Politica de Protecție Împotriva Balanței Negative pentru Clienții Retail

Valabil la 11 aprilie 2017


Sistemele de tranzacționare ale Admiral Markets Cyprus Ltd sunt concepute cu "măsuri de protecție" pentru a preveni situația în care clienții au un sold negativ atunci când tranzacționează în condiții normale de piață, de exemplu, „Nivelul de Stop out”.

De asemenea, după cum este cazul în practică, toți clienții pot și ar trebui să stabilească limite personale pentru gestionarea riscurilor, ceea ce poate contribui la limitarea pierderilor și la maximizarea profiturilor.

De exemplu, ar trebui să se stabilească un "Stop Loss" personal care să ia în considerare valoarea efectului de levier utilizat pentru pozițiile deschise în raport cu soldul contului și dimensiunea ordinului individual. Reiterăm, "Managementul riscului"este o disciplină importantă atunci când se tranzacționează produse cu efect de levier.

Gestionarea riscurilor înseamnă utilizarea strategiilor pentru a controla sau a reduce riscul financiar. Gestionarea riscurilor este un set de reguli care trebuie respectate pentru a asigura controlul capitalului și, în special, pentru a minimiza posibilitatea unui sold negativ. Un exemplu este un ordin stop-loss care minimizează pierderea maximă sau evitarea deschiderii unor poziții mari înainte de publicarea unor indicatori macroeconomici importanți sau imediat înainte de închiderea sesiunii de tranzacționare a instrumentului.

Ocazional, măsurile de protecție de mai sus pot eșua. Acest lucru se poate întâmpla din cauza unui "decalaj semnificativ al pieței" (o închidere și o deschidere de weekend), ceea ce face posibilă apariția unui sold negativ în timpul tranzacționării. În cazul în care un client înregistrează un sold negativ în urma unei activități de tranzacționare, clientul trebuie să informeze echipa de asistență a companiei.

Compania va credita contul clientului cu suma soldului negativ, în cazul în care datoria s-a produs ca urmare a unei activități de tranzacționare normale, în conformitate cu prezenta politică.

Suma care urmează să fie creditată este stabilită prin agregarea tuturor soldurilor negative ale clientului din toate conturile deținute de client la Admiral Markets Cyprus Ltd, ca urmare a unor activități de tranzacționare normale, fără metode de tranzacționare ilicite.

Printre metodele ilicite se numără apariția soldului negativ, cu o poziție profitabilă deschisă pe un alt cont al aceluiași client în sens opus unei poziții care a avut drept rezultat soldul negativ.

Această politică este disponibilă doar pentru clienții de retail.

Dispozițiile prezentei politici nu se aplică în cazul în care:

  • în cazul în care soldul negativ nu are legătură cu activitatea de tranzacționare a clientului (de exemplu, în cazul în care datoria se referă la orice comision sau taxă a companiei);
  • în cazul în care clientul este clasificat ca o contrapante eligibilă sau ca un client profesional.