RBA utrzymuje stopy na stałym poziomie, ponieważ inflacja spowalnia

Sierpień 01, 2023 14:17

W tygodniu, który będzie obejmował decyzję Banku Anglii (BoE) w sprawie stóp procentowych i publikację danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA, Bank Rezerwy Australii (RBA) ogłosił decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Według ankiety Caixin opracowanej przez S&P Global, aktywność fabryk w Chinach spadła po raz pierwszy od czterech miesięcy. Wskaźnik PMI dla przemysłu wyniósł 49,2, choć sondaż Agencji Reutera przewidywał odczyt na poziomie 50,3.

Decyzja RBA w sprawie stóp procentowych

Bank centralny Australii zdecydował się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie po posiedzeniu rady zarządzającej. Część ekonomistów sugerowała, że bank podniesie poziom stóp procentowych o 25pb. Od maja 2022 r. RBA kilkakrotnie podnosił stopy procentowe, osiągając najwyższy poziom odnotowany w ciągu ostatnich jedenastu lat.

Decyzja RBA jest następstwem raportu o inflacji, który wykazał, że stopa wzrostu cen konsumpcyjnych w kraju spadła do 6% w drugim kwartale 2023 roku. Liczba ta pozostaje znacznie powyżej celu RBA.

Analitycy Commerzbanku zasugerowali, że RBA na razie przyjmuje postawę wyczekującą. W swoim raporcie analitycy napisali: „RBA zdecydował się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie po raz drugi z rzędu. RBA wydaje się być bardzo blisko szczytu stóp procentowych, zwłaszcza że obecnie spodziewa się powrotu inflacji do celu w horyzoncie prognozy. Oczywiście to, czy w nadchodzących miesiącach nastąpi kolejna podwyżka stóp procentowych, będzie w dużej mierze zależeć od kształtowania się danych, szczególnie wzrostu płac i inflacji w sektorze usług. Uważamy jednak, że dzisiejsza decyzja jest wyraźnym sygnałem, że RBA na razie przyjmuje podejście wyczekujące”. 

Odczyt ISM PMI dla przemysłu w lipcu 2023 roku

Jeszcze dziś Instytut Zarządzania Podażą (ISM) opublikuje lipcowe dane PMI dla przemysłu. Ekonomiści spodziewają się, że wskaźnik PMI dla przemysłu wyniesie 46,5 pkt, czyli nieco więcej niż w czerwcu. W czerwcowym raporcie ISM wspomniano, że „wskaźnik PMI dla przemysłu w czerwcu wyniósł 46%, czyli o 0,9 punktu procentowego mniej niż 46,9% odnotowane w maju. Jeśli chodzi o całą gospodarkę, liczba ta wskazuje na siódmy miesiąc spadku po 30-miesięcznym okresie ekspansji”.

Komentując czerwcowy raport ISM, analitycy ING zauważyli, że „kluczowe subkomponenty, takie jak nowe zamówienia, produkcja, zatrudnienie i zapasy klientów, również odnotowały spadek”. Rezerwa Federalna nadal monitoruje wskaźniki PMI dla przemysłu i usług, sprawdzając wpływ środków zaostrzających politykę pieniężną na gospodarkę USA.

Inflacja CPI i PKB w strefie euro, lipiec 2023 r.

Według wstępnych szacunków opublikowanych przez Eurostat, inflacja cen konsumpcyjnych spadła do 5,3% w lipcu 2023 r. z 5,5% w czerwcu. Inflacja bazowa, która pomija energię, żywność, alkohol i tytoń, pozostała na niezmienionym poziomie 5,5%. PKB w całej strefie euro wzrósł o 0,3% w drugim kwartale roku, po wcześniejszej stagnacji w 2023 roku.

Analitycy Deutsche Bank Research poinformowali, że „PKB strefy euro w II kw. 23 r. zaskoczył nieznacznie na plus na poziomie 0,3% kw/kw, podczas gdy lipcowa wstępna inflacja okazała się zasadniczo zgodna z oczekiwaniami na poziomie 5,3% r/r, a inflacja bazowa wyniosła 5,5% r/r. Pozornie silny kwartalny wzrost był spowodowany kilkoma specyficznymi cechami poszczególnych krajów i maskował podstawową dynamikę, która prawdopodobnie jest znacznie bliższa stagnacji, co ujawniło kształtowanie się popytu krajowego we wszystkich publikacjach krajowych. Po stronie inflacji, główny wskaźnik r/r nadal spadał zgodnie z oczekiwaniami, podczas gdy inflacja bazowa pozostała stabilna na poziomie 5,5% r/r w porównaniu z poprzednim odczytem. Ceny towarów nadal wykazywały tendencję spadkową. Ceny usług pozostały odporne, ale prawdopodobnie nie tak silne, jak można było początkowo oczekiwać w sezonie turystycznym 2023”.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.