Dlaczego Bank Japonii jest nadal gołębi pośród jastrzębi?

Czerwiec 21, 2022 12:33

Bank Japonii wydaje się być ostatnim gołębiem w gronie jastrzębi, na które składają się Rezerwa Federalna, Bank Anglii, Bank Rezerw Australii, a ostatnio także Europejski Bank Centralny i Narodowy Bank Szwajcarii. 

Pytanie brzmi: dlaczego? BoJ od wielu lat ma w zwyczaju zarządzanie deflacją za pomocą akomodacyjnej polityki pieniężnej, więc potrzeba czasu, aby jego uwaga dostosowała się do nowej rzeczywistości. Łagodna postawa BoJ graniczy ze skrajnością. Niedawny skup obligacji rządowych przez bank centralny o wartości 10,9 bln jenów jest największym w historii, co znacznie odbiega od decyzji Rezerwy Federalnej o zakończeniu luzowania ilościowego. BoJ może w końcu przyczynić się do wzrostu inflacji i przerzucić koszty na gospodarkę Japonii, która musi teraz osiągać lepsze wyniki, aby uzasadnić zwiększenie płynności. 

Czy BoJ lepiej radzi sobie z ryzykiem niż jego amerykański odpowiednik? Stopa inflacji w Japonii jest znacznie niższa niż w USA. Inflacja zasadnicza za kwiecień wyniosła 2,1%, co jest stosunkowo niskim poziomem w porównaniu z Ameryką Północną, gdzie ceny ropy naftowej spowodowały wzrost kosztów w łańcuchu dostaw. Najnowsze dane o inflacji w Japonii za maj mają zostać opublikowane 24 czerwca, wtedy to BoJ może rozpatrywać inny, bardziej ryzykowny scenariusz. 

BoJ musi poradzić sobie ze sprzecznymi trendami gospodarczymi: wyższa inflacja wymaga wyższych stóp procentowych, natomiast niższy wzrost po COVID wymaga akomodacyjnej polityki pieniężnej. Protokół z posiedzenia banku centralnego ma zostać opublikowany jeszcze dziś, co pozwoli na lepsze zrozumienie aktualnego stanowiska. 

Sprzedaż detaliczna w Kanadzie 

Dzisiaj w Kanadzie publikowane są dane o sprzedaży detalicznej za kwiecień. Oczekuje się wzrostu od zera do 0,8 procenta, a wszelkie niespodzianki mogą wpłynąć na pary walutowe z CAD. Inflacja w Kanadzie jest wysoka, co oznacza, że konsumenci mogą ograniczyć swoje wydatki na artykuły detaliczne. Słabsza sprzedaż detaliczna może pogorszyć ogólne wyniki PKB, dlatego też ten raport jest bardzo ważny. 

Inflacja w Wielkiej Brytanii 

W dniu 22 czerwca Wielka Brytania opublikuje najnowsze dane dotyczące inflacji CPI. Oczekuje się, że roczna stopa inflacji w maju wzrosła do 9,1% w porównaniu z poprzednim poziomem 9% w kwietniu. Jeśli rzeczywisty wynik będzie wyższy od oczekiwanego, pary walutowe z GBP mogą być niestabilne. 

Szybka wskazówka

Czym są protokoły banków centralnych? 

Oprócz głównych decyzji w sprawie stóp procentowych i oświadczeń w sprawie polityki pieniężnej, banki centralne publikują kopie swoich protokołów, które ujawniają wyniki dyskusji na temat gospodarki. Bieżące poglądy gospodarcze są ważnym czynnikiem wpływającym na przyszłe decyzje w sprawie polityki pieniężnej. Często w światowych mediach pojawia się słowo, które symbolizuje aktualny sposób myślenia, takie jak "patient" (Australia) czy "tapering" (USA). 

Chcesz dowiedzieć się więcej o analizie fundamentalnej? Dołącz do naszych bezpłatnych seminariów internetowych!  

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.