Avtorizacije regulatorja

Financial Conduct Authority

Admiral Markets UK Ltd je odobren in reguliran s strani Financial Conduct Authority(FCA), FRN: 595450, in je pooblaščena za skrbništvo denarja pod FCA CASS pravili. Admiral Markets UK Ltd je sestrska družba Admiral Markets kot (Estonija) našega White Label ponudnika. Admiral Markets AS, ki jepooblaščen in nadziran s strani Estonskega finančnega nadzornega organa zainvesticije in posredniške storitv, kot tudi skrbnik finančnih sredstev strank v Evropski uniji, kar popolnoma ustreza evropski finančno storitveni direktivi, vključno z MiFID (trgih finančnih instrumentov Direktive).

MiFID

Evropski parlament in Svet Evrope sta sprejela Direktivo o trgih in finančnih instrumentih (MiFID) 2004/39/EC, ki je začela veljati 1/11/2007 in katere cilj je ureditev trgov finančnih instrumentov za zagotavljanje investicijskih storitev in dejavnosti znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Evropski gospodarski prostor vključuje 28 EU članic ter Islandijo, Lihtenštajn in Norveško.

Glavni cilj MiFID-a je uskladiti delovanje finančnih trgov v EGP, in s tem povečati učinkovitost, okrepiti finančno preglednost, povečati konkurenco in nuditi večjo zaščito potrošnikov v finančnih storitvah. Pod MiFID-om, lahko investicijska družba svobodno zagotavlja svoje storitve na ozemlju druge države članice ali tretje države, pod pogojem, da so te storitve zajete v dovoljenja investicijskega podjetja. Pooblaščeno podjetje, ki je popolnoma v skladu z zahtevami po preglednosti in pravilnem ravnanju po vsej Evropi, ima dovoljenje za opravljanje čezmejnih storitev.

Finančna varnost

Svojim strankam ponujamo visoko raven finančnega zaupanja in investicijske zaščite.

Finančna varnost