Licence

Financial Conduct Authority

Admiral Markets UK Ltd vlastní licenci od Financial Conduct Authority (FCA), FRN: 595450, je oprávněna spravovat finance klienta dle pravidel FCA CASS. Admiral Markets UK Ltd je sesterská společnost Admiral Markets AS (Estonsko), naším poskytovatelem White Label. Admiral Markets AS vlastní licenci od Estonian Financial Supervision Authority na hlavní a brokerské aktivity a správu financí v Evropské Unii, je tedy v souladu se směrnicemi Evropských finančních služeb, včetně MiFID (Markets in Financial Instruments Directive).

MiFID

Směrnice MiFID (Directive on Markets in Financial Instruments) byla přijata Evropským parlamentem a Radou a vstoupila v platnost 1. listopadu 2007. Reguluje instrumenty na finančních trzích a poskytování investičních služeb a aktivit v Evropském hospodářském prostoru (EEA, European Economic Area). Do EEA patří 28 členů EU, dále pak Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Hlavním cílem směrnice MiFID je harmonizovat správu finančních trhů v rámci EHP a zvýšit tak efektivitu, být ještě více transparentní, mít větší konkurenci a poskytnout vyšší úroveň ochrany spotřebitele v investičních službách. Dle směrnice MiFID může investiční společnost volně poskytovat své služby na území jiného členského státu nebo třetí země za předpokladu, že je investiční společnost oprávněna poskytovat tyto služby. Autorizovaná společnost je plně v souladu s celoevropskými požadavky na transparentnost a jednání v dobré víře, a proto je oprávněna poskytovat zahraniční služby.

Bezpečnost finančních prostředků

Našim klientům poskytujeme vysokou úroveň finanční jistoty a ochrany finančních prostředků.

Bezpečnost finančních prostředků