Inflacja w UK rośnie o 11,1%, co zrobi Bank Anglii?

Listopad 16, 2022 13:09

Inflacja w Wielkiej Brytanii wzrosła do 11,1% w październiku w porównaniu z 10,1% we wrześniu i wyznaczyła 41-letni szczyt. Co to oznacza dla Banku Anglii (BoE)?

Na listopadowym posiedzeniu BoE przegłosował większością 7-2 podwyższenie stóp procentowych do 3 procent, co oznaczało podwyżkę o 0,75 procent. Tylko dwóch członków komitetu głosowało za podwyżką stóp poniżej 0,75%, jednak najnowsze dane o inflacji przemawiają za jeszcze większa podwyżką na kolejnym posiedzeniu 15 grudnia.

Docelowy wskaźnik inflacji na poziomie 2% jest w tej chwili odległy i może upłynąć jeszcze kilka miesięcy uporczywych podwyżek stóp, zanim zobaczymy spadek cen. Podczas gdy wzrost gospodarczy w ostatnich miesiącach spowolnił, rynek zatrudnienia jest nadal silnym punktem. Jak na ironię może się to przyczyniać się do napędzania inflacji, ponieważ popyt nadąża za wzrostami cen dostawców.

Od czasu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej cła na import towarów z krajów UE ograniczają dostęp konsumentów do tańszych towarów i usług, potęgując presję inflacyjną.

Jeśli w grudniu dojdzie do kolejnego dużego skoku stóp procentowych, może to wesprzeć wartość GBP wobec silnego dolara amerykańskiego, ponieważ kluczowa brytyjska stopa procentowa zbliży się do obecnej stopy Rezerwy Federalnej na poziomie 4%.

CAD

Kanada opublikuje dziś swój wskaźnik inflacji rok do roku za październik. Poprzednio wyniósł ona 6,9% i prognozy zakładają, że wynik ten utrzyma się w najnowszym odczycie. Niespodziewany odczyt może wpłynąć na pary notowane z CAD oraz kolejną decyzję Banku Kanady (BoC). BoC podniósł krótkoterminowe stopy procentowe do 3,75% w październiku, a jego następne posiedzenie odbędzie się 7 grudnia. Bank prognozuje, że globalny wzrost spowolni do 1,5%. w 2023 r., co również może być czynnikiem wpływającym na jego grudniową decyzję.

AUD

Australia ogłosi w czwartek najnowsze dane dotyczące stopy bezrobocia za październik. Poprzedni odczyt wypadł na poziomie 3,5%. Konsensus rynkowy oczekuje wyniku na poziomie 3,6%. Dane powyżej lub poniżej konsensusu mogą wpłynąć na pary walutowe z AUD.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.