Handel akcjami Goldman Sachs po wynikach za drugi kwartał

Lipiec 20, 2022 18:14

W czasach podwyżek stóp procentowych akcje banków notują zazwyczaj wzrosty. Jednak w tym roku większość akcji banków zniżkuje.  

Spośród tegorocznych raportów banków większość rozminęła się z oczekiwaniami analityków, ponieważ banki odkładają kapitał na pokrycie spodziewanych strat kredytowych w przypadku wybuchu recesji.  

Goldman Sachs wyłamał się z tego trendu, bijąc na głowę zyski i przychody w ostatnim kwartale. Zapoznaj się z naszą analizą GS poniżej.  

Akcje: Goldman Sachs Group Inc
Symbol dla rachunku Invest.MT5: GS
Data powstania pomysłu: 19 lipca 2022 roku
Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy
Poziom wejścia:
314 USD
Cel: 373 USD
Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5%
Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Dlaczego warto handlować akcjami Goldman Sachs? 

W ostatnim raporcie Goldman Sachs opublikowanym 18 lipca, bank wykazał zysk i przychody, które pobiły szacunki analityków. Zysk na akcję wyniósł 7,73 USD wobec oczekiwanych 6,58 USD, natomiast przychody wyniosły 11,86 mld USD wobec oczekiwanych 10,86 mld USD.  

Podczas gdy zyski w drugim kwartale spadły w dziale bankowości inwestycyjnej - zjawisko obserwowane w całej branży - przychód z działań operacyjnych wyniósł 3,61 mld dolarów, dzięki „znacząco wyższej” aktywności handlowej na walutach, towarach i stopach procentowych.  

Tendencje wynikające z raportu Goldmana znalazły odzwierciedlenia w raportach innych banków. Na przykład wiele fuzji i IPO zostało odroczonych ze względu na obecne otoczenie gospodarcze, powodujące spowolnienie w działach banków zajmujących się zawieraniem transakcji.  

Goldman jest jednak uważany za dobrze zdywersyfikowaną instytucję, więc straty w jednym dziale zostały zrównoważone przez zyski w innym.  

Z ostatniego raportu 13F złożonego przez 203 fundusze hedgingowe do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wynika, że fundusze te zwiększyły swoje udziały w GS o 931,8 tysięcy akcji w ciągu ostatniego kwartału.

Źródło: TipRanks, 19 lipca 2022 roku

Choć z raportu można wyciągnąć kilka pozytywnych wniosków, większość banków boryka się w ostatnim okresie z problemami. Same akcje Goldmana spadły o 23% w tym roku. Jeśli jednak w USA uda się uniknąć recesji, to wyższe stopy procentowe mogą pomóc w zwiększeniu marż w ciągu najbliższych kilku kwartałów.  

Wielu analityków wskazuje na fakt, że istnieje duża szansa recesji, jeśli stopy procentowe będą nadal rosły a wzrost gospodarczy nie przyspieszy. Banki również biorą taki scenariusz pod rozwagę - JP Morgan i Wells Fargo ogłosiły, że odkładają więcej funduszy na spodziewane straty w pożyczkach od konsumentów i firm.

Przewidywania analityków wobec akcji Goldman Sachs

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Goldman Sachs posiada obecnie 9 ocen „kupuj” i 4 oceny „trzymaj”. Nikt nie wydał oceny „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 425 USD, a najniższy to 325 USD. 

Średnia prognozowana cena dla akcji GS wynosi 373,91 USD, co oznacza ponad 20% wzrost w stosunku do obecnego poziomu (w momencie pisania tego tekstu).

 Źródło: TipRanks, 19 lipca 2022 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Goldman Sachs

 1. Kupno akcji po wybiciu powyżej 314 USD.  
 2. Cel inwestycji to osiągnięcie średniej prognoz analityków: 373 USD.       
 3. Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.   
 4. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy  
 5. Jeżeli kupisz 10 akcji GS:
  • Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 590 dolarów: (373-314) ×10 akcji  

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje spółek amerykańskich z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje. To oznacza, że prowizja za kupno 10 akcji Goldman Sachs wyniesie 0,20 dolara.

Obowiązuje jednak minimum transakcyjne w wysokości 1 dolara. Także w powyższym przykładzie całkowita prowizja wyniesie jedynie 1 dolara!

Jak kupić akcje Goldman Sachs w 4 krokach   

 • Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora.   
 • Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę.   
 • W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Goldman Sachs i przeciągnij symbol do okna wykresu.   
 • Użyj opcji handlu jednym kliknięciem, lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość pozycji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje Goldman Sachs już dzisiaj! ▼▼▼ 

Czy uważasz, że akcje Goldman Sachs będą miały inną wycenę? 

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.  

Jeżeli uważasz, że akcje Goldman Sachs będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.  

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Jitanchandra ma ponad 15 lat doświadczenia w handlu walutami, indeksami i akcjami amerykańskimi. Jest akredytowanym analitykiem technicznym rynków, posiada tytuł licencjata ze specjalizacją.