Avtorizacije regulatorja

Admiral Markets Cyprus Limited

Admiral Markets Cyprus Limited je družba z omejeno odgovornostjo, registrirana v skladu z zakoni Republike Ciper z registrsko številko HE310328. Admiral Markets Cyprus Ltd je pooblaščen in reguliran s strani Ciprske komisije za vrednostne papirje in borzo ("CySEC") s številko licence 201/13 in je pooblaščen za hrambo sredstev strank v Evropski uniji v okviru ustrezne pomožne storitve hrambe in upravljanja finančnih instrumentov, vključno s skrbništvom in povezanimi storitvami, ki so tako v skladu z evropskimi direktivami o finančnih storitvah, vključno z MiFID II (Direktiva o trgih finančnih instrumentov).

MiFID II

Direktivo o trgih finančnih instrumentov (MiFID II), 2014/65/EU sta sprejela Evropski parlament in Svet in je začela veljati 3. januarja 2018. Ureja trge finančnih instrumentov za opravljanje investicijskih storitev in dejavnosti v okviru Evropski gospodarski prostor (EGP).

Glavni cilj MiFID je uskladiti upravljanje finančnih trgov v EGP in s tem povečati učinkovitost, povečati finančno preglednost, povečati konkurenco in ponuditi večjo zaščito potrošnikov pri investicijskih storitvah. V skladu z MiFID II lahko investicijsko podjetje prosto opravlja svoje storitve na ozemlju druge države članice ali tretje države, pod pogojem, da so take storitve zajete v dovoljenju investicijskega podjetja. Pooblaščeno podjetje v celoti izpolnjuje vseevropske zahteve glede preglednosti in dobrega ravnanja, zato lahko opravlja čezmejne storitve.

Finančna varnost

Svojim strankam ponujamo visoko raven finančnega zaupanja in investicijske zaščite.

Finančna varnost