Inwestorzy czekają na sprzedaż detaliczną z USA oraz inflację CPI z Kanady

Maj 16, 2023 14:56

Kwietniowa sprzedaż detaliczna w USA i kanadyjski raport o inflacji CPI będą dziś w centrum uwagi, analitycy rynkowi analizują również dane finansowe napływające z Chin. Chińskie Narodowe Biuro Statystyczne (NBS) podało, że sprzedaż detaliczna w kwietniu wzrosła o 18,4% w ujęciu rocznym - prawie 3% mniej niż oczekiwano. Raport pokazał, że produkcja przemysłowa wzrosła o 5,6% w skali roku, rozmijając się z oczekiwaniami analityków.

W Wielkiej Brytanii, Urząd Statystyki Narodowej (ONS) ogłosił, że stopa bezrobocia wzrosła w okresie styczeń-marzec, osiągając poziom 3,9%. Jak wynika z raportu ONS, na wzrost wpłynęła liczba osób pozostających bez pracy dłużej niż rok.

Kwietniowa sprzedaż detaliczna w USA

Kwietniowy raport o sprzedaży detalicznej w USA zostanie opublikowany przez US Census Bureau jeszcze dzisiaj. Eksperci rynkowi przewidują wzrost o 0,7% w ujęciu miesięcznym. Niektórzy analitycy sugerują, że pozytywny wynik sprzedaży detalicznej w połączeniu z silnym rynkiem pracy może oznaczać, że gospodarka USA ma szansę uniknąć recesji.

Financial Times (FT) podał, że „perspektywy dla sprzedaży detalicznej są mieszane, ponieważ utrzymująca się siła na rynku pracy i płace prawdopodobnie będą wspierać wydatki konsumentów”.

Kanada: kwietniowy raport inflacyjny

W środę inwestorzy będą czekać na raporty dotyczące kanadyjskiej inflacji CPI publikowane przez Bank Kanady (BoC) i Statistics Canada. Oba raporty są brane pod uwagę przez BoC przy planowaniu polityki monetarnej i mogą wpłynąć na wartość dolara kanadyjskiego względem innych walut.

Analitycy rynkowi sugerują, że raport BoC dotyczący CPI prawdopodobnie pokaże inflację główną na poziomie 3,9% w ujęciu rocznym, podczas gdy dane Statistics Canada mają pokazać spadek inflacji CPI do 3,7% w ujęciu rocznym. Celem BoC jest obniżenie inflacji do 2%, co według analityków ma nastąpić do końca 2024 roku. Bank centralny Kanady na ostatnim posiedzeniu utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, jednak gubernator BoC zasugerował, że rynki nie powinny spodziewać się obniżek stóp procentowych w najbliższym czasie.

Komisja Europejska: gospodarka strefy euro wzrośnie bardziej niż oczekiwano

Badanie opublikowane przez Komisję Europejską (KE) pokazało, że gospodarki strefy euro prawdopodobnie będą rosły w tym roku szybciej niż przewidywano, pomimo wysokich danych o inflacji i podwyższonych stóp procentowych. Ekonomiści KE powiedzieli, że 27 członków UE będzie rosło w tym roku średnio o 1%, wobec wcześniejszych szacunków na poziomie 0,8%. W raporcie odnotowano, że prognoza wzrostu w 2024 r. została podniesiona do 1,7% z 1,6%.

W odniesieniu do inflacji, w ankiecie KE podkreślono, że „spadające ceny surowców energetycznych powodują gwałtowny spadek rachunków za zużycie energii i ogólnego tempa wzrostu cen z październikowego szczytu, ale inflacja bazowa się wzmacnia. W efekcie rynki podniosły oczekiwania co do przyszłych podwyżek stóp procentowych. Niewielki spadek inflacji bazowej w kwietniu sugeruje, że również ona osiągnęła szczyt, ale oczekuje się, że osiągnięcie celu inflacyjnego potrwa dłużej niż zakładano. Nieustępujący poziom inflacji bazowej wymagałby od władz monetarnych jeszcze bardziej zdecydowanych działań w celu powstrzymania presji inflacyjnej”.

Raport polityki pieniężnej PBoC za pierwszy kwartał 2023 r.

Ludowy Bank Chin (PBoC) opublikował w poniedziałek raport o polityce monetarnej za pierwszy kwartał. Ekonomiści PBoC zauważyli, że „wzrost gospodarczy Chin prawdopodobnie odnotuje wyraźny wzrost w II kwartale 2023 r. ze względu na niski efekt bazy”, dodali również, że „rozważna polityka pieniężna będzie precyzyjna i silna”.

Według raportu, rada zarządzająca PBoC obiecała „przeciwdziałać rozszerzaniu się ryzyka z zza granicy do Chin” oraz „utrzymywać stopy procentowe na rozsądnym i odpowiednim poziomie”.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.