Decyzje w sprawie stóp procentowych i chiński pakiet stymulacyjny w centrum uwagi

Styczeń 23, 2024 17:27

Decyzje banków centralnych w sprawie stóp procentowych powracają w tym tygodniu. We wtorek rano Bank Japonii (BoJ) utrzymał koszty pożyczek na niezmienionym poziomie, zgodnie z oczekiwaniami. Po BoJ i Ludowym Banku Chin (PBoC), które utrzymały swoją politykę bez zmian w poniedziałek, Bank Kanady ma ogłosić aktualizacje polityki pieniężnej w środę.

Według raportu Bloomberga, chińskie władze są gotowe wykorzystać pakiet stymulacyjny w wysokości około 278 miliardów dolarów, aby wesprzeć zmagające się z trudnościami rynki akcji. Chiński premier Li Qiang powiedział wczoraj: „musimy podjąć bardziej zdecydowane i skuteczne środki w celu ustabilizowania rynku i zaufania”.

Indeks Hang Seng wzrósł we wtorek o 3% pod wpływem informacji o pakiecie stymulacyjnym. Należy zauważyć, że indeks w Hongkongu stracił prawie 14% swojej wartości w 2023 r., stając się najgorszym indeksem w regionie.

Decyzja Banku Japonii w sprawie stóp procentowych

Wcześniej rano rada zarządzająca BoJ ogłosiła, że utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie, a także politykę kontroli krzywej dochodowości, zgodnie z oczekiwaniami. Decydenci BoJ obniżyli medianę prognozy wzrostu bazowych cen konsumpcyjnych do 2,4% w roku fiskalnym 2024 z 2,8% prognozowanych w październiku.

Gubernator BoJ Kazuo Ueda podkreślił, że bank centralny nie zawaha się podjąć dodatkowych środków łagodzących, jeśli zajdzie taka potrzeba. Niektórzy ekonomiści sugerują, że BoJ może znieść politykę ujemnych stóp procentowych nie wcześniej niż w kwietniu, ponieważ oczekuje, że w wyniku zbliżających się negocjacji płacowych nastąpi znaczny wzrost płac.

Raport CPI dla Nowej Zelandii za 4 kwartał 2023 r.

Urząd statystyczny Nowej Zelandii opublikuje raport o inflacji CPI za IV kwartał 2023 r. Późnym wieczorem. Według prognoz analityków, inflacja CPI ma wynieść 4,7% w ujęciu rocznym, odnotowując znaczny spadek z 5,6% w trzecim kwartale roku.

Raport Nowozelandzkiego Instytutu Badań Ekonomicznych (NZIER) opublikowany 16 stycznia wykazał, że 10% firm netto spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, w porównaniu z 49% w trzecim kwartale.

Ekonomiści ANZ Bank New Zealand stwierdzili: „Gospodarka nieoczekiwanie nabrała wiatru w żagle do końca 2023 roku. RBNZ będzie zadowolony ze spadku bezpośrednich wskaźników inflacji, ale będzie ostrożny wobec wskaźników prognostycznych, które sugerują ryzyko, że gospodarka może nabrać rozpędu przed zakończeniem walki z inflacją”.

Decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych

W Kanadzie BoC prawdopodobnie utrzyma stopę procentową na poziomie 5%, a analitycy oczekują, że zarząd utrzyma „jastrzębi” ton w swoim oświadczeniu po posiedzeniu. Kanadyjski urząd statystyczny ogłosił, że wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł w grudniu o 3,4% w ujęciu rocznym, po wzroście o 3,1% miesiąc wcześniej.

W wyniku wzrostu inflacji analitycy rynkowi przesunęli prognozy obniżek stóp procentowych z kwietnia na lipiec, sugerując, że bank centralny kraju może ponownie ocenić swoje podejście do polityki pieniężnej.

Analitycy Royal Bank of Canada wspomnieli w raporcie, że „jeśli chodzi o faktyczne ustalanie polityki pieniężnej, rozwój sytuacji gospodarczej był wystarczająco łagodny, aby wzmocnić przekonanie, że dalsze podwyżki stóp procentowych nie będą potrzebne, ale inflacja (i wzrost płac) były również zbyt stabilne, aby skłonić BoC do rozważenia rozpoczęcia cyklu łagodzenia”.

Decyzja Ludowego Banku Chin w sprawie stóp procentowych

W poniedziałek PBoC ogłosił decyzję o utrzymaniu kosztów pożyczek na niezmienionym poziomie. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku. Według niektórych ekonomistów, stabilne stopy procentowe wskazują na chęć zapewnienia, że istniejąca kwota kredytu jest wykorzystywana efektywnie, ponieważ poprzednie wysiłki zmierzające do zwiększenia podaży pieniądza nie przełożyły się jeszcze na znaczącą poprawę rzeczywistego zadłużenia.

Analitycy rynkowi z Bloomberg Economics zauważyli: „widzimy, że PBOC obniży stopy procentowe o 10 punktów bazowych w tym kwartale, co powinno również doprowadzić do obniżenia oprocentowania kredytów w szerszym ujęciu. Słaby wzrost i rosnąca presja deflacyjna pokazują, że gospodarka potrzebuje silniejszego wsparcia politycznego - i to szybko. Oczekiwana obniżka stopy procentowej PBOC dałaby bankom przestrzeń do obniżenia oprocentowania kredytów”.

Handluj na pozbawionym ryzyka rachunku demo

Czy chciałbyś poćwiczyć trading bez ryzykowania swoich środków? Rachunek demo w Admirals pozwala na to w realistycznych warunkach rynkowych. Kliknij poniższy baner, aby otworzyć darmowy rachunek demo już dziś:

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.