Може ли Apple да скочи с 40% до $ 200? Един анализатор смята така ...

Октомври 06, 2021 17:59

Известен факт е, че анализаторите от Wall Streeter обичат акциите на Apple. С понижението на цената с 12% от рекордно високите си стойности, много анализатори се включиха в потенциалната възможност за закупуване на спада.  

В интервю за CNBC, известният мениджър на пари Джийн Мюнстер вярва, че Apple може да търгува около 200 долара за акция в следващите 12 до 24 месеца.  

От сегашните нива това представлява близо 40% скок! Обосновката? Повечето от скорошните слабости нямат нищо общо с Apple, а повече с позиционирането на портфейлите в подготовка за по-високи лихвени проценти.  

Трябва да се има предвид и пускането на iPhone 13, но какво казват графиките? 

Източник: Admirals MetaTrader  5#AAPL , седмична графика с диапазон на данните  31 декември 20 17 - 5 октомври 2021 г. Изготвена на 5 октомври 202 в 22:30 ч. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати. 

 

Ясно може да видите дългосрочния възходящ тренд на седмичната графика на цената на акциите на Apple, показана по-горе. Всички ключови експоненциални пълзящи средни (20, 50 и 100 периода) се движат нагоре и в правилния ред за бичи импулс.  

Неотдавнашният спад на цените е сравнително малък в сравнение с последните корекции в края на миналата година, началото на 2020 и през 2018 г.  

Докато цената се забавя около 20-седмичната експоненциална пълзяща средна (EMA), има сливане на нивата на подкрепа около 50-седмичната EMA. Тази зона също съвпада с бича трендова линия, както е показано от възходящата черна линия.  

Технически анализ от световна класа с Premium Analytics

Получете незабавен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда финансови медии. Цялото съдържание се предоставя от водещи финансови компании като Dow Jones, Trading Central и Acuity.

Вземете Вашия безплатен достъп до Premium Analytics още сега като кликнете на банера отдолу:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Финансов автор, Admirals, Лондон

Житанчандра е автор на материали за финансовите пазари с повече от 15 години опит в търговията с валути, индекси и американски акции. Той е акредитиран пазарен техник със степен бакалавърска степен.