Акциите на Nomura потъват поради загуби за милиони долари

Март 29, 2021 16:46

Акциите на Nomura паднаха с 16% на Токийската фондова борса тази сутрин, след като японското финансово дружество обяви загуби за милион долара за американското си дъщерно дружество. По-конкретно, банката отчита „събитие“, свързано със сделките на дъщерно дружество в САЩ, което може да причини „значителна загуба“. 

Сделките възлизат на приблизително 2 милиарда долара, според дружеството, което уточнява, че крайната сума ще зависи "от обръщането на сделките и колебанията в пазарните цени", като същевременно се анализира "степента на възможната загуба и въздействието върху финансовите й резултати. "

Въпреки загубите, Nomura уверява, че инцидентът няма да създаде проблеми във финансовата си сила и че ще докладва всичко, "след като бъде определено въздействието на потенциалната загуба".

Nomura е листната на Нюйоркската фондова борса като американска депозитарна разписка (АДР). Можете да видите развитието на цените на следната графика:

Източник: Admirals MetaTrader 5. Nomura ADR ДЗР, седмична графика с диапазон на данните 29 ноември 2015 - 29 март 2021 година. Изготвена на 29 март 2021 в 10:30 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

 

На графиката можем да видим първи страничен период, който приключва през януари 2018 година, когато акциите паднаха и удариха дъно през юни 2019 г. Оттам цената отскача, но отново пада поради пандемията от Коронавирус (жълт правоъгълник). След това се насочва към настоящия момент, когато е близо до разбиване на съпротивата, която е отказа през януари 2018 година.

Технически анализ от световна класа с Premium Analytics

Получете незабавен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда финансови медии. Цялото съдържание се предоставя от водещи финансови компании като Dow Jones, Trading Central и Acuity.

Вземете Вашия безплатен достъп до Premium Analytics още сега като кликнете на банера отдолу:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.


Борис Петров
Борис Петров Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.