Zamówienia na dobra trwałe w USA, wysoka inflacja i silny dolar

Kwiecień 26, 2022 12:49

Najważniejszym odczytem dzisiejszego dnia będzie pomiar aktywności przemysłowej w Stanach Zjednoczonych.  

Dobra trwałe to przedmioty, których żywotność przekracza trzy miesiące, takie jak sprzęt komputerowy czy pojazdy. Odczyt ten jest istotnym wskaźnikiem mówiącym o kondycji amerykańskiej ekonomii i obejmuje sektory maszyn, technologii, produkcji i transportu. 

Oczekuje się, że w ujęciu miesiąc do miesiąca wskaźnik ten spadł z 2,2% w lutym do 1% w marcu, na co wpływ miały wyższe ceny w łańcuchach dostaw towarów i surowców. 

W momencie pisania tego tekstu nastroje na rynkach są ostrożne w odniesieniu do inflacji i widać wrażliwość na wszelkie oznaki recesji w USA. Jeżeli aktywność przemysłowa zwolni i zamówienia na dobra trwałe okażą się gorsze od oczekiwań, inwestorzy mogą zacząć wyprzedawać USD i przenieść się do innego bezpiecznego aktywa, na przykład złota. Jeżeli jednak odczyt pobije oczekiwania, USD otrzyma dodatkowe wsparcie, a obawy o recesję w Stanach zostaną chwilowo oddalone.  

Chcesz wiedzieć, jak analiza fundamentalna wpływa na handel na rynku forex? Dołącz do webinarów Admirals!

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

 

Jeżeli chodzi o wynik dzisiejszego odczytu dotyczącego dóbr trwałych, możemy znaleźć argumenty zarówno za jego wzmocnieniem, jak i osłabieniem. Na zamówienia na dobra trwałego użytku w marcu mogły negatywnie wpłynąć wysokie ceny ropy naftowej, które spowodowały wzrost cen towarów. Łańcuchy dostaw towarów pozostają pod presją obaw związanych z niedoborami po stronie podaży wywołanymi trwającym już trzeci miesiąc konfliktem na Ukrainie.  

Jednak sektor zatrudnienia w USA jest wciąż silny, możliwe zatem jest, że przełoży się to na nastroje inwestycyjne związane z dobrami trwałymi, nawet jeśli zdrożały one ze względu na inflację.  

Światowe ceny ropy odczuwają już presję spadkową w związku z lockdownami COVID-19 w Chinach. Oczekuje się, że popyt na paliwa gwałtownie spadnie, gdy sektor produkcyjny spowolni lub zatrzyma się na wiele tygodni, a nawet miesięcy. Lockdowny w Chinach nie mają wpływu na marcowy odczyt dóbr trwałych, ponieważ zaczęły się w tym miesiącu, ale warto pamiętać o tym czynniku w kontekście kwietniowego raportu.

Wiadomości inwestycyjne

Swoje raporty finansowe mają dziś opublikować niektóre spółki o dużej kapitalizacji: Microsoft Corp, Alphabet A i Alphabet C, Visa Inc, Pepsico Inc i Novartis AG. 

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe

Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki

 

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.