Pomimo spadającego niemieckiego PKB, zaufanie przedsiębiorców poprawia się

Maj 25, 2021 15:54

Na początku dzisiejszej sesji poznaliśmy różne dane makroekonomiczne z Niemiec, które okazały się być sprzeczne. Pomimo tego, że PKB uległ pogorszeniu, zaufanie konsumentów jest lepsze niż oczekiwania konsensusu rynkowego.

W szczególności mogliśmy zaobserwować, że niemiecki PKB spadł o 1,8% w pierwszym kwartale roku, co spowodowało spadek rocznego PKB do poziomu minus 3,4% w porównaniu z tym samym okresem w 2020 roku.

Spadek ten można wyjaśnić restrykcjami i przedłużającymi się lockdownami, które rząd Merkel podjął w sezonie zimowym, próbując powstrzymać i wyhamować pandemię, co wywarło negatywny wpływ na konsumpcję w pierwszym kwartale roku, uzyskując w ten sposób wynik gorszy niż oczekiwany przez konsensus rynkowy.

Takie dane kontrastują z pozytywnymi wynikami uzyskanymi w Niemczech w odniesieniu do obecnych i przyszłych oczekiwań, gdyż indeks zaufania przedsiębiorców Ifo w maju został ustalony na poziomie 99,2 pkt wobec oczekiwanych 98,2 pkt. Ponadto obecny wskaźnik sytuacji w Niemczech również przekroczył oczekiwania rynkowe, osiągając 95,7 punktu w porównaniu do oczekiwanych 95,5 punktu. Co więcej, indeks oczekiwań biznesowych na najbliższe 6 miesięcy również wykazał wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca, przekraczając oczekiwania konsensusu rynkowego.

Z drugiej strony, podczas wczorajszej sesji otrzymaliśmy kilka wypowiedzi niektórych członków Rezerwy Federalnej USA, w których byli oni dość optymistyczni w odniesieniu do inflacji, ponieważ spodziewają się, że szczyty cenowe będą się obniżać w czasie, gdy będziemy wychodzić z fazy wąskiego gardła spowodowanego przez ponowne otwarcie gospodarki. Dlatego wydaje się, że dotychczasowa polityka pieniężna będzie kontynuowana, co może wspierać wzrosty indeksów.

Jeśli spojrzymy na wykres H4 DAX30, to widzimy, że od połowy kwietnia cena podążała w ruchu bocznym, z którego wydaje się, że wychodzimy, po tym jak cena ukształtowała formację podwójnego dna, gdzie rozpoczął się nowy byczy impuls. Doprowadziło to do ustanowienia nowych rekordów wszechczasów po przekroczeniu 15510 punktów, które stanowią obecnie pierwszy poziom wsparcia.

W tej chwili, biorąc pod uwagę, że cena jest daleka od głównych poziomów wsparcia, nie możemy wykluczyć, że DAX30 skoryguje do swojej średniej z 18 sesji, aby utworzyć nowy impuls. Utrata tego poziomu może otworzyć drzwi do większej korekty. Jednak byczej strukturze nie grozi większe niebezpieczeństwo, o ile cena utrzyma poziomy swojego czerwonego pasma.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. DAX30, wykres H4. Zakres danych: 2 marca 2021 r. do 25 maja 2021 r. Sporządzono 25 maja 2021 r. o godzinie 12:50. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Kształtowanie się kursu DAX30 w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: +3,6%

2019: +25,48%

2018: -18,26%

2017: +12,51%

2016: +6,87%

Z kontem Admirals Trade.MT5 możesz handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na DAX30 a także ponad 3000 spółek akcyjnych! Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać potencjalne zyski zarówno na rynkach byków, jak i niedźwiedzi, z jednoczesnym wykorzystaniem dźwigni finansowej. Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

  • Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
  • Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
  • W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
  • Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rojasa (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
  • Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
  • Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
  • Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.