Inwestorzy czekają na wystąpienia przewodniczących banków centralnych – USA, UK i UE

Kwiecień 21, 2022 14:50

Inwestorzy mają dzisiaj dość napięty kalendarz. Usłyszymy wypowiedzi przewodniczących bardzo ważnych banków centralnych – EBC, Banku Anglii oraz Rezerwy Federalnej. Warto zwracać zatem uwagę na pary walutowe z USD, GBP oraz EUR. 

Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell walczy z presją inflacyjną w USA, a jego wystąpienie może dostarczyć wskazówek, czy myśli o podwyżce stóp procentowych o 0,5 proc. czy 0,75 proc. podczas majowego posiedzenia FOMC. Warto przy tym zaznaczyć, że PKB oraz rynek pracy w USA mają się w tej chwili bardzo dobrze.  

Jeżeli wypowiedź przewodniczącego zostanie odebrana jastrzębio, dolar może znowu zacząć się umacniać. Waluta USA rośnie ostatnio w perspektywie podwyżek stóp procentowych.  

Przewodnicząca EBC Christine Lagarde stoi w obliczu możliwości spowolnienia wzrostu w strefie euro i wzrostu inflacji w związku z wydarzeniami geopolitycznymi w Europie Wschodniej. Powszechnie oczekiwano, że EBC rozpocznie zacieśnianie polityki pieniężnej w trzecim kwartale, ale wydarzenia gospodarcze i geopolityczne nieco pokrzyżowały te plany. Postawiło to członków rady w trudnej sytuacji utrzymania gołębiej polityki monetarnej w obliczu niekorzystnych czynników zewnętrznych.  

Z kolei Andrew Bailey z Banku Anglii musi zmierzyć się z najwyższą od 30 lat inflacją. W marcu inflacja osiągnęła poziom 7 procent. Wpłynęły na to między innymi wysokie ceny ropy naftowej. Docelowy poziom inflacji wynoszący 2 procent został dość drastycznie przekroczony.  

Chcesz dowiedzieć się więcej o analizie fundamentalnej? Zarejestruj się na webinary w Admirals!

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

 

Wyniki kwartalne spółek 

Dzisiaj kilka kolejnych ważnych spółek opublikuje swoje wyniki kwartalne. Zobaczymy m.in. raporty Nextera Energy Inc, AT&T oraz Blackstone. 

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe

Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki

 

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.