Wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii przykuwa uwagę inwestorów

Marzec 31, 2022 14:59

Otrzymaliśmy dzisiaj odczyt PKB z UK za czwarty kwartał. Dane wskazały na wzrost o 1,3 procenta kwartał do kwartału i były lepsze od oczekiwań. Inflacja w kraju znajduje się na 30-letnich szczytach. Wpływają na to czynniki geopolityczne, COVID-19 oraz wysokie ceny energii. 

Wysoka inflacja stanowi w tej chwili problem również w Stanach Zjednoczonych. Finansiści w Londynie i na Wall Street spodziewają się, że zarówno BoE, jak i Fed zrewidują w górę swoje prognozy w stosunku do kolejnych podwyżek stóp procentowych.  

Wczorajszy odczyt ADP za marzec pokazał, że na rynku pracy w USA doszło do odbicia po lockdownach wprowadzonych podczas pandemii. Jeżeli sektor pracy pozostanie mocny w kolejnym kwartale tego roku, dolar amerykański zyska dodatkowe wsparcie.

Należy jednak poczekać na piątkowy raport NFP, który powinien dość mocno wpłynąć na notowania dolara oraz złota. 

Stany Zjednoczone i rezerwy ropy naftowej 

Ropa zaliczyła kolejny pionowy spadek po informacjach, że USA mogą uwolnić 180 mln baryłek rezerw w celu uspokojenia obaw związanych z podażą i wysokimi cenami paliw wynikającymi z ryzyka geopolitycznego. Ceny czarnego surowca weszły w fazę olbrzymiej zmienności po wybuchu konfliktu na Ukrainie.  

OPEC, potęga na rynku ropy naftowej, spotyka się dzisiaj na posiedzeniu. Oczekuje się, że grupa pozostanie przy swoich planach zwiększenia produkcji o nie więcej niż 432 000 baryłek w maju.  

Inne wydarzenia finansowe, na które należy dziś zwrócić uwagę, to sprzedaż detaliczna w Niemczech. Wynik był lepszy od oczekiwań i może to wpłynąć na euro. Osoby handlujące na jenie zwrócą z kolei uwagę na zaplanowane odczyty przemysłowe z Japonii. 

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.