Visa i Mastercard zyskują na popularności po ogłoszeniu wyników za IV kwartał

Styczeń 29, 2021 16:46

Giganci kart debetowych i kredytowych Visa i Mastercard ogłosili wczoraj wyniki za IV kwartał, które przekroczyły konsensus rynkowy.

Visa odnotowała wzrost zarówno zysku na akcję, jak i dochodu, osiągając 1,42 USD na akcję i przychody w wysokości 5,69 mld USD, w porównaniu z oczekiwanymi przez analityków 1,28 USD na akcję i przychodami w wysokości 5,53 mld USD.

Od początku roku wartość Visa spadła o około 9%, więc te pozytywne wyniki mogą pomóc w odbiciu od obecnego poziomu wsparcia. Poziom ten jest poziomem krytycznym, ponieważ jest to obszar w którym kumulują się: długoterminowa linii trendu, średnia krocząca z 200 sesji oraz poziom zniesienia fibonacciego (61,8%) od ostatniego szczytu. Wcześniej, pod koniec października ubiegłego roku, cena odbiła się od linii trendu, co spowodowało, że pokonała poprzedni poziom oporu i osiągnęła nowy rekord na poziomie 220,36 USD na akcję.

Utrata tego poziomu wsparcia zagroziłaby obecnemu trendowi wzrostowemu i mogłaby skłonić cenę do poszukiwania kolejnego wsparcia w okolicach 100% zniesienia Fibonacciego.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. Wykres dzienny Visa. Zakres danych: od 10 października 2019 r. do 29 stycznia 2021 r. Sporządzono 29 stycznia 2021 r. o godzinie 12:00. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiany kursu Visa w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: +16,41%

2019: +42,41%

2018: +15,72%

2017: +46,14%

2016: +0,61%

 

Mastercard również opublikował swoje wyniki za IV kwartał, podając zysk na akcję w wysokości 1,64 USD i przychody w wysokości 4,12 miliarda USD, w porównaniu z oczekiwaniami rynkowymi w wysokości 1,54 USD na akcję i 4,02 mld USD.

Jeśli spojrzymy na dzienny wykres Mastercard, zobaczymy, że sytuacja techniczna tej firmy jest bardzo podobna do sytuacji jej głównego konkurenta Visa, ponieważ w tym roku straciła ona 11% po odbiciu się od swojego oporu (kolor zielony na wykresie), co również doprowadziło cenę do krytycznego poziomu wsparcia w strefie konwergencji 200-sesyjnej średniej kroczącej, linii trendu wzrostowego i poziomu 61,8% zniesienia fibonacciego. Te dobre wyniki mogą pomóc spółce w odbiciu.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. Wykres dzienny Mastercard. Zakres danych: od 9 października 2019 r. do 29 stycznia 2021 r. Sporządzono 29 stycznia 2021 r. o godzinie 12:10. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiany kursu Mastercard w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: +19,54%

2019: +58,28%

2018: +24,64%

2017: +46,60%

2016: +6,05%

Podczas wczorajszej sesji zarówno Visa, jak i Mastercard zamknęły się wzrostami o 2,51% i 4,14%, więc możemy się spodziewać, że dziś mogą kontynuować te wzrosty, chociaż musimy mieć świadomość handlu przed otwarciem.

Z kontem Admiral Markets Trade.MT5 możesz handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na akcje Visa i Mastercard, oraz ponad 3000 innych spółek! Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać potencjalne zyski zarówno na rynkach byków, jak i niedźwiedzi, z jednoczesnym wykorzystaniem dźwigni finansowej. Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admiral Markets działających pod marką Admiral Markets (zwanych dalej "Admiral Markets"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rojasa (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.