Co to jest ​Parytet siły nabywczej?

Admirals

Przez lata podejmowano wiele prób stworzenia teorii umożliwiających określenie „prawidłowych" wartości równowagi dla kursów walutowych Forex (FX). W tym artykule przyjrzymy się zastosowaniu koncepcji parytetu siły nabywczej (Purchasing Power Parity - PPP). Parytet siły nabywczej pierwotnie miał służyć jako środek mierzenia długoterminowych kursów równowagi między walutami. Jak zobaczymy, obecnie jest jednak częściej używany jako narzędzie do analizy ekonomicznej w skali całego kraju.

Parytet siły nabywczej definicja

Parytet siły nabywczej - często określany po prostu skrótem PPP lub PSN - opiera się na jednym kluczowym założeniu. Zakłada się, że koszyk towarów w jednym kraju powinien kosztować tyle samo, co identyczny koszyk w innym kraju. Wynika to z prawa jednej ceny.

Co to jest prawo jednej ceny?

Prawo jednej ceny stanowi, że każdy towar będący w wolnym obrocie będzie sprzedawany po tej samej cenie na całym świecie, gdy cena będzie podana we wspólnej walucie. Teoretycznie działanie arbitrażu powinno działać na rzecz zmiany cen, tak aby były zgodne z prawem jednej ceny. Dlatego teoria zakłada, że koszty transakcyjne wszędzie są równe.

W praktyce koszty transakcyjne dotyczą położenia geograficznego kupującego i produktu. W związku z tym prawo będzie naprawdę działać tylko wtedy, gdy będziemy w stanie wykluczyć koszty transportu, cła, podatki i inne wydatki związane z lokalizacją. Spójrzmy na przykład, aby lepiej zrozumieć tę teorię:

Prawo jednej ceny: przykład

Aby zilustrować teorię, porównajmy cenę pszenicy w USA z ceną pszenicy w Wielkiej Brytanii:

  • Załóżmy, że cena pszenicy w USA wynosi 4 dolary za buszel
  • Jeśli kurs pary walutowej GBPUSD wynosi 1,2500, to - z wyłączeniem kosztów transportu itd. - cena jednego buszla pszenicy w Wielkiej Brytanii powinna wynosić 4/1,25 = 3,20 GBP
  • Jeśli cena odbiega od tej wartości, istnieje możliwość arbitrażu.

A co by było, gdyby w Wielkiej Brytanii pszenica była tańsza niż 3,20 funta. Co by to oznaczało?

Oznaczałoby to, że traderzy mogliby kupować pszenicę w Wielkiej Brytanii i sprzedawać ją natychmiast po wyższym równoważnym kursie w Stanach Zjednoczonych - wszystko dla zysku bez ryzyka. Takie działanie handlowe przyczyniłoby się do wzrostu ceny pszenicy w Wielkiej Brytanii i spadku w Stanach Zjednoczonych. Trwałoby to do momentu osiągnięcia równowagi, a ceny w obu krajach byłyby zgodne z prawem jednej ceny. Prawo jednej ceny jest często mylone z PPP, lecz są między nimi różnice.

Więc co oznacza Purchasing Power Parity?

Prawo jednej ceny odnosi się konkretnie do ceny pojedynczych i identycznych towarów lub usług. Parytet siły nabywczej definiujemy rozszerzając prawo jednej ceny na ceny większej ilości towarów i usług. Najprostszą formą teorii jest bezwzględny parytet siły nabywczej.

Bezwzględny parytet siły nabywczej

Bezwzględny Parytet siły nabywczej utrzymuje, że kursy walutowe są w równowadze, gdy wartość krajowego koszyka dóbr i usług jest taka sama między dwoma krajami. Teoria parytetu siły nabywczej przewiduje, że siły rynkowe spowodują dostosowanie kursu walutowego, gdy ceny koszyków krajowych nie będą równe.

Jeśli porównujemy kraj A z krajem B, z kursem wymiany E, teoria mówi, że:

  • Cena koszyka w kraju A = Cena koszyka w kraju B x E

Następnie możemy manipulować tą formułą parytetu siły nabywczej, aby uzyskać:

  • E = Cena koszyka w kraju A / Cena koszyka w kraju B

W związku z tym kurs wymiany PPP jest równy stosunkowi koszyka dóbr w jednym kraju do identycznego koszyka dóbr w innym. Nawet jeśli koszyki w obu krajach są identyczne to i tak trudno jest utrzymać tę zasadę, bo łatwo to powiedzieć ale trudno to zrobić. Głównym problemem jest zapewnienie takiej samej wagi towarów w każdym koszyku.

Dlatego często wygodniej jest rozważyć bezwzględny parytet siły nabywczej, który nie wymaga takiego samego koszyka dóbr w każdym kraju. Jest to jednak miecz obosieczny, ponieważ znacznie ułatwia zmierzenie względnego parytetu siły nabywczej, ale także czyni go słabszą wersją PPP niż wersja absolutna.

Co to jest względny parytet siły nabywczej?

Oto definicja względnego parytetu siły nabywczej: kurs wymiany między dwoma krajami dostosuje się w odpowiedzi na różnicę w dwóch krajowych stopach inflacji. Zagłębianie się w specyfikę równania względnego parytetu siły nabywczej wykracza poza wymagania tej dyskusji. Mówiąc prościej, względny parytet siły nabywczej sugeruje, że kurs walutowy zmieni się o wartość procentową równą różnicy w stopach inflacji.

Przykład prostego względnego parytetu siły nabywczej

Załóżmy, że stopa inflacji w USA wynosi 2%, a stopa inflacji w strefie euro wynosi zero. Względny parytet siły nabywczej zakłada, że dolar powinien osłabiać się w stosunku do euro o 2% rocznie. W rzeczywistości nie spodziewalibyśmy się ścisłego przestrzegania tej corocznej zmiany wartości. Zamiast tego moglibyśmy spodziewać się pewnego rodzaju zgodności z Parytetem siły nabywczej w średniej długoterminowej.

Importerzy i eksporterzy powinni reagować na różnice we względnych kosztach koszyków dóbr zbywalnych w sposób, który średnio powinien być zgodny z prawem jednej ceny. Wynika z tego, że porównanie kursów wymiany sugerowanych przez parytet siły nabywczej z rynkowymi kursami wymiany może pomóc nam uznać parę walutową za przeszacowaną lub niedowartościowaną.

Czy zatem parytet siły nabywczej jest prawdziwy? Prawdę powiedziawszy - nie do końca, przynajmniej w krótkim lub średnim okresie. Oczywiście możesz zebrać własne dowody empiryczne, aby określić skuteczność teorii. W ramach bardzo trudnego ćwiczenia przyjrzeliśmy się rynkowemu kursowi pary walutowej GBPUSD w okresie dziesięciu lat. Następnie porównaliśmy go ze zmianami stóp inflacji. Oto miesięczny wykres GBPUSD pobrany z MetaTrader 4:

Źródło: MetaTrader 4 - wykres miesięczny GBPUSD. Zastrzeżenie: wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego dostarczanego przez Admirals (kontrakty CFD, ETFy, akcje). Wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Następnie przyjrzeliśmy się rocznym zmianom wskaźników CPI dla Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 2005–2015. Biuro Statystyki Pracy publikuje dane dotyczące Stanów Zjednoczonych, a Biuro Statystyki Narodowej dostarcza dane dla Wielkiej Brytanii. Nałożona na wykres GBPUSD różnica między stopami inflacji wygląda mniej więcej tak:

Źródło: MetaTrader 4 - Wykres miesięczny GBPUSD z towarzyszącymi statystykami z Biura Statystyki Pracy i Urzędu Statystyk Krajowych. Zastrzeżenie: Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego dostarczanego przez Admirals (kontrakty CFD, ETFy, akcje). Wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

 

Z perspektywy tradera można argumentować, że istnieje szeroka zgoda, ale wykonanie własnych badań poza tą szybką ilustracja może być bardziej przekonujące. Należy pamiętać, że narysowana linia jest tylko wizualną pomocą dla punktów rozrzutu, a nie rzeczywistą reprezentacją punktów interpolowanych.

Oczywiście na ten temat zebrano już wiele dowodów empirycznych. W artykule badawczym na temat PPP, St Louis FED zauważył, że „po uwzględnieniu średnich poziomów przeszacowania i niedoszacowania wartości, istnieją dowody na konwergencję w kierunku PPP".

Jednak jest to znacząca rozbieżność, o którą musimy się martwić. Dowody sugerują, że istnieje przedłużająca się rozbieżność z teorią zarówno w przypadku absolutnego, jak i względnego PPP, co oznacza, że potrzebujemy wyjaśnienia, dlaczego teoria zawodzi. Aby przedstawić to wyjaśnienie, musimy przyjrzeć się wadom purchasing power parity , których jest więcej niż kilka.

Jeśli jesteś zainteresowany handlem z wykorzystaniem wiedzy, którą zdobyłeś z tego artykułu, doskonałym sposobem na eksperymentowanie z prawdziwymi danymi rynkowymi jest skorzystanie z wolnego od ryzyka rachunku demonstracyjnego Admirals. MetaTrader 4 oferuje bardzo dobre narzędzia do tworzenia wykresów i szereg przydatnych wskaźników. Jeśli jednak chcesz mieć jeszcze większy wybór wskaźników i narzędzi, powinieneś rozważyć pobranie wtyczki MetaTrader Supreme Edition dla MetaTrader 4 i MetaTrader 5.

Parytet siły nabywczej - Wady

Aby teoria parytetu siły nabywczej stała się zrozumiała, rozszerzyliśmy prawo jednej ceny. Innymi słowy, obowiązywanie prawa jednej ceny jest niezbędne do wystąpienia Purchasing power parity. Niestety jest to bardzo trudne. Prawdopodobnie zauważyłeś podczas tankowania samochodu, że ceny na stacjach benzynowych różnią się w zależności od miasta. Zatem prawo jednej ceny nie działa idealnie nawet na rynkach w jednym kraju.

Czym jest to spowodowane? Dzieje się tak, ponieważ istnieją bariery w handlu. Nie działamy w świecie, w którym nie ma żadnych kosztów transportu. Również informacje o cenach nie są doskonałe i natychmiast dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Dlatego mogą wystąpić rozbieżności cenowe, które nie zostaną zniwelowane przez arbitraż. Podatki i taryfy to kolejne przykłady rzeczywistych barier, które utrudniają międzynarodowy przepływ towarów.

Co ważniejsze, występuje również wpływ kosztów niehandlowych. Niektóre przedmioty będą uwzględnione w koszykach cenowych, ale nie można nimi handlować. Przede wszystkim są to praca i ziemia. Parytet siły nabywczej opiera się również na doskonałej konkurencyjności rynków. Firmy ustalające ceny na rynku - naliczające wyższe opłaty w krajach o nieelastycznym popycie - będą w tym przeszkadzać.

Kolejną wadą jest trudność w zestawieniu danych. Rejestrowanie rynkowych kursów wymiany jest niezwykle łatwe. Złożenie szerokich koszyków danych dla różnych krajów to trudne zadanie, dlatego dane są rejestrowane rzadko. W końcu - nawet jeśli założymy, że PPP może dostarczyć długoterminowego wskaźnika porównawczego określającego, czy kurs walutowy jest zaniżony lub zawyżony - jego zastosowanie może być ograniczone ze względu na ramy czasowe.

Większość traderów CFD patrzy na interwały dzienne i tygodniowe, a nie na lata. Jeśli więc Parytet siły nabywczej ma ograniczoną użyteczność w realnym świecie jako predyktor kursów wymiany, dlaczego on w ogóle nas obchodzi? Jednym z powodów, dla których ludzie chętnie korzystają z tego wskaźnika jest fakt, że PPP jest w swej istocie bardzo logiczny. Jest to jeden z nielicznych podstawowych sposobów ustalenia, czy waluta jest zawyżona, czy niedowartościowana. Co ważniejsze, jest to również doskonałe narzędzie do dokonywania podobnych porównań między krajami.

Handluj Forex i CFD z Admirals

Handel nigdy nie był łatwiej dostępny niż teraz! Admirals oferuje profesjonalnym traderom możliwość handlu na rynku Forex za pośrednictwem kontraktów różnic kursowych (CFD) na ponad 80 par walutowych, w tym na główne, krzyżowe, egzotyczne pary walutowe i nie tylko. Otwórz swój rachunek rzeczywiste już dziś, klikając w poniższy baner!

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Parytet siły nabywczej i jego rola w biznesie międzynarodowym

Najpopularniejszym zastosowaniem PPP jest sposób porównywania wskaźników, takich jak płace i PKB w różnych krajach. Patrząc na PKB PPP pozwala nam porównać te same dobra czy wskaźniki biorąc pod uwagę różnice w kosztach utrzymania na każdym terytorium. Powiedzmy, że chcieliśmy porównać PKB na mieszkańca w Wielkiej Brytanii i Meksyku. Najszybszym sposobem byłoby po prostu przeliczenie kursu kasowego dla pary walutowej GBP/MXN i przeliczenie meksykańskiego PKB na mieszkańca - rejestrowanego i podawanego w meksykańskich peso - na liczbę w funtach szterlingach.

Dałoby to jednak nieco wypaczony wynik, ponieważ wskaźnik nie bierze pod uwagę obrotu pieniądza w danym kraju. Ponadto, jeśli kurs wymiany na rynku nagle się zmienia, może to mieć duży wpływ na takie porównanie. Może się również okazać, że PKB jednego kraju wzrósł w stosunku do innego, tylko z powodu chwilowego załamania kursu rynkowego.

Zamiast tego możemy dostosować się do parytetu siły nabywczej Meksyku i Wielkiej Brytanii. Kursy wymiany parytetu siły nabywczej pozwalają nam porównywać standardy życia w różnych krajach. Co więcej, stawki PPP są bardziej stabilne w czasie w porównaniu z kursami wymiany ustalanymi na rynku. W rzeczywistości konwersja za pośrednictwem PPP jest powszechną metodą stosowaną przez główne organizacje gospodarcze do porównywania PKB, wynagrodzeń itp.

OECD i MFW to tylko niektóre ze znanych organizacji, które opracowują dane dotyczące wskaźników Parytetu siły nabywczej Na przykład, możesz zobaczyć, że MFW wykorzystuje PKB w oparciu o Purchasing power parity ze swoich baz danych World Economic Outlook Databases. Jedną z bardziej interesujących wersji tego wskaźnika jest Indeks Big Maca, który The Economist publikuje od 1986 roku. Można traktować go z przymrużeniem oka i uproszczeniem, ale mimo to jest nadal aktualnym - i powszechnie przestrzeganym - parytetem siły nabywczej.

Jaka jest zasada działania indeksu Big Maca?

Poza pewnymi osobliwymi wyjątkami, Big Mac zwykle jest taki sam na całym świecie. Te same elementy służą do stworzenia Big Maca w Wisconsin w USA, co w Lipsku w Niemczech, Thunder Bay w Kanadzie czy Melbourne w Australii. Dlatego sensowne jest użycie słynnego burgera jako zamiennika dla małego koszyka bezpośrednio porównywalnych towarów. Innymi słowy, jest to łatwy i wygodny sposób na porównanie, ile otrzymasz za dolara amerykańskiego, euro, kanadyjskie loonie lub dolara australijskiego.

Parytet siły nabywczej - końcowe rozważania

Mamy nadzieję, że ten artykuł dał Ci pogląd na temat parytetu siły nabywczej. Jest to przydatny teoretyczny punkt odniesienia do rozważenia w przypadku długoterminowych wskaźników równowagi, ale istnieje niewiele dowodów sugerujących, że jest to użyteczna miara predykcyjna. Jest częściej używany przez ekonomistów do porównywania standardów życia w różnych krajach, a nie jako narzędzie do handlu walutami.

Jeśli rozważasz wykorzystanie analizy fundamentalnej w swoim tradingu, Parytet siły nabywczej nie powinien znajdować się na szczycie listy, chyba że rozważasz opcję inwestycji długoterminowych. Nawet wtedy istnieją znaki zapytania co do jego bezpośredniej użyteczności. Oczywiście ogromna większość ludzi korzystających z kontraktów CFD do handlu walutami ma tendencję do działania w krótkich lub średnich ramach czasowych.

Biorąc to pod uwagę, nawet jeśli koncentrujesz się głównie na krótszych przedziałach czasowych handlu, warto mieć oko na ogólny długoterminowy trend na rynku. Warto mieć na uwadze wszelkie wskazówki w tym zakresie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat innych podstawowych wskaźników analizy fundamentalnej, zapoznaj się z artykułem "Wskaźniki ekonomiczne w analizie fundamentalnej Forex".

Handluj na MetaTrader 5

Czy wiesz, że Admirals oferuje inwestorom platformę numer 1 na świecie do handlu wieloma aktywami - całkowicie ZA DARMO!? MetaTrader 5 daje dostęp do doskonałych możliwości tworzenia wykresów, bezpłatnych danych i analiz rynkowych w czasie rzeczywistym, najlepszych dostępnych widżetów handlowych i wiele więcej! Aby pobrać MetaTrader 5 teraz ZA DARMO, kliknij w poniższy baner:

Wielozadaniowa
platforma nr 1


O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany, regulowany na całym świecie broker Forex i CFD, oferujący obrót ponad 8 000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Zacznij handlować już dziś!

Inne artykuły, które mogą Cię również zainteresować:

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Poznaj wykres świecowy i zacznij prognozować przyszłe wahania cen
Japońskie wykresy świecowe oferują traderom więcej informacji niż tradycyjne wykresy słupkowe. Dostarczają one różnych wskazówek wizualnych, ułatwiających zrozumienie trendów cenowych. Pozwalają również traderom wyraźniej dostrzec formacje na rynku Forex i nie tylko.W tym artykule postaramy się zgłę...
Kim jest trader?
Stereotypowo słowo „trader" przywodzi na myśl ludzi stojących w budynku giełdy, machających papierami i przekrzykujących się nawzajem. Zawód ten nie jest tak naprawdę łatwy do zrozumienia, a dzięki rozwojowi internetu przeszedł niesamowitą ewolucję.Kim właściwie jest trader? Czas to wyjaśnić - prost...
Jak zostać traderem Forex?
Handel na rynku Forex oferuje inwestorom wiele możliwości, niesie jednak również ze sobą spore ryzyko.Wiele osób nie odnosi sukcesów i nie osiąga dobrych wyników na światowym rynku walutowym. Według statystyk o wiele większy odsetek inwestorów na rynku Forex traci więcej pieniędzy niż zarabia.Nauka...
Więcej