Wpływ wiadomości z sektora towarowego na sentyment rynkowy

Grudzień 16, 2022 14:15

Szukając okazji na rynkach, traderzy i inwestorzy powinni śledzić wiadomości makroekonomiczne na temat towarów. Towarom poświęca się sporo miejsca w światowej prasie i warto zbadać, jak tego typu doniesienia kształtują sentyment na rynkach. Sprawdźmy najpierw, czy pomiędzy doniesieniami prasowymi i cenami towarów występuje jakaś korelacja.

Powiązanie pomiędzy wiadomościami i cenami towarów

Wygląda na to, że istnieje związek między wiadomościami a cenami głównego towaru - złota – twierdzą tak badacze rynkowi Ankur Sinha i Tanmay Khandait. W swoim badaniu, opublikowanym w 2020 roku, przeanalizowali ponad 1000 nagłówków prasowych o złocie z dobrze ugruntowanych i solidnych źródeł.

„...przeprowadziliśmy analizę, z której wynika, że wiadomości związane z cenami złota znacząco wpływają na ceny złota”. Ankur Sinha i Tanmay Khandait. Badanie pt.  „Wpływ wiadomości na rynki towarowe: zestaw danych i wyniki”.

Nagłówki wiadomości zostały skategoryzowane między innymi na „cena w górę”, „cena stabilna”, „cena w dół”, „wiadomości o przyszłych cenach”, „wiadomości ogólne” i „porównanie aktywów”. Z badań wynika, że nagłówki wpływały na kupno i sprzedaż złota przez inwestorów nawet 24 godziny później.

Obserwowanie trendu

To, że na ceny towarów takich jak złoto wpływają doniesienia prasowe, można zaobserwować na trendach rynkowych. W jednym ze skrajnych przykładów, 23 czerwca 2016 roku, ceny złota spot poszybowały w górę, wskazując na znaczną niepewność na rynkach finansowych. Było to w dniu referendum w sprawie Brexitu, kiedy traderzy i inwestorzy zareagowali na niepewność przenosząc środki do aktywów powiązanych ze złotem.

Wato obserwować również istotne raporty surowcowe. Na przykład australijski New South Wales Weekly Commodity Report, podsumowuje między innymi kierunki cen dla pszenicy, jęczmienia, sorgo, cukru, bawełny, nasion oleistych i ciecierzycy. Raport jest opracowywany na podstawie takich źródeł jak USDA i Grain Central. Oprócz przeglądu cen, raport zawiera informacje na temat pogody, ponieważ ma ona bezpośredni wpływ na produkcję rolną.

Kawa i inne towary

Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) publikuje raporty dotyczące szerokiej gamy towarów, od bawełny i kawy po mięso i ziemniaki. Badania te dają wgląd w międzynarodową podaż i popyt, a także prognozy cen.

Raport USDA dotyczący kawy obejmuje produkcję w Brazylii, Wietnamie, Kolumbii, Indonezji i u innych światowych producentów.W raporcie znajdują się interesujące fakty dotyczące kawy. Czy wiesz, że Unia Europejska odpowiada za 40 procent światowego importu kawy, głównie z Brazylii?Brazylia jest również jednym z głównych dostawców do drugiego największego importera kawy - USA.

Z kolei śledzenie wiadomości towarowych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) może pomóc inwestorom w obserwacji ruchów cenowych dla międzynarodowych cen towarów i poziomów importu/eksportu od drewna po herbatę. Commodity Data Portal MFW śledzi 68 cen towarów z czterech klas towarowych: energii, rolnictwa, nawozów i metali.

Podsumowanie

Być może najbardziej użyteczną informacją jest zrozumienie zwykłego zakresu cen dla każdego towaru.Gdy zauważysz, że cena gwałtownie wzrośnie lub spadnie, będziesz wiedział, że jest to nieprzeciętne zachowanie i będziesz szukał jego przyczyny.

W przypadku cen złota, nastroje rynkowe podążają za trendami, a w miarę jak traderzy i inwestorzy mają dostęp do coraz większej ilości informacji, trendy te będą prawdopodobnie coraz bardziej oparte na podstawach podaży i popytu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.