Prognoza podwyżki stóp procentowych przez EBC w lipcu podczas przemówienia Lagarde

Czerwiec 28, 2022 13:54

Inwestorzy i traderzy oczekują, że podczas dzisiejszego wystąpienia prezesa EBC Christine Lagarde usłyszą więcej na temat podwyżek stóp procentowych w Europie. Oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego i obawy związane z inflacją również znajdują się w centrum uwagi graczy na rynkach akcji i walut, którzy rozważają problemy, z jakimi boryka się strefa euro. 

Z drugiej strony, inflacja w strefie euro wyniosła w maju 8,1%, co oznacza, że wzrost cen znacznie przekracza roczny cel EBC wynoszący 2%. Christine Lagarde zasugerowała, że podwyżka stóp procentowych EBC może nastąpić już 21 lipca, podczas kolejnego posiedzenia. Oczekuje się, że główna stopa refinansowa wzrośnie z zera procent do 0,25 procent, a EBC prawdopodobnie ogłosi również zakończenie obecnego programu skupu obligacji. 

Wsparcie dla euro? 

Gdy EBC podniesie stopy procentowe w Europie, euro może zyskać większe wsparcie w stosunku do dolara. Siła tej waluty zależy w dużej mierze od wzrostu PKB. W pierwszym kwartale wzrost w strefie euro był stosunkowo wysoki, ale perspektywy na drugi kwartał są gorsze ze względu na konflikt na Ukrainie, który wpływa na nastroje inwestorów i rynek energii. 

Podobne ruchy zmierzające do podniesienia stóp procentowych w USA rozpoczęły się w kwietniu, gdzie obecnie istnieją obawy przed recesją z powodu spowolnienia wzrostu w warunkach wyższych kosztów kredytu oraz wysokich cen ropy naftowej i innych surowców. Wydaje się, że Rezerwa Federalna zaakceptowała możliwość poważnej recesji po przeprowadzeniu na tej podstawie testów warunków skrajnych w sektorze bankowym. Recesja w USA prawdopodobnie wpłynie na perspektywy wzrostu w strefie euro. 

Z drugiej strony, z punktu widzenia gospodarki, jastrzębie banki centralne rozpoczęły ciężką pracę nad zmianą polityki pieniężnej, ukierunkowaną na obniżenie poziomu globalnego zadłużenia w celu ograniczenia inflacji. Wywołało to niedźwiedzie nastroje na rynkach akcji w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ponieważ inwestorzy wycenili wyższe ryzyko recesji i większe bariery płynności dla przedsiębiorstw. 

Piątkowe NFP 

Jak dotąd zatrudnienie w USA i UE utrzymuje się na solidnym poziomie, z pewnymi oznakami osłabienia w zakresie nowych miejsc pracy. Piątkowe NFP ujawni więcej szczegółów na temat amerykańskiego rynku pracy. 

Z innych informacji, Australia ogłosiła sprzedaż detaliczną za maj, która zgodnie z oczekiwaniami spadła do 0,4 proc. z 0,9 proc. w kwietniu. Podobnie jak wiele innych krajów, Australia zmaga się z wysoką inflacją i zacieśnieniem polityki monetarnej, co może mieć wpływ na wydatki konsumentów. 

Szybka wskazówka 

Na jakie instrumenty ma wpływ NFP? 

Raport Non-Farm Payrolls często ma wpływ na crossy walutowe z USD, a także na złoto. NFP pośrednio wpływa również na oczekiwania dotyczące stóp procentowych, ponieważ słabszy raport o zatrudnieniu może dać Rezerwie Federalnej czas na zastanowienie się przed podwyżką stóp procentowych. Lepszy raport o zatrudnieniu w warunkach wyższej inflacji może doprowadzić do podwyżki stóp procentowych. 

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.