Wykorzystanie wskaźnika Momentum w MetaTrader

Admirals

W tym artykule omówimy momentum. Jednym z kluczowych pojęć w analizie technicznej jest koncepcja trendu. Wiele strategii opiera się na określeniu, czy rynek znajduje się w trendzie, czy też nie - a następnie na ustaleniu, czy trend zaczyna się czy kończy - jest to niezwykle przydatną informacją, którą można wykorzystać w handlu.

Odpowiedź na to, czy trend będzie kontynuowany, sprowadza się do oszacowania jego siły, często określanej mianem momentum, które można zmierzyć z wykorzystaniem szeregu wskaźników.

Do najbardziej znanych wskaźników dynamiki należą: Wskaźnik Siły Względnej (RSI), Oscylator Stochastyczny oraz Wskaźnik Zbieżności i Rozbieżności Średnich Ruchomych (MACD). Więcej informacji na temat MACD można znaleźć, przechodząc do naszej listy najważniejszych wskaźników Forex.

Pierwsze dwa z wyżej wymienionych wskaźników to oscylatory, co oznacza że ich wartości przesuwają się pomiędzy ograniczonym zakresem (często między 0 a 100). W tym artykule omówimy inny oscylator momentum, który, według opinii wielu traderów, jest równie skuteczny co jego słynne odpowiedniki. Jest to wskaźnik momentum, który wykreśla krzywą oscylującą z każdej strony wokół wartości osiowej 100, jak przedstawiamy poniżej.

Podobnie jak wskaźniki wyprzedzające RSI Relative Strength Index i oscylator stochastyczny (Stochastic Oscillator), wskaznik momentum może pomóc w określeniu, czy rynek znajduje się w obszarze wykupienia czy wyprzedaży. Pokazuje on, czy momentum jest na tyle silne, aby trend był kontynuowany. Kiedy przy spadających cenach mamy do czynienia z wyprzedażą, może wkrótce dojść do odbicia. Kiedy przy rosnących cenach rynek jest wykupiony, może wkrótce dojść do spadku.

Przyjrzyjmy się użyciu tego wskaźnika na platformie MetaTrader 4. Pobierz ją bezpłatnie klikając poniżej.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Wskaźnik momentum w MT - zastosowanie

Wskaźnik momentum należy do standardowych wskaźników, które są dostępne domyślnie w MT4 i MT5.

Obliczenia leżące u podstaw wskaźnika Momentum są dość proste. Wskaźnik działa poprzez porównanie określonej ceny i ceny sprzed kilku okresów. Pierwszym krokiem jest wybór wartości N oraz liczby okresów, która zostanie wykorzystana do porównania. Domyślną wartością liczby N w MT4 jest 14, ale można wybrać dowolną wartość, wedle własnych preferencji.

Wynika z tego, że nasze dwie porównawcze ceny to cena zamknięcia obecnego słupka oraz cena zamknięcia N słupków temu. Formuła dla wskaźnika momentum wygląda następująco:

Momentum = (obecna cena zamknięcia / cena zamknięcia N okresów temu) x 100

Dobrą wiadomością jest to, że MT4 automatycznie wykonuje wszystkie obliczenia w jednej chwili i wyświetla je dla użytkownika w dodatkowym wykresie pod głównym wykresem. Wygląda to następująco:

Na przedstawionym powyżej godzinowym wykresie GBP/USD można zauważyć dodany wskaźnik momentum MT4, który przyjął formę niebieskiej linii na dolnym wykresie. Szczyty i dołki tej linii przedstawiają kluczowe zwroty w momentum obejmującym tę parę Forex.

Warto zauważyć, że MT4 nie oznacza domyślnie środkowej linii 100. Możemy ją jednak ustawić samemu w ustawieniach wskaźnika Momentum w zakładce "Poziomy".

Na naszym wykresie widać, że wskaźnik Momentum waha się od około 100,60 do 99,44. Im dalej jest on powyżej 100, tym szybciej cena wzrasta. Im dalej jest on poniżej 100, tym szybciej cena spada.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, wskaźnik momentum jest jednym z kilku oscylatorów mierzących trend dostępnych w MT4. Użytkownik ma również dostęp do RSI i oscylatora stochastycznego Stochastic.

Istnieją także inne wskaźniki momentum, takie jak wskaźnik SMI MT4, ale wymagają one dodatkowego pobrania na platformę.

W każdej chwili możesz pobrać Ebook zawierający strategie wykorzystujące m.in. wskaźniki momentum.

Użycie wskaźnika Momentum jako część strategii handlowej momentum

Można użyć wskaźnika momentum jako bezpośredniego sygnału handlowego, ale częściej jest on używany jako narzędzie potwierdzające wcześniejsze sygnały.

Najprostszym sposobem jest zinterpretowanie dowolnego przełamania środkowej linii jako sygnału - do zakupu, jeśli wartość rośnie z poziomu poniżej 100 lub do sprzedaży, jeśli wartość spada z poziomu powyżej 100.

Jest to jednak dość podstawowe podejście i należy do niego podchodzić z wielką ostrożnością. Moment wystąpienia takich sygnałów może być spóźniony, co oznacza, że inwestor może przeczyć większość ruchu do momentu pojawienia się sygnału. Można jednak zwiększyć dokładność wskaźnika momentum, jeśli użyje się go wraz ze średnią kroczącą.

Dodawanie średniej kroczącej do wskaźnika Momentum

Niektórzy inwestorzy decydują się na uzupełnienie krzywej momentum prostą średnią kroczącą (SMA).

Można wykonać ten krok, klikając w Średnią Kroczącą (Moving Average) w zakładce Wskaźniki trendu w oknie Nawigator MT4 oraz przeciągając i upuszczając ją do wykresu ze wskaźnikiem Momentum. Pojawi się wtedy typowe okno dialogowe. W sekcji Parametry należy wybrać Dane Pierwszego Wskaźnika z menu rozwijanego Dodaj do, jak pokazano poniżej:

Poniższy wykres pokazuje dodanie SMA do wskaźnika Momentum w formie czerwonej linii:

Gdy linia momentum rosnąc przecina średnią ruchomą prostą (SMA), jest to sygnał do kupna. Gdy spadając przecina SMA, jest to sygnał do sprzedaży. Zwiększa to dokładność sygnału, lecz nadal niesie za sobą zagrożenie w postaci wyświetlenia wielu fałszywych sygnałów.

Momentum - wskaźnik jako narzędzie potwierdzenia

Wskaźnik Momentum jest naprawdę pomocny, gdy jest on używany do potwierdzenia sygnałów oferowanych przez inny wskaźnik. W tym celu jedną z najlepszych metod jest szukanie rozbieżności (dywergencji) między ceną, a momentum, jako sposobu pomiaru siły stojącej za ruchem.

Załóżmy więc, że z wybranego przez nas wskaźnika otrzymaliśmy sygnał kupna lub sprzedaży. Możemy go następnie potwierdzić z użyciem wskaźnika momentum, sprawdzając, czy dywergencja ceny/momentum jest zwyżkowa czy zniżkowa.

Dywergencja zwyżkowa sugeruje stan wyprzedania na rynku. Jeśli cena spada do nowych dołków, ale momentum wskaźnik nie naśladuje tego ruchu (nie tworzy nowych dołków), to mamy do czynienia z dywergencją zwyżkową. Dywergencja zniżkowa sugeruje stan wykupienia na rynku. Jeśli cena rośnie do nowych szczytów, ale wskaźnik momentum nie naśladuje tego ruchu (nie tworzy nowych szczytów), to mamy do czynienia z dywergencją zniżkową.

Należy podążyć za sygnałem kupna wysłanym z pierwszego wskaźnika, jeśli jest on potwierdzony przez dywergencję zwyżkową zasygnalizowaną przez wskaźnik momentum. I odwrotnie, należy podążyć za sygnałem sprzedaży wysłanym z pierwszego wskaźnika, jeśli jest on potwierdzony przez dywergencję zniżkową.

Często przydatne jest łączenie w ten sposób różnych wskaźników, tak aby różne aspekty ich metod uzupełniały się wzajemnie. Innym przykładem jest połączenie momentum z miarami zmienności w celu stworzenia wskaźnika squeeze momentum.

Wstęgi Bollingera są użytecznym narzędziem do mierzenia zmienności. Rozszerzają się one w okresach wysokiej zmienności i zwężają, gdy zmienność jest niska. Wstęgi Bollingera znacznie zwężają się (tzw. squeeze), gdy zmienność zbliża się do historycznie najniższych poziomów. Po takich okresach prawdopodobnie następuje znaczący ruch na rynku, jak sugeruje ta teoria.

Kierunek wybicia nie jest jednak wskazywany przez wskaźnik Wstęg Bollingera. Strategia squeeze momentum przychodzi tutaj z pomocą - wykorzystuje ona wskaźnik momentum squeeze do oszacowania kierunku przyszłego ruchu.

W przypadku zainteresowania bogatym wachlarzem wskaźników w MT4, zachęcamy do zapoznania się z MetaTrader 4 Supreme Edition. Jest to darmowa wtyczka dla MT4, zawierająca dodatkowe narzędzia i wskaźniki, które zostały wybrane i opracowane przez naszych ekspertów.

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

Wskaźnik momentum - podsumowanie

Jak widać, wskaźnik momentum jest użytecznym narzędziem o szerokim zakresie zastosowań. To samo narzędzie może być używane jako wskaźnik momentum Forex dla akcji i walut.

Wszechstronność wskaźnika Momentu oznacza również, że można łatwo stworzyć systemy handlowe momentum, które będą działać zarówno w krótkiej jak i długiej perspektywie. Ogólną zasadą wskaźnika momentum jest to, że im krótsze ramy czasowe, tym bardziej wrażliwe jego sygnały, ponieważ może dojść wtedy do wygenerowania większej liczby fałszywych sygnałów niż w dłuższych ramach czasowych. Teraz już wiesz, czym jest wskaźnik Forex momentum i jak ustawić najlepszy wskaźnik momentum MT4.

Szerokie zastosowanie tego wskaźnika oznacza, że może on być narzędziem także dla Ciebie, niezależnie od tego, czy jesteś day traderem czy inwestorem pozycyjnym. Oczywiście, tak jak już omówiliśmy w pierwszej części artykułu, wskaźnik momentum nie jest jedynym sposobem pomiaru siły trendu. Istnieje wiele innych podobnych narzędzi, ale momentum wskaźnik Forex jest jednym z najpopularniejszych.

Jeśli chcesz określić, najlepszy wskaźnik momentum do daytradingu lub handlu długoterminowego, najlepszym sposobem jest skorzystanie z rachunku transakcyjnego demo i zdecydowanie samemu, którego wskaźnika użyć. Nie trzeba wtedy polegać na opinii innych osób i można samemu przekonać się o wszystkich wadach i zaletach danego typu wskaźnika. Zarejestruj już teraz darmowy rachunek demonstracyjny!

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Wykładnicza średnia ruchoma - EMA
Średnia ruchoma jest jednym z najbardziej użytecznych i wszechstronnych wskaźników technicznych dostępnych dla traderów. Warto wiedzieć, że występuje ona w kilku różnych postaciach.W artykule przyjrzymy się wykładniczej średniej ruchomej, wyjaśnimy, czym jest ten wskaźnik, jak jest wyliczany i jak t...
Jak wybrać najlepszy wskaźnik Pivot Points?
Podstawą niemal wszystkich form analizy technicznej są koncepcje wsparcia i oporu oraz pivot points. Można je uznać za kluczowe poziomy, przy których dochodzi do decydującej walki między niedźwiedziami a bykami na rynku. W miarę zbliżania się rynku do tych kluczowych poziomów, niektórzy inwestorzy o...
Czym są nastroje na rynku Forex?
Poniższy artykuł dostarcza szczegółowych informacji na temat nastrojów rynkowych w handlu na rynku Forex. Obejmuje on analizę nastrojów, omówienie różnych rodzajów wskaźników nastrojów dostępnych na rynku – i porady, jak z nich korzystać.Wszyscy inwestorzy Forex (FX) w globalnej społeczności handlo...
Więcej