Dolar australijski: Co warto wiedzieć

Kwiecień 14, 2023 13:15

Dolar australijski (AUD) lub „Aussie” jak nazywają go niektórzy traderzy, jest jedną z najsilniejszych walut w regionie Azji i Pacyfiku. Dolar australijski znajduje się w czołówce walut, którymi handluje się na światowych rynkach - waluta odpowiada za około 6,0% dziennych obrotów o średniej wartości 479 mld USD.

Bank Rezerwy Australii (RBA) w tekście dotyczącym wpływów na AUD zauważa: „Towary stanowią dużą część eksportu Australii, więc ruchy na cenach towarów powodują ruchy na cenach eksportu. Wyższe ceny eksportu towarów oznaczają, że do zakupu tej samej ilości eksportowanych przez Australię towarów potrzeba więcej dolarów australijskich. Jest to związane ze wzrostem popytu na dolary australijskie i aprecjacją. Co za tym idzie, dolar australijski jest często określany jako waluta towarowa”.

W dalszej części artykułu znajdziesz kilka przydatnych spostrzeżeń dotyczących dolara australijskiego, gospodarki Australii oraz polityki monetarnej RBA.

Zmienność na AUD

Dolar australijski załamał się w stosunku do USD w marcu 2020 r., osiągając najniższy poziom od 2003 r. - 0,5510. W raporcie Narodowego Banku Australii (NAB), opublikowanym w kwietniu 2020 roku, zauważono: „presję spadkową na AUD zwiększył spadek cen towarów, nie tylko ze względu na szok popytowy wynikający z rozwijającego się globalnego spowolnienia gospodarczego, ale także załamanie cen ropy naftowej spowodowane szokami podażowymi”.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - AUD USD wykres miesięczny. od 1 września 2015 r. do 13 kwietnia 2023 r. Utworzono: 13 kwietnia 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

 

Dolar australijski wzrósł w stosunku do dolara amerykańskiego osiągając 3-letnie maksimum 1 maja 2021 roku, ale w kolejnych miesiącach tracił na wartości, osiągając 2-letnie minimum w październiku 2022 roku.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - AUD USD wykres dzienny. od 6 grudnia 2022 r. do 13 kwietnia 2023 r. Utworzono: 13 kwietnia 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

 

W tym roku dolar australijski pozostał w tyle za większością walut z grupy G10, tracąc 2,5% w stosunku do dolara amerykańskiego. Raport Bloomberga sugeruje, że spadek „nastąpił na tle zawirowań w bankowości w USA, spadających rentowności obligacji i decyzji RBA o wstrzymaniu podwyżek stóp procentowych w celu oceny dalszych perspektyw”.

Co warto wiedzieć o gospodarce Australii?

Według danych podanych przez Bank Światowy, gospodarka Australii zajmuje 13 miejsce na świecie pod względem nominalnego produktu krajowego brutto (PKB). W badaniu przeprowadzonym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) odnotowano, że dług publiczny Australii wyniósł 83,7% krajowego PKB.

Najnowszy raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) prognozuje, że australijski PKB wzrośnie o 1,6% w 2023 r. i 1,7% w 2024 r.; należy zauważyć, że w 2022 r. australijska gospodarka wzrosła o 3,7%. Australijskie Ministerstwo Skarbu i Bank Rezerwy Australii (RBA) prognozują wzrost PKB o 1,5% w latach 2023 i 2024.

Ten sam raport IMF stwierdza, że inflacja wyniesie 5,3% w 2023 roku i osunie się do 3,2% w 2024 roku. Analitycy RBA prognozują, że inflacja wyniesie 4,75% w tym roku i 3,5% w 2024.

Skarbnik Australii Jim Chalmers powiedział dziennikarzom ABC, że „sytuacja na świecie stała się bardziej złożona i bardziej wymagająca nawet w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Nie będziemy na to zupełnie odporni. Ministerstwo Skarbu spodziewa się, że nasza gospodarka znacznie zwolni jeszcze w tym roku. Z powodu kombinacji spowalniającej gospodarki światowej i wpływu wyższych stóp procentowych również u nas w kraju. Spodziewamy się zatem, że odczujemy problemy, które występują w innych częściach świata”.

RBA ocenia efekty swojej polityki monetarnej

4 kwietnia rada zarządzająca RBA ogłosiła decyzję o wstrzymaniu zacieśniania polityki pieniężnej. W oświadczeniu po posiedzeniu stwierdzono, że pełny efekt znacznej podwyżki stóp procentowych nie jest jeszcze odczuwalny. Członkowie zarządu RBA podkreślili, że wydaje się, iż inflacja konsumencka osiągnęła szczyt, ale dodali, „że pewne dalsze zacieśnienie może być potrzebne, aby zapewnić powrót inflacji do celu”.

W swoim raporcie strategowie walutowi z Westpac napisali: „Gdy rynki australijskie otwierały się po Wielkanocy, prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez RBA o 25 pb w maju wynosiło około 25-30%. Majowa podwyżka pozostaje bazowym scenariuszem Westpac przed istotnymi danymi o CPI za I kwartał 26 kwietnia. Po maju wycena rynkowa może zacząć wskazywać na szanse poluzowania”.

Gubernator RBA Philip Lowe powiedział The National Press Club: „… Zarząd Banku Rezerwy jest przygotowany na nieco wolniejszy powrót inflacji do celu niż niektóre inne banki centralne. Nasze ostatnie prognozy zakładają powrót inflacji do celu w połowie 2025 roku”.

Handel dolarem australijskim i ograniczanie ryzyka

Pary walutowe z dolarem australijskim takie jak AUD/USD, AUD/GBP czy nawet AUD/NZD to częste tematy artykułów finansowych. W świecie handlu dolar australijski jest walutą, która zwraca uwagę inwestorów, ponieważ jest ściśle związana z handlem towarami, a także ze względu na korelację gospodarki tego kraju z Chinami.

Jak w przypadku każdego instrumentu handlowego, zarządzanie ryzykiem jest kluczowe dla każdego tradera, zwłaszcza początkującego. Jako trader, możesz być narażony na niebezpieczeństwa, takie jak utrata funduszy, ponieważ może brakować Ci doświadczenia, aby prawidłowo ocenić sytuację rynkową. Aby poprawić swoje umiejętności handlowe i szanse na odniesienie sukcesu, ważne jest opanowanie zarządzania ryzykiem. Korzystanie z narzędzi takich jak np. zlecenie stop/loss, pomaga zminimalizować ryzyko podczas handlu. Umiejętność prawidłowego zarządzania ryzykiem pomoże Ci również lepiej skupić się na strategii handlowej i ograniczy stres związany z nieprzewidzianą utratą środków.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

 

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.