Wiadomości tradingowe dla początkujących - Jak ważny jest amerykański PKB?

Maj 05, 2022 18:35

Produkt Krajowy Brutto (PKB) to inny sposób określania wielkości i wzrostu gospodarki.  

Ponieważ Stany Zjednoczone są największą gospodarką świata, kondycja ich PKB jest priorytetem numer jeden dla inwestorów i partnerów handlowych. Jak duża jest gospodarka amerykańska? Na przykład w 2020 r. roczny PKB został wyceniony na 20,9 bln USD, w porównaniu z 14,7 bln USD w Chinach i 13 bln USD w strefie euro.   

W wiadomościach tradingowych regularnie pojawiają się informacje o amerykańskim PKB, a komunikaty ekonomiczne amerykańskiego Biura Analiz Ekonomicznych są wydarzeniami tradingowymi o charakterze miesięcznym, kwartalnym i rocznym. Istnieje bezpośredni związek między kursem dolara amerykańskiego a wydarzeniami handlowymi związanymi z PKB, które często mogą zmieniać kurs waluty krajowej w zależności od tego, czy wiadomości są dobre czy złe.   

Rosnąca gospodarka USA  

Kiedy gospodarka USA rośnie, traderzy i inwestorzy uznają to za dobry znak, a USD staje się atrakcyjny na rynkach Forex, ponieważ jest postrzegany jako stabilna i płynna waluta z dobrymi perspektywami. Dlatego właśnie EURUSD jest najczęściej handlowaną parą walutową na rynku Forex, a USD jest bezpieczną przystanią. Inwestorzy na rynku Forex postrzegają obie waluty jako stabilne i łatwo wymienialne między sobą, ponieważ gospodarki leżące u ich podstaw są silne.   

Stabilne monety, takie jak USDT, są oparte na rezerwach USD i uważane za łatwiejsze do wymiany niż wiele innych walut kryptograficznych.   

Odporna waluta nie jest jedynym pozytywnym efektem rosnącej gospodarki USA. Aktywa dochodowe, które są kupowane i sprzedawane w dolarach amerykańskich, również stają się interesujące dla inwestorów. Mogą to być obligacje, takie jak US Treasuries, oraz bankowe i korporacyjne papiery wartościowe.   

Inwestycje w akcje również mogą zyskać na popularności, gdy inwestorzy poczują się pewniej ze względu na rosnące PKB.   

Wreszcie, co nie mniej ważne, rynek pracy prawdopodobnie będzie prężny, a pracodawcy będą inwestować w tworzenie nowych stanowisk i otwieranie nowych firm.   

Krótko mówiąc, rosnący PKB pomaga wszystkim stronom. 

Kurczący się PKB Stanów Zjednoczonych  

Dramatyczne wydarzenia mają miejsce na rynkach finansowych, gdy Stany Zjednoczone wchodzą w recesję, a PKB rozczarowuje traderów i inwestorów.   

W scenariuszu, w którym gospodarka amerykańska kurczy się, może wystąpić efekt domina w odniesieniu do waluty krajowej, która może się osłabić i osłabić siłę nabywczą konsumentów. Zamiast być atrakcyjnym zakupem, rynki finansowe mogą zmienić swoje bezpieczne wydatki na aktywa w złocie lub JPY. 

Kurczący się PKB pociąga za sobą spadki na rynkach akcji i walut, ale nie oznacza to, że inwestorzy przestają inwestować, a traderzy przestają handlować. Zamiast tego, ich zachowanie i psychologia stają się defensywne i mogą skupić się na krótkoterminowej realizacji zysków i innych strategi.   

Jak handlować na danych o amerykańskim PKB  

Inwestowanie na danych o PKB w USA zależy od kierunku, w jakim zmierza gospodarka, skali zmian i warunków. Należy pamiętać, że kiedy ogłaszane są wiadomości o PKB, zazwyczaj następuje natychmiastowa reakcja rynków Forex, ponieważ miliony traderów zajmują pozycje w oparciu o odczyty wyników. Poniższe scenariusze nie są w żadnym wypadku wyczerpujące, ale mają na celu dać obraz tego, co może się wydarzyć.   

Spowolnienie gospodarcze  

W jednym ze scenariuszy PKB nieznacznie się zmniejsza, ale istnieją tymczasowe przyczyny, takie jak wydarzenia geopolityczne, które powodują ograniczony problem. Inwestorzy i traderzy mogą ograniczyć swoje pozycje w USD i aktywach denominowanych w USD, ale zachowują spokój i przekonanie, że problem wkrótce minie.   

Inna możliwość to gwałtowny spadek PKB i długotrwały problem z jednym z kluczowych wskaźników gospodarki, takim jak rynek pracy. Inwestorzy na rynkach akcji i osoby handlujące walutami prawdopodobnie podejmą bardziej drastyczne kroki, aby ograniczyć swoje zaangażowanie w aktywa denominowane w USD i ulokować środki w aktywa bezpieczne, takie jak złoto. 

Ożywienie gospodarcze  

Jeśli PKB Stanów Zjednoczonych nieznacznie wzrośnie, a warunki gospodarcze będą w normie, nastroje na rynku będą prawdopodobnie pozytywne, a dolar amerykański może zyskać na atrakcyjności ze względu na stabilność i czynnik zaufania.   

Jest też inna możliwość: gospodarka może być w rozkwicie, a kluczowy wskaźnik ekonomiczny, jakim jest inflacja, może być wysoki. To prawdopodobnie spowodowałoby nerwowe nastroje na rynku ze względu na ryzyko nagłego odwrócenia sytuacji i rosnące prawdopodobieństwo recesji.   

Przed rozpoczęciem handlu na podstawie informacji o amerykańskim PKB, warto dowiedzieć się więcej o tym, jak działa analiza fundamentalna, rejestrując się na Webinaria Admirals, prowadzone przez ekspertów z rynków finansowych, oraz czytając nasze bogate zasoby edukacyjne i kursy dla inwestorów i traderów, w tym Forex 1-2-3.    

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

 

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.