Spadek globalnych akcji, w centrum uwagi wskaźnik CPI w USA

Maj 10, 2022 14:08

Niedźwiedzie nastroje na światowych rynkach akcji pogłębiły się na początku tygodnia handlowego, co było oznaką wyprzedaży na Wall Street i indeksach azjatyckich przed danymi o inflacji CPI w USA.

Inflacja jest gorącym tematem i jednym z głównych czynników wpływających na nastroje, ponieważ inwestorzy giełdowi koncentrują się na perspektywie wyższych stóp procentowych, które mogą wywrzeć presję na poziom inwestycji, a inwestorzy na rynku forex wyceniają nowe poziomy niepewności.  

Dane o inflacji w USA za kwiecień mają zostać opublikowane jutro, 11 maja. Roczny wynik za marzec zaszokował rynki, ponieważ był nieoczekiwanym 40 letnim szczytem w związku z wysokimi cenami ropy naftowej, ale to już zostało wycenione i uwaga skupiła się na wskaźniku inflacji miesiąc do miesiąca z wyłączeniem cen energii i żywności.  

Kluczowym pytaniem jest, czy trend wysokiej inflacji przyspieszy, czy też osłabnie. Oczekuje się, że kwietniowy wskaźnik CPI wzrośnie o 0,4 proc. (bez uwzględnienia cen energii i żywności) w porównaniu z 0,3 proc. w marcu. W zależności od tego, czy rzeczywiste wyniki będą niższe czy wyższe od oczekiwanych, może pojawić się podwyższona zmienność na crossach walutowych USD.  

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o analizie fundamentalnej? Zarejestruj się na webinary w Admirals!

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

 

Wpływ zacieśnienia polityki pieniężnej na rynki akcji

Zacieśnienie polityki pieniężnej prawdopodobnie spowoduje spowolnienie tempa inwestycji, ponieważ kredyty staną się droższe.   

Dopóki nie pojawią się oznaki osłabienia presji inflacyjnej, stopy procentowe będą prawdopodobnie nadal rosły. Wyższe stopy procentowe zachęcają inwestorów do odkładania pieniędzy na kontach oszczędnościowych, ale utrudniają spłatę kredytów, zwiększając ryzyko niewypłacalności na rynkach długu. W sytuacji, gdy po pandemii globalne zadłużenie osiągnęło rekordowy poziom, nie dziwi nerwowość inwestorów.

Zmiana apetytu na ryzyko znalazła odzwierciedlenie w cenach złota, które poszybowały w górę w miarę jak dolar tracił na wartości po tym, jak w ciągu ostatniego miesiąca zdziesiątkował euro. Nastroje dotyczące bezpiecznej przystani przeniosły się ze złota na dolara i raczej się to nie skończy, biorąc pod uwagę atrakcyjność wyższych rentowności obligacji skarbowych, ale w chwili pisania tego tekstu obawy o globalną recesję dominują nad niepewnymi nastrojami.   

Krótko mówiąc, traderzy forex i inwestorzy giełdowi zabezpieczają się przed ryzykiem, a każda dobra wiadomość w raporcie o inflacji z USA prawdopodobnie uspokoiłaby niespokojne nastroje.   

Z innych wiadomości tradingowych, Chiny i UE opublikują aktualizacje stóp inflacji 11 maja, a CNY i EUR mogą wahać się w zależności od tych wyników.   

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe

Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki

 

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.