Bank Australii potwierdza jastrzębie stanowisko podnosząc poziom stóp procentowych w lipcu

Lipiec 05, 2022 17:01

Bank Rezerw Australii podniósł swoją kluczową stopę procentową z 0,85% do 1,35% w lipcu, ponieważ inflacja spowodowała wzrost cen w 12. największej gospodarce świata.

Podwyżka była spodziewana przez rynek. Bank centralny musiał działać szybko, aby stłumić inflację, nie tylko dlatego, że jednym z największych sektorów gospodarczych Australii jest górnictwo. W związku z gwałtownym wzrostem kosztów surowców wzrost gospodarczy może zostać osłabiony, ponieważ eksport kraju może stać się niekonkurencyjny.

Gospodarka Australii zależy częściowo od jej największego partnera handlowego, Chin, które prowadzą politykę zerowej tolerancji COVID-19, zmuszając ją do częstych blokad i wpływając na produkcję przemysłową. Choć wzrost PKB Australii w pierwszym kwartale był solidny i wyniósł 3,3 procent, to blokady w Chinach, wyższe ceny surowców i zacieśnianie polityki pieniężnej mogą spowolnić gospodarkę.

Środowisko stóp procentowych

W ciągu ostatnich trzech miesięcy obserwowaliśmy zacieśnienie polityki pieniężnej w wielu gospodarkach, z wyjątkiem Japonii i Chin, które pozostają gołębie.

Jakie są kluczowe poziomy stóp procentowych w najbardziej jastrzębich gospodarkach świata?

Kraj Wytyczne w sprawie stóp proc. % Inflacja %
Australia 1,35 5,1
USA 1,5 - 1,75 8,6
UK 1,25 9,1

Dywergencja monetarna jest głównym tematem, gdy porównamy te kraje z najbardziej gołębimi decydentami polityki pieniężnej na świecie:

Kraj Wytyczne w sprawie stóp proc. % Inflacja %
Chiny 0,35 2,10
Japonia 0,10 2,5
UE 0 8,8

Oczekuje się, że EBC będzie bardziej jastrzębi w stosunku do stóp procentowych jeszcze w tym miesiącu, co może wspierać EUR. Wspólna waluta strefy euro jest słaba wobec USD od marca, kiedy to Rezerwa Federalna rozpoczęła zacieśnianie polityki pieniężnej.

Inne informacje, na które warto zwrócić uwagę w tym tygodniu, to dane o sprzedaży detalicznej w UE, które ukażą się jutro (środa, 6 lipca) oraz raport o zatrudnieniu NFP, który ukaże się w piątek, 8 lipca. Wyniki mogą mieć wpływ na pary walutowe z USD i EUR.

Chcesz dowiedzieć się więcej o analizie fundamentalnej i technicznej? Dołącz do naszych webinarów!

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.