Kluczowe dane o nastrojach w Niemczech w obliczu zagrożenia recesją

Listopad 23, 2022 15:11

Rynki oczekują na kluczowe dane dotyczące nastrojów w biznesie i wśród konsumentów w Niemczech. Inwestorzy sprawdzą, jak inflacja wpływa na perspektywy gospodarcze.

Pary walutowe z EUR

Na pary walutowe z EUR wpływ może mieć miesięczny raport Ifo o klimacie biznesowym za listopad, który ukaże się w czwartek. Poprzednio na poziomie 84,3, konsensus widzi obecny odczyt zaufania biznesowego za listopad na poziomie 85.

Największa europejska gospodarka może wpaść w recesję w czwartym kwartale, dlatego warto bliżej przyjrzeć się nadchodzącej publikacji. Instytut Ifo prognozował skurczenie się niemieckiej gospodarki w IV kwartale o 0,6%. Z badań wynika, że co druga firma spodziewa się podniesienia cen towarów i usług w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Inflacja w Niemczech wzrosła w październiku do 10,4% z 10% we wrześniu. Jeśli 50 procent niemieckich firm nadal spodziewa się podniesienia cen, to prawdopodobnie popchnie to inflację w górę, chyba że Europejski Bank Centralny (EBC) znacząco zacieśni politykę pieniężną. Polityka EBC jest nadal luźniejsza niż Rezerwy Federalnej, co oznacza, że przepływ pieniędzy odbywa się w kierunku aktywów denominowanych w USA o wyższej stopie zwrotu z odsetek, co stanowi wyzwanie dla siły EUR.

Zaufanie konsumentów GfK

Dalsze wskazówki dotyczące cyklu gospodarczego w Niemczech otrzymamy w piątek wraz z publikacją wskaźnika klimatu konsumenckiego GfK. Poprzednio w listopadzie na poziomie minus 41,9, konsensus zakłada grudniowy wynik na poziomie minus 39,6.

Negatywne nastroje konsumentów wpłynęły na oczekiwania dotyczące dochodów i wydatków w Niemczech. EBC spotyka się 15 grudnia w obliczu słabych nastrojów konsumentów i przedsiębiorców, bank centralny powinien podjąć kolejne kroki w celu stłumienia wzrostu cen.

Kolejne ryzyko dla wzrostu Niemiec wynika z ostatnich blokad w Chinach i trwającej wojny w Ukrainie. Niemcy planują dywersyfikację partnerów handlowych kraju po tym, jak kanclerz Olaf Scholz powiedział, że błąd uzależnienia od jednego kraju już się nie powtórzy

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.