Ochrana před volatilitou

Společnost Admirals pomáhá minimalizovat rizika spojená s volatilitou pomocí balíčku pokročilých obchodních funkcí. Můžete se tak vyhnout útesům v moři finančních trhů.

Obchodujte seběvědomě

Nastavte si přijatelný skluz.
Získejte větší šanci, že bude Váš pokyn vyplněn.

Nezmeškejte obchodní příležitost

Obchodujte jakýkoliv trh.
Zachovejte klid ve volatilních podmínkách.

Získejte vyšší ochranu

Získejte ochranu před cenovými mezerami.
Získejte ochranu před rozšířenými spready.

Proč je volatilita tak důležitá?

Volatilita je měřítko rychlosti a rozsah ceny, která se mění tak rychle, že se finanční výsledek stává nepředvídatelným. Nejrůznější události od vyhlašování ekonomických zpráv po přírodní katastrofy ovlivní i ty nejpromyšlenější obchodní strategie.

Co je to ochrana před volatilitou?

V podstatě nabízíme sofistikovanější škálu obchodních pokynů* a nastavení, které může být prospěšné pro jakoukoliv strategii. Toto nastavení umožní klientům získat výhody za volatilních podmínek na trhu. Navíc naši klienti získají příležitosti obchodovat více trhů, které by jinak byly považovány za volatilní nebo nelikvidní.

Klíčové funkce

 • Omezení maximálního cenového skluzu u tržních a stop pokynů.
 • Omezení nebo úplné zamezení ztrát u čekajících pokynů v cenových mezerách.
 • Vyplnění pokynů o větším objemu povolením částečného plnění, Váš pokyn bude proveden po částech.
 • Vyplnění limitních pokynů a take-profitů i na prudkých propadech ceny (spike), pokyn bude proveden jako tržní.
 • Budete se moci vyhnout aktivaci pokynu z důvodu rozšířeného spreadu, když na trhu není žádný pohyb.

Jak to funguje?

Nastavení ochrany proti volatilitě lze aktivovat na účtech Trade.MT4, Zero.MT4, Trade.MT5, Zero.MT5 a Invest.MT5 ve Vašem Dashboard (ať už na reálných, tak i demo účetech).

Exekuce stop a tržních pokynů jako limitní pokyny s předdefinovaným maximálním skluzem

Možnost vstoupit do trhu s omezeným rizikem a potenciálně neomezenými dodatečnými zisky.

Nastavte si předem maximální přijatelný skluz od 1 do 1000 pipů v nastavení účtu v Dashboard. Pokud je stop pokyn spuštěn nebo je vyžadován tržní pokyn, místo toho je umístěn limitní pokyn na ceně, která je méně příznivá dle nastaveného počtu pipů.

Takový limitní pokyn je umístěn za podmínek, že je okamžitě spuštěn, takže může být proveden s pozitivním nebo nulovým skluzem, jinak je zrušen. Proto je maximální skluz původního stop nebo tržního pokynu omezen na předdefinovaný počet pipů, zatímco pozitivní skluz limitního pokynu může být neomezený.

Platné typy pokynů: Buy Stop, Sell Stop, Buy tržní realizace, Sell tržní realizace.

ZOBRAZIT VÍCE
Zrušení čekajících pokynů při cenových mezerách

Ochrání Vás před okamžitými ztrátami, které jsou jinak možné, pokud má čekající pokyn předdefinovaný stop-loss a jsou oba spuštěny na tom samém ticku.

Povolte si tuto funkci v nastavení účtu v Dashboard, automaticky se Vám zruší čekající pokyny, pokud jsou jejich stop-lossy a take-profity spuštěny na tom samém ticku.

Platné typy pokynů: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit

POZNÁMKA: toto nastavení nelze vypnout. Účelem je ochránit obchody klienta minimalizací potenciálních rizik.

ZOBRAZIT VÍCE
Zrušení stop pokynů s aktivační cenou přesahující předdefinovaný maximální skluz

Možnost minimalizovat tržní riziko spojené se stop pokyny.

Nastavte si předem maximální přijatelný skluz od 1 do 1000 pipů v nastavení účtu v Dashboard. Pokud je stop pokyn spuštěn na ceně přesahující předdefinovaný limit, je zrušen.

Poznámka: Je to neobvyklé, ale přesto možné, že externí poskytovatel likvidity jako je banka nebo jiné obchodní místo, kde je pokyn proveden a se kterým má společnost Admirals uzavřenou smlouvu, aplikuje dodatečný skluz při potvrzení pokynu. V tomto vzácném případu nejsou původní podmínky maximálního skluzu splněny.

Platné typy pokynů: Buy Stop, Sell Stop

ZOBRAZIT VÍCE
Tržní exekuce limitních pokynů

Pomáhá se vyhnout scénářům, kdy je limitní pokyn (například take-profit) dosažen při prudkém propadu ceny (spike) a nevyplněn z důvodu chybějící likvidity za touto hladinou.

Tuto funkci lze povolit v nastavení účtu v Dashboard, limitní pokyny budou provedeny jako tržní pokyny, což znamená, že jakmile je Váš limitní pokyn spuštěn, proveden je jako tržní pokyn.

Poznámka: V takovém případě, kdy je tržní pokyn proveden místo limitního pokynu, může být tento pokyn proveden se skluzem v jakémkoliv směru, na rozdíl od původního limitního pokynu.

Platné typy pokynů: Buy Limit, Sell Limit, Take-Profit

ZOBRAZIT VÍCE
Aktivace stop pokynů pomocí opačných kotací

Pomáhá se vyhnout aktivaci stop pokynů z důvodu rozšířených spreadů v době vyhlašování ekonomických zpráv a jiných volatilních podmínek, výsledkem nemusí být aktuální změna cenové hladiny.

Aktivujte si tuto funkci v nastavení účtu v Dashboard, Vaše stop pokyny budou aktivovány následovně:
 • Buy Stop - když poptávková cena dosáhne ceny pokynu;
 • Sell Stop - když nabídková cena dosáhne ceny pokynu;
 • Stop-Loss - v závislosti na směru pozice.

Platné typy pokynů: Buy Stop, Sell Stop, Stop-Loss

ZOBRAZIT VÍCE
Částečná exekuce limitních pokynů

Dovoluje obchodovat limitní pokyny s větším objemem; konkrétně na méně likvidních trzích.

Aktivujte si tuto funkci v nastavení účtu v Dashboard, Vaše limitní pokyny budou moci být vyplněny částečně.

Limitní pokyny jsou považovány za tzv. GTC (Good-Till-Cancelled neboli dobré dokud nejsou zrušeny) pokyny a jsou provedeny plně, pokud je objem na trhu k dispozici. Jinak jsou provedeny částečně, zbývající část pokynu zůstává otevřená, dokud není také vyplněna, nebo zrušena.

Platné typy pokynů: Buy Limit, Sell Limit, Take-Profit

ZOBRAZIT VÍCE
Zaznamenejte velikost skluzu pokynu v poli komentář

Získejte informaci, zda byl Váš pokyn proveden s pozitivním nebo negativním skluzem.

Povolte si tuto funkci v nastavení účtu v Dashboard a zaznamenávejte velikost skluzu v poli komentář vedle uskutečněného obchodu. U tržních pokynů představuje zaznamenaná hodnota rozdíl mezi cenou na obchodním serveru v době obdržení požadavku a cenou provedeného pokynu. U čekajících pokynů hodnota představuje rozdíl mezi původní účtovanou cenou pokynu a cenou provedeného pokynu.

Poznámka: Pokud používáte automatický obchodní systém, který všechno zaznamenává do pole komentář, zvažte prosím vypnutí tohoto nastavení.

Platné typy pokynů: Buy tržní realizace, Sell tržní realizace, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit, Stop-Loss, Take-Profit

ZOBRAZIT VÍCE
Vývojář
Please note that Volatility Protection only provides conditional order placement and operates with standard order types which are subject to our Order Execution Policy.

Proč si vybrat Admirals?

 • Regulováno CySEC
 • Politika ochrany záporného zůstatku na účtu
 • Finanční páka až 1:500 (pro retailové obchodníky 1:30)
 • Minimální vklad 100 EUR
 • Spready od 0 pipů
 • Novinky z trhu a analýza Dow Jones zdarma
 • Žádná omezení obchodních stylů nebo strategií
 • Vysoká likvidita od poskytovatelů té nejvyšší úrovně
 • 90% příkazů provedených do 150 milisekund
 • MetaTrader 4 a MetaTrader 5