Bezpieczne przystanie na rynku

Admirals

W dzisiejszych czasach bezpieczne przystanie w coraz większym stopniu zyskują na znaczeniu. Każdy z inwestorów orientuje się w temacie, jednakże podczas niebezpiecznych czasów każdy szuka schronienia, a tak naprawdę może być już za późno. Niemniej jednak do instrumentów safe heaven należą te, do których globalny kapitał ucieka w momencie rosnącej awersji do ryzyka.

Najlepszym sposobem na znalezienie takich aktywów są ostatnie, dwa kryzysy finansowe, podczas których doszło do sporej wyprzedaży aktywów finansowych. Na świecie istnieje bardzo wiele aktywów finansowych uważanych jako „bezpieczne", jednakże nawet niektóre z nich stają pod presją wyprzedaży podczas paniki na rynkach finansowym. Bezpieczne przystanie zwykle nie korelują z wynikami akcji i obligacji, co czyni je idealnymi do handlu w przypadku krachu na rynku.

Z artykułu dowiesz się:

  • Co oznacza safe haven na rynkach finansowych
  • Jakie aktywa i instrumenty mają miano safe haven
  • Co wyróżnia waluty safe haven
  • Jak przedstawia się historia i analiza poszczególnych walut określonych mianem bezpiecznej przystani
  • Jak oraz kiedy inwestować w waluty safe haven
  • Na co zwrócić uwagę i o czym należy pamiętać

Safe haven - definicja

Safe haven inaczej bezpieczna przystań to inwestycja, która ma zachować lub zwiększyć wartość w czasach zawirowań na rynku finansowym. Inwestorzy szukają bezpiecznych przystani, aby ograniczyć narażenie na straty w przypadku załamania na rynku.

Jednak to, co wydaje się bezpieczną inwestycją na jednym załamującym się rynku może okazać się nieudaną inwestycją na innym rynku, dlatego też ocena inwestycji jako bezpieczna przystań jest różna, a inwestorzy muszą zachować należytą ostrożność i czujność.

Reasumując, aktywa typu „bezpieczna przystań" to instrument finansowy, który powinien zachować, a nawet zyskać na wartości w okresach spowolnienia gospodarczego lub awersji do ryzyka. Aktywa te są nieskorelowane lub negatywnie skorelowane z całą gospodarką, co oznacza, że mogą one zyskać na wartości w przypadku załamania rynku. Uważane są za inwestycje o stosunkowo niskim ryzyku i zazwyczaj są nabywane w czasach niepewności. Są one zazwyczaj niskoopłacalne, ale uczestnicy rynku uważają je za stabilne.

Instrumenty uważane za Safe haven

Sam fakt istnienia grupy aktywów uważanych za „najbezpieczniejszy" nazywanych Safe haven wynika z kilku powodów.

  1. Po pierwsze instrumenty te gwarantowane są przez podmioty, których wiarygodność nie podlega żadnej dyskusji. Inwestorzy uważają, że dany podmiot zawsze będzie wypłacalny i nigdy nie dojdzie do jego bankructwa. Należą do nich rządy państw najbardziej rozwiniętych.
  2. Po drugie inwestorzy znają historię i wiedzą, co przetrwało każdy kryzys finansowy na świecie – są nim metale szlachetne.

Podsumowując, do bezpiecznych aktywów można zaliczyć instrumenty finansowe lub rzeczy materialne, które:

  • Potwierdziły swoją wartość niejednokrotnie,
  • Podmiot emitujący dane instrumenty będzie zawsze wypłacalny.

Aktywa uważane za safe heaven, tak samo jak instrumenty ryzykowne, przez większość czasu poruszają się swoim rytmem. Jednak w momencie awersji do ryzyka, czyli niespokojnych czasów inwestorzy poszukują bezpiecznej przystani, która może uchronić ich przed nadchodzącym sztormem. Zachowanie instrumentów „bezpiecznych" w niespokojnym czasie skutkuje ich umocnieniem.

Jeżeli jednak globalna gospodarka ma się dobrze, nikt nie widzi żadnego ryzyka, to każdy jest szczęśliwy i utrzymuje swoje pozycje w bardziej ryzykownych aktywach. W tym momencie na aktywa zaliczane do bezpiecznej przystani będą oddziaływać zwykłe czynniki makroekonomiczne, takie same jak w przypadku aktywów ryzykownych.

Jeśli również chciałbyś mieć pewność "Safe haven" zaczynając inwestować na rynkach - przetestuj swoje strategię na naszym bezpłatnym rachunku demo. Konto demo to zdobywanie umiejętności inwestowania w instrumenty finansowe na tych samych rynkach, jak w przypadku rachunku real z tą różnicą, iż wszystko odbywa się w środowisku wolnym od ryzyka. Kliknij na poniższy baner, otwórz rachunek demo i już dziś zacznij trading z wirtualnymi środkami w wybranej przez siebie walucie.

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Co wyróżnia aktywa Safe haven?

Aby lepiej zrozumieć, czym są aktywa należące do „bezpiecznej przystani" porównajmy nasz kapitał do statku. Jeżeli ocean jest spokojny, to odcumowujemy z portu i płyniemy na łowy. Jednakże wiemy, że spokojne wody mogą minąć, tak samo jak rynki finansowe, pogoda jest zmienna. Gdy nadejdzie sztorm, to nie chcemy być na pełnym morzu, ale w bezpiecznej przystani. Wolimy zawinąć do portu i oszczędzić nasz statek. W ten sposób postępują inwestorzy – wolą nie zarobić, ale utrzymać swój kapitał na niezmienionym poziomie. Ochrona kapitału jest najważniejsza.

Istnieją pewne cechy, które zwykle posiadają tego typu aktywa, a które przyczyniają się do reputacji tych aktywów jako bezpiecznej przystani. Obejmują one:

  • Płynność: aktywa muszą być łatwo wymienialne na gotówkę w dowolnym momencie. Przy dużym wolumenie transakcji można otwierać i zamykać pozycję po żądanej cenie, bez ryzyka wystąpienia poślizgu cenowego. Przykładem pary walutowej safe haven o wysokiej płynności jest GBP/JPY. Kiedy pojawiają się oznaki fundamentalnych zakłóceń, takich jak recesja zachodniej gospodarki, powszechną reakcją jest otwarcie krótkiej pozycji GBP/JPY - a możliwość otwarcia pozycji po pierwotnej cenie będzie potencjalnie oznaczać wyższe zyski w miarę dalszego spadku notowań.
  • Funkcjonalność: aktywo musi mieć zastosowanie, które będzie stale zapewniało długoterminowy popyt. Zatem warto odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy aktywo ma wystarczającą ilość zastosowań, na przykład w przemyśle, aby mieć znaczący popyt? Miedź, to dobry przykład, ponieważ ma szerokie zastosowanie, w szczególności w infrastrukturze i rolnictwie, a popyt na ten metal często wzrasta wraz z rozwijającymi się rynkami wschodzącymi.
  • Ograniczona podaż: wzrost podaży nigdy nie powinien przewyższać popytu. Jeśli podaż danego składnika aktywów przewyższa jego popyt, prawdopodobnie jego wartość spadnie. Rynki, na którym występuje niedobór podaży, na przykład rynek złota będą miały prawdopodobnie wartość utrzymującą się w tym niedoborze, a potencjalnie wyższą wartość jeszcze w momencie wzrostu popytu.
  • Pewność popytu: jest mało prawdopodobne, że składnik aktywów zostanie wymieniony lub stanie się przestarzały. Oczekuje się, że prawdziwa bezpieczna przystań utrzyma popyt w przyszłości, dlatego też należy mieć pewność co do przyszłej użyteczności danego aktywa. Na przykład, podczas gdy niektóre towary, takie jak srebro, mogą mieć obecnie wiele zastosowań przemysłowych, w przyszłości mogą zostać zastąpione innymi towarami.
  • Trwałość: aktywo nie powinno ulegać degradacji ani niszczeć z biegiem czasu. Te które ulegną pogorszeniu jakości, w przyszłości mogą odczuwać niższy popyt wraz ze spadkiem ich użyteczności.

Ulubione aktywa Safe haven

Popularne bezpieczne schronienia mogą się zmieniać z czasem, dlatego ważne jest, aby nadążać za trendami inwestycyjnymi. Istnieje jednak kilka safe haven, które pozostały ulubionymi przez lata, w tym:

  • Dolar amerykański
  • Obligacje rządowe
  • Złoto
  • Jen japoński
  • Frank szwajcarski
  • Akcje sektorów defensywnych

Edukacja w Admirals

Jeśli chcesz od doświadczonych traderów dowiedzieć się więcej o tym, jak inwestować, tworzyć strategie również na safe haven waluty, możesz to zrobić teraz - rejestrując się do DARMOWYCH webinarów Admirals, czytając nasze artykuły i poradniki oraz uczestnicząc w szkoleniach stacjonarnych prowadzonych przez doświadczonych Traderów. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i naśladuj profesjonalnych traderów dzięki samouczkom krok po kroku. Kliknij na poniższy banner, aby zapoznać się z całą ofertą edukacyjną!

Inwestuj pewnie na rynkach

Wyjątkowe zasoby edukacyjne dla wszystkich traderów

Najważniejsze safe haven

Jeżeli już wiemy, kiedy dane aktywo można zaliczyć do „bezpiecznej przystani", to przyjrzyjmy się im z bliska. Do najważniejszych aktywów safe haven należą:

  • JPY, USD oraz CHF – chodzi o obligacje danych państw, ale także o same waluty. Kapitał ucieka z rynków rozwijających się właśnie do Japonii, Stanów Zjednoczonych oraz Szwajcarii.
  • Obligacje Japonii, Stanów Zjednoczonych oraz Szwajcarii - Dlaczego tam? Dane państwa uważane są za stabilnie gospodarczo, a rząd sprawia wrażenie zawsze wypłacalnego
  • Metale szlachetne – banki centralne nienawidzą złota oraz je demonizują. Pomimo tego, że metale szlachetne nie należą już do systemu monetarnego, to historia udowodniła, niejednokrotnie, że metale są najbezpieczniejszym aktywem wszechczasów.

Do powyższych instrumentów finansowych mogą dołączyć inne, jednakże muszą spełniać wcześniej opisane wymagania, czyli zaufanie do rządu oraz stabilną pozycję gospodarczą. Ponadto niektóre waluty mogą być silnie skorelowane ze wzrostami na indeksach. Jeżeli sytuacja gospodarcza w państwie jest pozytywna, a bank centralny obniżył stopy procentowe do zera, to inwestorzy wykorzystują daną walutę do finansowania swoich inwestycji.

W takim przypadku finansują nowe inwestycje tanim kredytem. Podczas dużego zamieszania na rynku pośpiesznie zwracają swoje pożyczki i w ten sposób na rynku panuje mocna zawierucha finansowa.

Waluty safe haven

Waluty safe haven to takie, które mają tendencję do utrzymywania lub zwiększania wartości w czasach niepewności i niestabilności rynku. Wykazują one zdolność do zachowania stabilności podczas kryzysu.

Rozważając kwestię, które waluty kwalifikują się do walut safe haven należy wziąć pod uwagę czynniki, które odnoszą się do samej waluty. Obejmują one wysoką płynność, a także szerszy klimat gospodarczy w kraju będącym jej emitentem - taki jak stabilny system polityczny, wzrost gospodarczy i stabilne finanse.

Oto cztery waluty safe haven:

  • Jen japoński (JPY)
  • Frank szajcarski (CHF)
  • Dolar amerykański (USD)
  • Euro (EUR)

Wspólnym mianownikiem tych walut jest to, że wszystkie one mają organy zarządzające, które zapobiegają temu, aby ich własna waluta stała się zbyt silna w stosunku do innych. Jest to ważne, ponieważ Stany Zjednoczone, Europa i Japonia w dużej mierze polegają na eksporcie w celu utrzymania swojej gospodarki. Zbyt silna waluta kraju zwiększa wartość produktów, które eksportowane są do innych narodów, co jest dalekie od ideału.

Jen japoński

Gospodarka Japonii – trzecia pod względem wielkości gospodarka narodowa świata. Pomimo ograniczonej wielkości i ludności zdziałała cuda. Ma ugruntowaną pozycję na świecie i waluta oraz obligacje japońskie uważane są za jedną z najbezpieczniejszych przystani na rynku.

Jen japoński, to kolejna bezpieczna przystań, była jedyną azjatycką walutą, która zyskała na wartości podczas kryzysu finansowego, wpływając na gospodarkę światową i zmieniając układ sił na światowych rynkach walutowych. Według raportów CNN w czasie kryzysu, w związku z tym, że Japonia jest jednym z głównych eksporterem towarów, silny jen może „siać spustoszenie na rynkach światowych" i dodatkowo wpływać na stabilność gospodarczą i finansową całej gospodarki światowej.Jen japoński często zyskuje na wartości wobec dolara, gdy amerykańskie akcje i obligacje rządowe doświadczają zmienności.

Po II wojnie światowej japońska gospodarka została zrestrukturyzowana, co pozwoliło jej dogonić inne wiodące gospodarki globalne. Bank Japonii (BoJ) stał się bardzo szanowany, a jen stał się główną z głównych walut o globalnym znaczeniu. Pomimo ciągłych interwencji ze strony rządu, płynność jena nadal przyciąga inwestorów w trudnych chwilach na rynkach finansowych.

Jen zyskał reputację bezpiecznej przystani ze względu na wysoką nadwyżkę handlową Japonii w stosunku do zadłużenia. Wartość zagranicznych aktywów posiadanych przez japońskich inwestorów jest znacznie wyższa niż japońskie aktywa należne zagranicznym inwestorom - oznacza to, że kiedy rynki stają się „ryzykowne", pieniądze wypływają z innych walut i wracają na rynki krajowe, co wzmacnia jena.

Podczas sztormów na rynku inwestorzy pośpiesznie wyprzedają akcje i zwracają się ku Japonii, która stoi otworem. Podczas burzy na rynku jen umacnia się głównie z dwóch powodów. Po pierwsze inwestorzy widząc w Japonii ugruntowaną pozycję oraz dobrą sytuacją polityczną wykupują japońskie aktywa. Po drugie, jen japoński jest nisko oprocentowaną walutą. Inwestorzy wykorzystują ten fakt w celu zaciągnięcia taniego kredytu i inwestują go w bardziej ryzykowne aktywa – typu akcje, obligacje państw rozwijających się etc. Dlatego też podczas awersji do ryzyka pośpiesznie spłacają kredyt, a tym samym muszą odkupić wcześniej sprzedanego jena.

Para walutowa USD/JPY na tle indeksu SP500

Źródło: Bloomberg

Innym powodem tego, że jen nadal działa jako bezpieczna przystań w okresach zawirowań na rynku, jest to, że wszyscy uważają, że tak jest. Podobnie jak złoto stało się samospełniającą się przepowiednią. Dla potwierdzenia powyższych rozważań wystarczy spojrzeć na powyższy wykres, na którym została oznaczona para walutowa USD/JPY oraz indeks SP500 w latach 2004-2011.

Linią żółtą oznaczono indeks S&P 500, natomiast na biało parę walutową USD/JPY. Najważniejszą rzeczą na wykresie jest kryzys finansowy z 2007 roku, który został zaznaczony kolorowym prostokątem. Jeżeli indeks S&P 500 znalazł się w rynku niedźwiedzia, to inwestorzy pośpiesznie zwracali się ku bezpiecznym przystaniom oraz spłacali wcześniej zaciągnięty kredyt. W tym momencie jen japoński zyskiwał na szerokim rynku.

Frank szwajcarski również zyskał na wartości podczas globalnego kryzysu finansowego, ale jego wpływ na rynki międzynarodowe był minimalny w porównaniu z dolarem, złotem i jenem. Analiza niemieckiego banku centralnego Deutsche Bundesbank wykazało, że frank szwajcarski często zyskiwał na wartości, gdy światowa giełda wykazywała oznaki stresu finansowego.

Frank szwajcarski

Drugą z walut zaliczanych do safe heaven jest frank szwajcarski. Szwajcarska gospodarka od dawien dawna świeci przykładem dla innych. Od dawana uważana jest za stabilną, a system finansowy za najlepszy na świecie, a co najważniejsze – najbezpieczniejszy. Szwajcaria jest kilkadziesiąt razy mniejsza pod kontem PKB od Japonii, dlatego też szwajcarski bank narodowy podczas kryzysów finansowych za wszelką cenę musi bronić kursu swojej waluty, która ma wtedy tendencje do umacniania się na szerokim rynku (tylko jen zyskuje względem CHF).

Para walutowa USD/CHF na tle indeksu SP500

Źródło: Bloomberg

Na powyższym wykresie zobrazowano parę walutową USD/CHF (linia biała) na tle indeksu S&P500 (linia żółta). Najważniejszą rzeczą na wykresie jest okres, który został zaznaczony wypełnionym prostokątem, czyli czas kryzysu zapoczątkowanego w Stanach Zjednoczonych. Podczas rynku niedźwiedzia frank szwajcarski umacniał się względem dolara amerykańskiego, następnie odbyło się mocne odbicie spowodowane umacniającym się dolarem amerykańskim. W przypadku pozostałych walut frank szwajcarski dalej się umacniał.

Typowe powody, dla których inwestorzy preferują franka szwajcarskiego jako bezpieczną walutę, to polityczna neutralność szwajcarskiego rządu, silna szwajcarska gospodarka i rozwinięty sektor bankowy.

Niezależność tego kraju od UE sprawiła, że stał się popularną przystanią dla kapitału w momencie pojawienia się negatywnych okoliczności politycznych czy gospodarczych. W rzeczywistości podczas kryzysu w strefie euro do franka napływało tak dużo pieniędzy, że szwajcarski bank centralny wprowadził tymczasową korektę waluty wobec euro, aby spróbować osłabić swoją walutę krajową.

Dolar amerykański

Od ponad 50 lat dolar amerykański jest jednym z najpopularniejszych bezpiecznych schronień w czasach spowolnienia gospodarczego. Wykazuje szereg cech bezpiecznego schronienia - co najważniejsze, jest najbardziej płynną walutą na rynku Forex.

Dolar amerykański na świecie cały czas ma uprzywilejowaną pozycję. Wszystkie surowce, a w szczególności ropa naftowa wyceniana jest w tej walucie, rynek obligacji oraz cały rynek kapitałowy jest największy właśnie w USA. Jeżeli coś się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to odczuwa to cały świat.

To zaufanie do dolara amerykańskiego pochodzi z umowy Bretton Woods z 1944 r., która wprowadziła stały system walutowy, dzięki któremu dolar stał się podstawową walutą rezerwową na świecie. Nawet po zniesieniu tego systemu dolar amerykański zachował pozycję bezpiecznej przystani, ponieważ reprezentował największą gospodarkę świata.

Dolar amerykański pełni funkcję waluty safe heaven bardziej z przymusu, niż z samej charakterystyki gospodarczej. Na większą przewagę dolara amerykańskiego nad pozostałymi walutami na świecie wpływa fakt, że jest walutą rezerwową. Pomimo rozpoczęcia kryzysu w Stanach Zjednoczonych dolar amerykański i tak wyszedł z niego obronną ręką. Wystarczy popatrzeć na poniższy wykres, na którym oznaczono wykres S&P 500 na żółto oraz notowania indeksu dolara amerykańskiego na biało.

Indeks dolara amerykańskiego na tle indeksu SP500

Źródło: Bloomberg

Tak jak w przypadku poprzednich wykresów, najbardziej interesuje nas okres zacieniowany prostokątem. Podczas rynku bessy oraz apogeum kryzysu dolar amerykański zyskiwał na wartości. Oczywiście w dalszym ciągu frank szwajcarski, jen japoński zyskiwały na wartości na szerokim rynku.

Chociaż wielu uważało, że status dolara jako bezpiecznej przystani zostałby naruszony przez zwiększoną zmienność spowodowaną kontrowersyjną polityką prezydenta USA Donalda Trumpa, wydaje się, że nadal korzysta z przywilejów bezpiecznej przystani. Na przykład, chociaż napięcia handlowe powodowały wahania na rynkach akcji i towarów, indeks dolara amerykańskiego odnotował wzrost o 6,40% między styczniem 2018 roku a końcem października 2019 roku.

Status bezpiecznej przystani zmienia się w czasie w zależności od konkretnych okoliczności i wydarzeń. Na przykład, historycznie, gdy kraj o statusie bezpiecznej przystani doświadczyłby turbulencji, jego waluta osłabiłaby się w stosunku do innych bezpiecznych aktywów, ponieważ inwestorzy szukaliby innych sposobów ograniczenia ryzyka.

Ale kiedy na początku światowego kryzysu finansowego w 2008 r. wstrząs uderzył w USA , wartość dolara niespodziewanie wzrosła w stosunku do innych walut, zaskakując ekonomistów i pokazując, jak trudno jest przewidzieć zachowanie bezpiecznych walut w końcu.

W przeszłości wstrząsy dotykające gospodarkę amerykańską osłabiały dolara, zgodnie z oczekiwaniami teorii ekonomicznej. Kiedy więc rozpoczął się Wielki Kryzys, ekonomiści spodziewali się spadku wartości dolara, aby mógł on pomóc w przywróceniu równowagi w światowej gospodarce. Globalny kryzys finansowy doprowadził do szybkiej ucieczki kapitału do wszystkich powszechnie uznanych bezpiecznych przystani, ale dolar zyskał jeszcze wyżej niż reszta, między innymi z powodu nieoczekiwanego odwrócenie transakcji typu carry trade.

Euro

Już w 2013 r. wielu europejskich inwestorów uważało euro za walutę safe haven. Kilka powodów, dla których euro zostało uznane za bezpieczną przystań, to stosunkowo niskie stopy procentowe w Unii Europejskiej, stosunkowo stabilny klimat polityczny i poprawa warunków gospodarczych.

Mimo to podobnie, jak w przypadku dolara amerykańskiego, biorąc pod uwagę obecny klimat polityczny istnieją spory o status bezpiecznej przystani euro . Euro z pewnością pokazało cechy waluty safe haven w ostatnich latach - w 2015 r. Analitycy stawali się coraz bardziej uparci wobec euro, kierując się pozytywnymi perspektywami dla wybranych gospodarek europejskich. Ponadto niskie stopy procentowe głównych gospodarek europejskich doprowadziły do oczekiwań, że euro będzie działać jak bezpieczna przystań.

Jednak na początku 2018 r., Po gwałtownym spadku amerykańskich akcji, nie nastąpił oczekiwany pośpiech do kupowania euro. Był to jednak tradycyjny ruch w przypadku japońskiego jena, który przyciągnął kupujących.

Waluty safe haven wobec kryzysu gospodarczego

Inwestorzy, którzy chcą zarządzać swoim ryzykiem podczas spowolnienia gospodarczego, mogą również zdecydować się na akcje spółek defensywnych, ponieważ mają one tendencję do osiągania lepszych wyników niż szerszy rynek akcji w czasie recesji.

Akcje spółek defensywnych to akcje firm zaangażowanych w dostarczanie towarów i usług, takich jak usługi komunalne, artykuły konsumpcyjne, żywność i napoje oraz opieka zdrowotna. Są uważane za aktywa bezpieczne, ponieważ prawdopodobnie popyt na towary i usługi tego sektora pozostanie stabilny nawet w okresach niestabilności gospodarczej.

Akcji spółek defensywnych nie należy mylić z „sektorem obronnym", który odnosi się do producentów broni i innych osób w handlu bronią. Status bezpiecznej przystani nie niesie z sobą jedynie korzyści, ale może powodować również pojawienie się negatywnych skutków. Wzrost wartości dolara był potęgowany przez kilka innych czynników. Ucieczka do amerykańskich obligacji skarbowych i dolara w czasie kryzysu finansowego spowodowała niedobór USD, który sprawił, że „operacyjnie trudno było pożyczyć" dolary, powodując dramatyczny spadek handlu międzynarodowego.

Z tego powodu trudno było uzyskać finansowanie w dolarach do handlu z jakimkolwiek krajami, z wyjątkiem krajów zaliczanych jako bezpieczna przystań, ponieważ banki w tym czasie odmawiały udzielania pożyczek transgranicznych z powodu wysokiego ryzyka. W rezultacie wiele przepływów finansowych zostało skierowanych z powrotem do USA.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Rosnący dolar zaszkodził eksporterom z USA, ale pomógł importerom. Podobnie siła jena wpłynęła negatywnie na japońskich producentów i eksporterów. Ale zmniejszone wydatki konsumpcyjne w USA oznaczały niski popyt na import, co w szczególności zaszkodziło japońskim firmom eksportowym. Import USA z Japonii spadł o 40 procent na początku 2009 r.

Światowa Organizacja Handlu szacuje, że podczas kryzysu globalny wolumen handlu spadł o około 12 procent, a stosunek światowego handlu do PKB spadł o prawie 30 procent.

Sposób, w jaki waluty i aktywa bezpiecznej przystani, zwłaszcza dolar, reagowały na wydarzenia w trakcie ostatniego kryzysu, doprowadził do zasadniczej zmiany w sposobie, w jaki eksperci postrzegają światową gospodarkę. Ekonomiści rozumieją teraz, że bezpieczne raje nie zawsze pokrywają się z historycznymi zachowaniami, mają na nie wpływ określone okoliczności i mogą działać w nieoczekiwany sposób.

Według artykułu z Financial Times z końca 2017 r. eksperci uważają obecnie, że przyjmowanie założeń dotyczących bezpiecznych walut i aktywów spełniających rolę bezpiecznej przystani jest czynnością „obarczoną ryzykiem". Na przykład w okresach „awersji do ryzyka" - termin ten ekonomiści używają, gdy rynki wykazują tendencję do ucieczki w kierunku mniej ryzykownych aktywów, takich jak obligacje - od 2007 do 2016 roku dolar był drugim najbardziej konsekwentnie zachowującym się bezpiecznym schronieniem.

Ale dolar nie zachowywał się jak waluta bezpiecznej przystani przez ostatnie trzy lata i wykazał „tendencję do osłabienia, a nie umocnienia w czasach podniesionej awersji do ryzyka". Innymi słowy, eksperci sugerują, że już sama próba przewidzenia, co może spełniać w danej chwili zadanie bezpiecznej przystani, niesie ze sobą ryzyko.

Potwierdzeniem tego może być zachowanie rynków w styczniu 2018 r., gdy dolar i jen umocniły się wraz ze wzrostem stresu na rynkach, zgodnie z oczekiwaniami, ale już złoto, amerykańskie obligacje skarbowe i frank szwajcarski osłabiły się.

Handluj z MetaTrader Supreme Edition

Admirals oferuje profesjonalnym traderom możliwość znacznego zwiększenia ich wrażeń z handlu na rynkach finansowych poprzez rozbudowanie platformy MetaTrader przy pomocy dodatku Supreme Edition. Uzyskaj dostęp do doskonałych dodatkowych funkcji, takich jak macierz korelacji - która umożliwia porównywanie i zestawianie ze sobą różnych par walutowych, wraz z innymi fantastycznymi narzędziami, takimi jak okno Mini Trader, które umożliwia handel w mniejszym oknie, podczas wykonywania przez Ciebie codziennych czynności.

Zdobądź to wszystko i wiele więcej, klikając na poniższy baner i rozpoczynając bezpłatne pobieranie!

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

Amerykańskie obligacje skarbowe

Amerykańskie obligacje skarbowe uważane są za atrakcyjne, ponieważ są one uważane za najlepszy na świecie sejf. Obligacje rządowe są zasadniczo stałym terminem „jestem ci winien" od rządu, które mają okresowe wypłaty odsetek - bony skarbowe i obligacje są rodzajem zobowiązania. Jedyną różnicą między nimi jest czas, po którym otrzymasz pełny zwrot pieniędzy. Bony skarbowe mają termin zapadalności wynoszący rok lub krócej, natomiast obligacje skarbowe mogą mieć termin zapadalności 10 lat lub dłuższy.

Inwestorzy zwykle mają większe zaufanie do obligacji emitowanych przez rządy rozwiniętych gospodarek - najbardziej popularne są bony skarbowe USA. Ich status bezpiecznej przystani zależy od statusu kredytowego rządu USA i wysokiej jakości dochodów w dolarach amerykańskich. Mając tak stabilny dochód z aktywów, inwestorzy uważają obligacje rządowe za bezpieczną przystań wolną od ryzyka, zwłaszcza że wszystko, co zainwestowane, zostanie spłacone w całości po wykupie rachunku.

Kiedy we wrześniu 2008 r. upadł Lehman Brothers, inwestorzy odwrócili się od bardziej ryzykownych obligacji korporacyjnych i uciekli do obligacji skarbowych wspieranych przez rząd USA. Zrobili to ze względów bezpieczeństwa, pomimo faktu, że wysoki popyt na Treasuries spowodował gwałtowny spadek ich rentowności, co doprowadziło do niemal zerowej stopy zwrotu. Tymczasem ten duży napływ kapitału do Treasuries spowodował wzrost popytu na dolara, powodując wzrost wymiany USD oceń jeszcze więcej.

Atrakcyjność obligacji amerykańskich wynika z faktu, że rynek długu amerykańskiego jest największym rynkiem, na którym można skierować kapitał. Sam zakup waluty nie wystarczy. Podmioty, które w okresie perturbacji o skali globalnej poszukują miejsca do "zaparkowania" posiadanego pod swoją pieczą kapitału. Obligacje amerykańskie, ze względu na skalę rynku oraz płynność zapewniają szybki transfer kapitału bez zwiększonych kosztów oraz ryzyka utknięcia.

Swój element dorzuca bezpieczeństwo i założenie o wypłacalności amerykańskiego rządu. Z tego też względu pojawiła się kuriozalna na pierwszy rzut oka sytuacja, gdy waluta kraju, który był zarzewiem kryzysu najwięcej zyskała na wartości. Tu jednak nie chodziło o samego dolara, ale właśnie amerykańskie obligacje, które wtedy chcieli mieć wszyscy.

Bitcoin dołącza do grona aktywów safe haven

Przynajmniej tak w ostatnich tygodniach się wydaje części komentatorów, gdy wojna handlowa USA-Chiny wywołała globalną niepewność. W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowano, że trend na Bitcoinie coraz bardziej koreluje z większą liczbą ruchów w miarę rosnącej niepewności gospodarczej na świecie. Chociaż korelacja nie została jeszcze w pełni ustalona, wielu wierzy, że w najbliższej przyszłości zobaczymy częściej ucieczki kapitału do Bitcoina.

Jednak nie wszyscy analitycy uważają, że kupowanie bitcoinów jest rozważną strategią inwestycyjną. Uważają oni, że niedawne skoki cen bitcoinów są raczej aktem spekulacji, ponieważ rynki starają się znaleźć punkt równowagi. Ich zdaniem energia ekonomiczna zużyta przez rynki, które chcą odzyskać poczucie równowagi, nie jest wykorzystywana, a zamiast tego przejmuje się spekulacjami, powodując jeszcze więcej zawirowań gospodarczych w tym procesie, dopóki normalizacja nie zostanie ponownie osiągnięta.

Niezależnie od ostatnich opinii analityków konserwatywni inwestorzy powinni zachować ostrożność przy alokacji pieniędzy do wehikułu o tak dużej zmienności, jak Bitcoin.

Nie każda bezpieczna przystań będzie miała wszystkie te cechy, dlatego inwestorzy muszą wyszukać najbardziej odpowiednią dla nich bezpieczną przystań w kontekście aktualnego klimatu gospodarczego. Ważne jest, aby pamiętać, że to, co stanowi dobrą bezpieczną przystań w pewnej sytuacji pogorszenia koniunktury na rynku, może nie przynosić takich samych rezultatów w innym przypadku, więc inwestorzy muszą mieć jasność co do korzyści, jakie chcieliby uzyskać dzięki inwestycjom w bezpieczną przystań.

Złoto jako aktywo safe haven

Kiedy ludzie myślą o bezpiecznej przystani, najprawdopodobniej myślą o złocie. Fakt, że złoto jest fizycznym towarem sprawia, że na ceny złota często nie mają wpływu decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, a w przeciwieństwie do walut papierowych, jego podaż nie może być manipulowana przez działania takie jak drukowanie.

Złoto w dalszym ciągu według niektórych osób pozostanie na zawsze tylko barbarzyńskim reliktem. Pomimo tego, nie możemy zapomnieć o fakcie, że każda waluta papierowa upadła, a złoto w dalszym ciągu posiada wartość samą w sobie.

Wiele osób uważa, że decyzja o zakupie złota jest nastawieniem behawioralnym, opartym na historii walut zabezpieczonych złotem. Teoria głosi, że ponieważ złoto było historycznie uważane za bezpieczną przystań, kiedy pojawiają się oznaki załamania rynku, inwestorzy lgną do do tego metalu szlachetnego. Złoto jako bezpieczna przystań stało się samospełniającą się przepowiednią.

Złoto w czasie ostatniego kryzysu znalazło się co prawda w trendzie spadkowym względem USD, jednakże do pozostałych walut na świecie było w trendzie wzrostowym (bardzo ważna informacja). Na poniższym wykresie złoto zostało oznaczone kolorem białym, kolorem żółtym indeks S&P 500.

Złoto na tle indeksu SP500

Źródło: Bloomberg

Najbardziej interesuje nas okres, który został oznaczony wypełnionym prostokątem. Złoto w trakcie apogeum kryzysowego straciło na wartości. Niemniej jednak później odrobiło wszystko i to z nawiązką. Społeczeństwo zawsze powracało do złota i prawdopodobnie nigdy się to nie zmieni. W mojej opinii złoto nigdy nie zostanie wyparte z systemu monetarnego, aczkolwiek niektórzy myślą, że już tak się stało. Dla potwierdzenia powyższych rozważań poniżej znajduje się tabelką, w której zostały oznaczone ostatnie recesje w Stanach Zjednoczonych oraz wzrost notowań złota w wartości procentowej.

Zachowanie złota podczas recesji gospodarczych

Źródło: Incrementum

W powyższej tabeli oznaczono czas recesji w Stanach Zjednoczonych. W drugiej kolumnie jest cena złota w trakcie ogłoszenia recesji, w trzeciej cena złota po zakończeniu recesji, natomiast na samym końcu procentowa zmiana złota. Według powyższych obliczeń średnia stopa zwrotu z ostatnich sześciu recesji wyniosła 20 procent. Fakt ten potwierdza całe rozważania o złocie. W przypadku metali szlachetnych musimy pamiętać, że jako jedyne mają kilkutysięczną historie i przetrwały każdą zawieruchę finansową. Pamiętajmy także, że złoto papierowe nigdy nie przemieni się w złoto fizyczne.

Złoto w trakcie kryzysu zachowało się zgodnie z oczekiwaniami. Kiedy gospodarka odzyskuje siły, złoto traci na atrakcyjności. Pokazał to również światowy kryzys finansowy: wskaźnik cen złota wzrósł o prawie 25 procent w latach 2008–2010. Następnie, zgodnie z oczekiwaniami, cena złota spadła po kryzysie - 22 procent do 2012 r.

Kiedy inwestować w waluty Safe haven?

Kryzysy rynkowe są nieuniknioną częścią cykli rynkowych, co oznacza, że w najlepszym interesie inwestora leży przygotowanie się na nie w jak największym stopniu. Bezpieczne przystanie najwięcej zyskują na wartości podczas prawdziwego apogeum kryzysowego. Niemniej jednak powinniśmy myśleć o takiej inwestycji o wiele wcześniej.

W czasach kryzysu finansowego aktywa, które są postrzegane jako bezpieczne schronienie, zachowują się lepiej nad większością rynków. Chociaż bezpieczne przystanie są wykorzystywane głównie przez inwestorów w celu ochrony wartości ich portfela, ważne jest, aby inwestorzy byli w stanie zidentyfikować aktywa bezpiecznej przystani i wykorzystać ten fakt do przewidywania zmian cen i wdrażania własnych strategii.

  1. Jeżeli wskaźniki makroekonomiczne wskazują na przewartościowane akcja, to powinniśmy chociaż część kapitału przenieść z przewartościowanych aktywów do niedowartościowanych lub przekierować go w stronę „bezpiecznych przystani".
  2. Wycofanie się z „ryzykowniejszych" aktywów może spowodować nagły spadek ich ceny rynkowej, ponieważ inwestorzy przerzucają się do bezpiecznych przystani, a to oznacza, że możesz rozważyć wyjście z długich pozycji lub skrócenie pozycji.

Odpowiednie zarządzanie kapitałem w długim terminie poprawi nasze wyniki transakcyjne. Należy mieć również na uwadze, iż podczas kryzysów finansowych zmienność na rynku rośnie, a same ruchu notowań mogą być nie do przewidzenia, ale główny trend pozostanie nienaruszony. Podczas dużej awersji do ryzyka spekulanci korzystają ze wzrostu zmienności, lecz nieodpowiednie przygotowanie do takiego rynku jest receptą na porażkę.

Ale jeśli masz pewność, że potrafisz zidentyfikować aktualnie najważniejsze bezpieczne przystanie, to istnieje potencjał do czerpania zysków ze wzrostu ich cen.

Nie ma idealnego sposobu na handel aktywami należącymi do grupy bezpiecznych, ponieważ wszystko zależy od motywacji. Ale bez względu na to, czy chcesz skorzystać z ruchów cen, czy skorygować własne pozycje, aby uchronić się przed spadającymi cenami, ważne jest, aby zrozumieć panujące na rynku nastroje wokół bezpiecznych przystani.

Dzięki dostępowi do tego oprogramowania forex trading może odbywać się z dowolnego miejsca na świecie - a wszystko, czego potrzebujesz, to połączenie internetowe. W rzeczywistości możesz rozpocząć handel w środowisku pozbawionym ryzyka finansowego, korzystając z bezpłatnego rachunku demo. Jeśli jednak wiesz, jak tradować możesz pominąć ten krok i od razu otworzyć rachunek real.

Istnieje liczna konkurencja pod względem oprogramowania dającego dostęp do handlu na rynku walutowym. Większość z nich oferuje przestarzałe platformy do handlu. Nie daj się im zwieść! Platformy oferowane przez Admirals to MetaTrader 4 (MT4) i MetaTrader 5 (MT5) oraz MetaTrader WebTrader (webtrader). MT4 i MT5 są dostępne na urządzenia z systemem Windows, Mac, Android i iOS (na iPhone i iPad). Ponadto Admirals zapewnia także traderom eksluzywny dodatek do MetaTrader, znaną jako MetaTrader Supreme Edition.

Chcesz rozpocząć trading na walutach safe haven? Kliknij na poniższy baner a zainstalujesz bezpłatnie najnowszą platformę MetaTrader 5!

Jak handlować aktywami safe haven?

Teraz, gdy poznałeś już zarówno aktywa, jak i waluty safe haven możesz zastanawiać się jak i kiedy nimi handlować? Rynki poruszają się cyklicznie, a inwestorzy powinni analizować i śledzić ceny aktywów, takich jak akcje spółek wzrostowych, indeks dolara amerykańskiego i głównych towarów przemysłowych, a także podstawowe czynniki,do których należą dane dotyczące zatrudnienia i PKB. To pozwoli im zrozumieć, jak działa i w jakiej obecnie sytuacji jest gospodarka na świecie. Dzięki tym informacjom łatwiej jest uchwycić moment, w którym najprawdopodobniej nastąpi pogorszenie koniunktury i kiedy przenieść część swojego portfela na bardziej defensywne aktywa.

Oto przykład trzech czynników, które mogą pomóc przewidzieć pogorszenie koniunktury:

  1. Odwrócona krzywa rentowności amerykańskich obligacji skarbowych: O ile spadek koniunktury nie jest gwarantowany w momencie odwrócenia krzywej dochodowości, o tyle zdarzenie to potwierdza historia poprzednich recesji.
  2. Słabe dane dotyczące zaufania przedsiębiorców/konsumentów: Jeśli konsumenci i przedsiębiorstwa nie mają zaufania do gospodarki, są mniej skłonni wydawać lub inwestować, co może spowodować spowolnienie wzrostu, prowadzące do pogorszenia się koniunktury.
  3. Negatywne dane dotyczące statystyki zatrudnienia: Statystyki zatrudnienia mogą dać wgląd nie tylko w liczbę osób zatrudnionych, ale również w liczbę przepracowanych godzin pracy. Kiedy firmy skracają liczbę godzin pracy lub zatrudniają pracowników tymczasowych, może to świadczyć o zaniepokojeniu ich bieżącą sytuacją gospodarczą.

Oto, jak możesz rozpocząć handel na kontraktach CFD na różnych aktywach lub walutach safe haven za pomocą naszych platform MetaTrader 4 lub MetaTrader 5.

  1. Zaloguj się do swojego konta handlowego (możesz również zrobić to za pomocą WebTrader albo aplikacji mobilna…)
  2. Przejdź do zakładki „Rynek"
  3. Kliknij dwukrotnie wybrany instrument
  4. Wybierz wolumen w oknie zamówienia (Rozmiar swojej pozycji)
  5. Kliknij KUP lub SPRZEDAJ
  6. Zamknij swoją pozycję, kiedy osiągnie oczekiwane notowania

Źródło: Złoto, wykres dzienny, MT5 Admirals. Zakres danych: od 31 grudnia 2018 r. do 22 lipca 2019 r. Sporządzony dnia 25 stycznia 2020 r. Należy pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Co warto zapamiętać podczas handlu walutami safe haven?

  1. Uważnie przyglądaj się fundamentom: jak już wspomniano, podstawowe czynniki, takie jak statystyka zatrudnienia i poziom indeksu zaufania przedsiębiorstw, mogą pomóc przewidzieć zarówno załamania na rynku, jak i jego wzrost. W związku z tym śledzenie na bieżąco, jak największej liczby podstawowych czynników dostarczy właściwych sygnałów mówiących o tym, kiedy należy się przenieść do - i z - bezpiecznych przystani.
  2. Weź pod uwagę wskaźniki techniczne: wskaźnik siły względnej zwany RSI jest jednym z najpopularniejszych indykatorów wykorzystywanych przez traderów. Ujawnia, kiedy dany składnik aktywów przenosi się na obszar wykupienia bądź wyprzedania. W połączeniu z podstawowymi czynnikami, może to dać wyraźniejszy obraz tego, kiedy należy otworzyć lub zamknąć zlecenie.
  3. Ważne są historyczne notowania cen: Należy pamiętać, że czasami zdarzają się sytuacje, w których bezpieczne aktywa mogą nie zachowywać się zgodnie z oczekiwaniami. Na przykład w 2008 r. można się było spodziewać, że wraz z nadejściem kryzysu finansowego złoto zacznie gwałtownie rosnąć, ale zamiast tego rezerwy były zasilane przez banki na rzecz płynności dolara. Dopiero w następnym roku rozpoczął się tkw. rynek byka.

Podsumowanie

W artykule nie poruszyliśmy obligacji skarbowych poszczególnych rządów. Podczas kryzysów finansowych najbardziej zyskują obligacje amerykańskie, niemieckie, szwajcarskie oraz japońskie. Reszta może znaleźć się pod presją sprzedających. Wzrost awersji do ryzyka daje dużo okazji do zarobku, niemniej jednak musimy być przygotowaniu na sporą zmienność, która może wyrzucić nas z rynku.

Podczas wzrostu awersji do ryzyka ceny poszczególnych instrumentów w pewnym momencie mogą odbiegać od rzeczywistej wartości, a tak naprawdę trudno jest ją ocenić. Znajomość podstawowych praw fundamentalnych, które rządzą rynkiem mogą zwielokrotnić nasze zyski.

Sposób, w jaki waluty i aktywa bezpiecznej przystani, zwłaszcza dolara, reagowały na wydarzenia Wielkiej Recesji, doprowadził do zasadniczej zmiany w sposobie, w jaki eksperci postrzegają światową gospodarkę. Ekonomiści rozumieją teraz, że bezpieczna przystań nie zawsze są zgodne z historycznymi wzorami, mają na nie wpływ określone okoliczności i mogą działać w nieoczekiwany sposób.

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

O Admirals

Uzyskaj dostęp do ponad 80 walut na rynkach Forex i handluj z szeroką gamą głównych par Forex, głównych crossów Forex i par egzotycznych. Najświeższe wiadomości z rynku i eksperckie spostrzeżenia są do Państwa dyspozycji, wystarczy kliknąć! Kliknij na poniższy baner, aby już dziś otworzyć rachunek rzeczywisty!

Artykuły, które powinny Cię zainteresować

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitana Solanki - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Najpopularniejsze wskaźniki giełdowe
Wskaźniki wartości rynkowej wykorzystywane są w ocenie całokształtu działalności gospodarczej przedsiębiorstw w formie spółek akcyjnych, które notowane są na giełdzie. Dzięki tym wskaźnikom zarówno obecni, jak i potencjalni inwestorzy mogą ustalić, czy akcje danej spółki są zaniżone lub zawyżone. Je...
Jak analizować spółkę giełdową - podstawowe wskaźniki analizy giełdowej
Kupując akcje na giełdzie, nabywamy niewielką część firmy. Dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie akcji jakiejkolwiek firmy bardzo ważne jest, aby przeprowadzić analizę techniczną spółek giełdowych, jak również analizę fundamentalną spółki. W tym artykule dowiemy się, jak analizować spółkę giełdo...
Wartość księgowa w analizie fundamentalnej
Każdy, kto zaczyna analizować rynek akcji lub indeksów prędzej czy później natyka się na informację o miarach wycen na tych rynkach. Szukamy odpowiedzi na kluczowe pytania:☑️ Czy akcje są drogie, czy tanie?☑️ Czy trend na indeksach ma szansę być dalej kontynuowany w długim terminie?☑️ Czy przecena j...
Więcej