instrumenty mohou být využity pro správu rizika, některé investice nemusí být vhodné pro většinu investorů. Obchodování Forexu a CFD s sebou nese vysoké riziko. Finanční páka, kterou získáte obchodováním CFD a Forexu znamená, že stačí vložit pouze malou částku, abyste mohli začít obchodovat u Admiral Markets Cyprus Ltd, nicméně tato malá částka může vyústit ve velké ztráty nebo velké zisky. Transakce s vysokou pákou jsou předmětem značných změn v hodnotě, následkem celkem malých změn v hodnotě nebo úrovni podkladového nebo souvisejícího tržního faktoru.

7. Over- the Counter (OTC) transakce

Jestliže obchodujete CFD, spekulujete na neočekávanou změnu ceny určitého podkladového aktiva. Takové obchodování není na regulovaném trhu. Přímo vstoupíte do kontraktu s Admiral Markets Cyprus Ltd s ohledem na finanční instrument nebo jiné podkladové aktivum, které si přejete obchodovat pod CFD. Všechny otevřené pozice u Admiral Markets Cyprus Ltd musí být zavřeny u Admiral Markets Cyprus Ltd a nemohou být zavřeny jakoukoliv třetí stranou. Obchodování OTC finančních transakcí s sebou nese vyšší riziko než obchodování na regulovaném trhu, protože zde není žádný trh, na kterém by byly Vaše pozice uzavřeny, ceny a další podmínky, které jsou námi stanoveny, jsou předmětem právních/regulatorních požadavků. OTC transakce mohou mít vyšší likvidní riziko a mohou přinést další rizikové faktory; například nemusí být možné vyhodnotit hodnotu pozice ústící z mimo tržní transakce nebo určit, jak vysoké je riziko. Nabídkové a poptávkové ceny nemusí být kotované Admiral Markets Cyprus Ltd a i když jsou, pro Admiral Markets Cyprus Ltd může být složité stanovit spravedlivou cenu zvláště, když je relevantní směna nebo trh podkladového aktiva zavřen nebo pozastaven.

Jste také vystaveni riziku selhání společnosti Admiral Markets Cyprus Ltd.; nicméně v případě, že k tomu dojde, jsme členy Financial Services Compensation Scheme.

8. Ceny

Ceny zveřejněné v obchodních platformách Admiral Markets Cyprus Ltd ("platforma") nemusí nutně odrážet širší trh. Admiral Markets Cyprus Ltd stanoví zavírací ceny, které budou použity při určování maržových požadavků a při pravidelném označení tržních pozic na Vašem účtu a uzavření takových pozic. Nicméně Admiral Markets Cyprus Ltd očekává, že budou tyto ceny přiměřené k cenám dostupným na mezibankovním trhu nebo jiném finančním trhu ("referenční trh"), ceny, které Admiral Markets Cyprus Ltd používá se mohou lišit od cen dostupných pro banky a jiné účastníky referenčního trhu. Následkem toho může být Admiral Markets Cyprus Ltd rozvážná při stanovování maržových požadavků a vybírání maržových financí. Protože jsou produkty součástí podkladového aktiva, měli byste se ujistit, že rozumíte rizikům spojeným s podkladovým aktivem, včetně měnové fluktuace, volatility a cenových mezer (náhlý pohyb ceny, který může být způsoben mnoha faktory, včetně ekonomických událostí, tržních zpráv a doby, kdy podkladové aktivum nelze obchodovat).

Negarantované stop pokyny Vás neochrání proti tomuto riziku, protože nejsou provedeny okamžitě, ale jsou spuštěny na první dostupné ceně.

9. Riziko přes víkend

Různé situace, vývoj nebo události mohou vzniknout přes víkend, když je trh pro obchodování uzavřen. To může způsobit, že se trh otevře na významně jiné ceně, než kde byl v pátek odpoledne uzavřen. O víkendu nebudete moci platformu použít k umístění nebo změně pokynů, týká se to i dalších dnů, kdy jsou trhy zavřeny. Je zde velké riziko, že stop-loss pokyny, které jste nastavili, aby ochránili Vaše otevřené pozice přes víkend, budou provedeny za významně horší cenu. Pokud klient nechává otevřené pozice přes víkend, přijímá tak toto riziko a je odpovědný za jakýkoliv výsledek.

10. Elektronické obchodování

Obchodování OTC kontraktů v platformě se může lišit od obchodování v jiných elektronických obchodních systémech, stejně jako obchodování na konvenčním nebo otevřeném trhu. Budete vystaveni rizikům spojeným s elektronickým obchodním systémem, včetně selhání hardwaru nebo softwaru a výpadky systému s ohledem na platformu a rizikům spojeným s Vašimi systémy a komunikační infrastrukturou (například internet), které jsou potřeba pro chod platformy.

11. Intradenní obchodování

V online intradenním obchodování můžete činit četné transakce.

12. Pozastavení obchodování

Za určitých podmínek může být obtížné nebo nemožné zrušit pozici. To se může stát například, pokud jsou na trhu rychlé pohyby, kdy cena podkladového aktiva roste a klesá během jedné obchodní seance do takové míry, že je obchodování podkladového aktiva omezeno nebo pozastaveno. Pokud se toto stane, klient přijímá jakákoliv rizika s tím spojená a je odpovědný/á za jakýkoliv výsledek. Klient by si také měl být vědom toho, že za určitých okolností může být po Admiral Markets Cyprus Ltd vyžadováno zavřít pozice dle regulatorních nebo instrukcí burzy, v takových případech není Admiral Markets Cyprus Ltd odpovědná za jakékoliv výsledné ztráty.

13. Komise

Předtím než začnete obchodovat, byste si měli zjistit podrobnosti o komisích a dalších poplatcích, za které budete odpovědní, jak je uvedeno v sazebníku dostupném na webových stránkách Admiral Markets Cyprus Ltd. Klienti si musí být vědomi potenciálních nákladů nebo závazků, které mohou vyplynout z pozice, včetně: swapů, otázek práva týkající se společnosti, dividend, rozdělení akcií atd.

14. Insolvence

Jakákoliv promeškání nebo insolvence klienta může vést ke zrušení nebo uzavření pozic bez souhlasu klienta. Kromě toho převedete plné vlastnictví a vlastnické právo k části všech peněz, které uložíte u Admiral Markets Cyprus Ltd. Tato částka představuje finance potřebné k zabepezpečení Vašich aktuálních nebo budoucích reálných nebo podmíněných závazků vůči Admiral Markets Cyprus Ltd včetně maržových požadavků.

Admiral Markets Cyprus Ltd určí výši financí požadovanou k zabezpečení Vašich závazků vůči Admiral Markets Cyprus Ltd dle vlastního uvážení na denní bázi (dle denních otevřených pozic a obchodování, přičemž jsou brány v potaz tržní podmínky), tato částka může být vyšší než maržové požadavky. Nebudete mít žádné vlastnické právo nad touto částkou, která nebude předmětem segregace nebo dalších povinností týkajících se platných pravidel financí klienta dle platného zákona a Admiral Markets Cyprus Ltd s nimi může zacházet na svém vlastním účtu. Tyto finance tak mohou být nedobytnou pohledávkou v případě insolvence nebo stávajícího stavu Admiral Markets Cyprus Ltd.

15. Komunikace

Admiral Markets Cyprus Ltd nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty, které vzniknou následkem zpoždění nebo nedoručení komunikace poslané Admiral Markets Cyprus Ltd svým klientům. Klient dále přijímá, že jakékoliv ztráty plynoucí z neoprávněného přístupu třetí stranou do obchodní platformy klienta není odpovědností Admiral Markets Cyprus Ltd s výjimkou případu, kdy se jedná o hrubou nedbalost Cyprus Ltd nebo jejich zaměstnanců. Klient je odpovědný za bezpečí všech přihlašovacích údajů, Admiral Markets Cyprus Ltd důrazně doporučuje přihlašovací údaje nikam nezapisovat ani neukládat.

Klient je informován a přijímá, že hlavní metodou komunikace bude v elektronické podobě, například prostřednictvím emailu nebo budou informace zveřejněny na webové stránce.

16. Poradenství

Admiral Markets Cyprus Ltd neposkytuje jakékoliv investiční poradenství a je pouze obchodním místem, které vykonává exekuci. Zatímco můžeme dle našeho oprávnění činit obecná hodnocení trhů, tato hodnocení neslouží jako individuální investiční poradenství a neberou v potaz Vaše individuální okolnosti. Každé rozhodnutí o obchodu provádí klient sám.

Všechny obecné informace, které poskytujeme v našich analýzách, webinářích ("online seminář") a seminářích nebo videích, na interních webových stránkách nebo skrze externí zdroje jako je kanál YouTube, jsou pouze obecné informace a osobní pohled na trh moderátora nebo autora. V žádném případě se nejedná o radu prodat, nakoupit nebo držet obchodní instrument.

Analytikové a autoři mohou obchodovat nebo držet nebo investovat do obchodních produktů jako jsou akcie, Forex, CFDs, komodity, Futures a další instrumenty.

Podle zákona jsme povinni posoudit vhodnost tohoto typu produktu pro obecnou osobu, která poskytuje podobné informace jako Vy. To neznamená, že když Vám umožníme otevřít účet., že Vám poskytujeme individuální investiční poradenství, že je pro Vás tento produkt vhodný dle Vašich individuálních okolností - spíše naznačujeme, že je vhodný pro někoho, kdo spadá do stejné finanční kategorie se stejnými zkušenostmi. Abychom mohli posoudit, zda jsou pro Vás služby vhodné, shromažďujeme informace o Vaší předchozí obchodní zkušenosti, informace o Vašich financích, úrovni vzdělání a další nezbytné a přiměřené informace. Nemonitorujeme, zda jsou Vámi poskytnuté informace stále platné, nebo zda Vaše finanční situace zůstala stejná. Klienti nesou vlastní odpovědnost za aktualizaci relevantních informací, které by mohly ovlivnit vhodnost nabízených služeb.

17. Události společností: akcie CFDs

Vezměte prosím na vědomí, že zacházení, kterého se vám dostane během podnikové akce, může být méně příznivé, než kdybyste vlastnili podkladový nástroj, protože změny, které provedeme, mohou být nutné provést reaktivně a dříve, než to vyžaduje podniková akce.Vezměte prosím na vědomí, že zacházení, které se Vám dostane během událostí společnosti, může být méně příznivé, než kdybyste podkladový instrument vlastnili, protože změny, které činíme, musí být reaktivní a musí k nim dojít předem, jak vyžadují události společnosti. Proto máte méně času na učinění rozhodnutí; dostupné možnosti mohou být omezující/méně výhodné a může se i stát, že zde nebude možnost zavřít pozice. Vzhledem k tomu, že jsou události společnosti často oznamovány v mimořádně krátké době, nemusíte mít možnost nebo nemusíte mít na výběr zavřít pozice, abyste se vyhnuli takovým následkům a takové události mohou vyžadovat, abyste vložili více financí k pokrytí marže ve velmi krátké době.

18. Shortování (prodej) akcií CFDs

Jít short u akcií CFD zahrnuje další rizika, která se nevztahují na long pozice. Patří sem to, že budete povinni vzít druhou stranu nákupní příležitosti, např. otázka práv ústící v to, že půjdete ještě víc short za nepříznivé ceny nebo zaplatíte částku, abyste si koupili zpět práva, což může být rozhodnuto Admiral Markets Cyprus Ltd bez Vašeho zásahu, za podmínek stanovených Admiral Markets Cyprus Ltd nebo mohou být vyžadovány vlastní zdroje v kratší lhůtě, než by bylo vyžadováno u podkladové akcie; může dojít k nuceným zpětným odkupům kvůli událostem společnosti, podmínkám půjčování akcií nebo regulatorním požadavkům/změnám, také může dojít na variabilní výpůjční náklady, zatímco máte otevřené pozice.

19. Sledování pozic

Je odpovědností klientů monitorovat otevřené pozice po celou dobu a vždy mít možnost tak učinit. Zatímco se budeme pokoušet zavřít pozice tehdy, kdy Vaše marže bude zcela vyčerpána, nemůžeme garantovat, že to bude možné, proto můžete zůstat odpovědní za jakýkoliv záporný zůstatek.

Tento dokument doporučujeme přečíst ve spojení s: Obchodními podmíkami, Pravidly provedení pokynu a další dokumenty dodané nebo jinak zpřístupněné klientovi na našich webových stránkách.

20. Vyrovnání dividend u CFD pozic

20.1 Vyrovnání dividend u cash indexů CFD

Když jde jakákoliv podkladová akcie, která je součástí cash indexu CFD, ex-dividend, cena cash indexu CFD bude upravena, aby odrážela tuto dividendu. Vážený podíl příslušné dvidendy v rámci cash indexu CFD bude připsán na obchodní účet klienta, pokud jde o long pozici a odečten, pokud jde o short pozici.

20.2 Vyrovnání dividend u akciových indexů CFD

Když jde akcie, která je podkladovým aktivem akcie CFD, ex-dividend, cena akcie CFD bude upravena, aby odrážela tuto dividendu. Hodnota příslušné akciové dividendy bude připsána na obchodní účet klienta, pokud jde o long pozici a odečtena, pokud jde o short pozici.

20.3 Srážkové daně a vyrovnání dividend

Výplata dividend bude přičtena na obchodní účet klienta, přičemž z částky již byla odečtena standardní srážková daň. Admiral Markets Cyprus Ltdaktuálně nepodporuje nebo nenabízí sazby zvýhodněné srážkové daně, které mohou být k dispozici dle pobytu nebo právního statusu.

21. Hedgeované pozice

Hegeované pozice - vezměte prosím na vědomí, že hedgeované pozice (long a short pozice na daném finančním instrumentu držené zároveň) nemusí plně stabilizovat výšku Vaší marže, proto se na Vašem účtu může objevit Stop Out, i když máte na účtu hedgeované pozice. Může k tomu dojít v následujících případech:

  1. Zisky/ztráty na short pozicích jsou vypočítány dle Ask ceny, zatímco zisky/ztráty na long pozicích jsou vypočítány dle Bid ceny. Při abnormálních tržních podmínkách může dojít k rozšíření spreadu a to může vést ke ztrátě na Vašem účtu. Pokud bude ztráta vyšší než držená marže, Vaše pozice budou zrušeny.
  2. Zisky/ztráty pozic jsou vypočítány v základní měně obchodovaného instrumentu a potom přepočítány na měnu účtu pomocí směnného kurzu v platformě. Pokud jsou hedgeované pozice otevřené v jiný čas / za jinou cenu, potom mohou být zisky/ztráty na účtu předmětem cenové fluktuace, což bude mít za následek ztráty větší než byla držená marže a Vaše pozice budou zrušeny.

22. Vyloučení odpovědnosti překladu

Webové stránky Admiral Markets Cyprus Ltd využívají nejrůznější nástroje pro překlad na webové stránky ostatních zemí. Nástroje pro překlad Vám umožní pochopit obecný záměr původního obsahu, ale ne vždy je překlad správný nebo přesný. Oficiální verze textu je v angličtině a nachází se na webové stránce Admiral Markets Cyprus Ltd https://admiralmarkets.com/cz?regulator=cysec. Jakékoliv rozpory nebo rozdíly vzniklé při překladu nejsou zavazující a nemají žádný právní účinek pro účely vyhovění nebo vynucení. If any questions arise concerning the accuracy of the information presented by the translated version of the website, please refer to the official English version of the website. Admiral Markets Cyprus Ltd claims no responsibility for accuracy. Because of language complexities, and the possibility of a number of different translations and interpretations of particular words and phrases, there are inherent limitations in translations. Admiral Markets Cyprus Ltd therefore recommends that you examine and verify the translation resulting from use of this service, and accepts no responsibility for the accuracy thereof.