Politika zaštite negativnog stanja na računu za male klijente

Vrijedi od 11. travnja 2017


Sustavi trgovanja tvrtke Admiral Markets Cyprus Ltd dizajnirani su sa "zaštitnim mjerama" kako bi se spriječilo da klijenti stvore negativan saldo kada trguju pod normalnim tržišnim uvjetima, na primjer "Stop out Level".

Također, kao što je uobičajena praksa, svi klijenti mogu i trebaju postaviti osobna ograničenja za upravljanje rizikom koja mogu pomoći u ograničavanju gubitaka i povećanju profita.

Na primjer, potrebno je potaknuti osobni "Stop Loss" koji uzima u obzir iznos poluge koja se koristi za otvorene pozicije u odnosu na stanje računa i veličinu pojedinačnog naloga. Da ponovimo, "Upravljanje rizikom" je važna disciplina kada se trguje proizvodima s polugom.

Upravljanje rizikom znači korištenje strategija za kontrolu ili smanjenje financijskog rizika. Upravljanje rizikom je skup pravila kojih se treba pridržavati kako bi se osigurale kontrole kapitala i posebno smanjila mogućnost negativnog salda. Primjer je nalog za zaustavljanje gubitka koji minimizira maksimalni gubitak ili izbjegava otvaranje velikih pozicija neposredno prije objave važnih makroekonomskih pokazatelja ili neposredno prije zatvaranja sesije trgovanja instrumentom.

Povremeno gore navedene mjere zaštite mogu zakazati. To bi moglo biti zbog značajnog "tržišnog jaza" (zatvaranje i otvaranje vikendom) zbog čega je moguće stvoriti negativan saldo tijekom trgovanja. Ako klijent zaradi aktivnosti trgovanja ima negativan saldo, treba obavijestiti tim za podršku tvrtke.

Tvrtka će kreditirati račun klijenta iznosom negativnog salda gdje je dug nastao zbog normalne aktivnosti trgovanja prema ovoj Politici.

Iznos koji se kreditira određuje se zbrajanjem svih klijentovih negativnih salda na svim računima koje klijent ima u Admiral Markets Cyprus Ltd zbog uobičajenih aktivnosti trgovanja bez ikakvih nezakonitih metoda trgovanja.

Nedopuštene metode uključuju pojavu negativnog stanja uz otvorenu profitabilnu poziciju na drugom računu istog klijenta u suprotnom smjeru od pozicije koja rezultira negativnim stanjem.

Ova je politika dostupna samo maloprodajnim klijentima.

Odredbe ove politike neće se primjenjivati:

  • kada negativni saldo nije povezan s klijentovom trgovinskom aktivnošću (na primjer, kada se dug odnosi na bilo koju naknadu ili troškove tvrtke);
  • ako je klijent klasificiran kao Prihvatljiva druga strana ili Profesionalni klijent.