Inwestorzy przygotowują się na piątkowy odczyt NFP, geopolityka w tle

Marzec 29, 2022 14:26

Rynki poszukują kierunku, ciągle licząc się z geopolitycznym ryzykiem oraz nadchodzącym ważnym odczytem ze Stanów Zjednoczonych dotyczącym zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. 

Mocny odczyt NFP potwierdzi jastrzębie podejście Fedu do zacieśniania polityki monetarnej. Może to jednak również oznaczać, że gospodarka jest na tyle mocna, że poradzi sobie z wyższym poziomem stóp procentowych, mającym przeciwdziałać inflacji.  

„Wskaźniki aktywności ekonomicznej i zatrudnienia dalej się umacniają. Przyrost nowych miejsc pracy jest wysoki, a stopa bezrobocia znacznie spadła”. Sprawozdanie FOMC Rezerwy Federalnej z marca

Biorąc pod uwagę wysokie ryzyko geopolityczne oraz presję inflacyjną, rozczarowanie danymi ADP i NPF może negatywnie wpłynąć na sentyment na dolarze amerykańskim. I odwrotnie, lepsze od oczekiwań dane powinny umocnić walutę USA. Dodatkowo odczyt NFP może solidnie wpłynąć na cenę złota, w zależności od interpretacji raportu przez inwestorów.

Kształtowanie się rynków akcji 

Handel na giełdach azjatyckich był zróżnicowany, giełda w Szanghaju spadła po informacjach o lockdownach spowodowanych powrotem Covid-19. Europejskie rynki akcji poszukują kierunku, przed otwarciem obserwowaliśmy lekkie zniżkowanie FTSE.    

Ruchy na rynkach surowców 

Ropa weszła w fazę przeczekania podczas rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą w Istambule. Pojawiają się nadzieje, że w końcu zostanie osiągnięte porozumienie. Jeżeli na rynek dotrą pozytywne informacje z tym związane, cena ropy może znaleźć się pod sporą presją.  

Aktywa związane z bezpiecznymi przystaniami, takie jak złoto i srebro zaliczyły lekkie spadki, podobna tendencja panowała na innych towarach. Widać pewne wyczekiwanie. Jeżeli ryzyko geopolityczne znacznie zmaleje, zmiany na poszczególnych rynkach mogą nastąpić bardzo gwałtownie. Obawy o podaż prawdopodobnie zmniejszą się wraz z nadmierną inflacją na rynkach ropy naftowej. Oczywiście w razie niepowodzeń rozmów i zaognienia konfliktu efekt będzie odwrotny. Wtedy należy spodziewać się powrotu inwestorów do bezpiecznych przystani i kolejne dni z podwyższoną zmiennością na ropie.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.