Negatiivse kontojäägi kaitse poliitika jaeklientidele

Kehtib alates 11. aprillist 2017


Admiral Markets Cyprus Ltd kauplemissüsteemidon loodud kaitsemeetmetega, mis aitavad kliente kauplemisel tavapärastel turutingimustel, näiteks tagatised (Stop out Level), vältida negatiivse kontojäägi tekkimist.

Samuti, nagu tavapraktikas, saavad ja peaksid kliendid kehtestama riskijuhtimiseks isiklikud limiidid, mis aitavad piirata kahjumit ja suurendada kasumit.

Näiteks tuleb kehtestada isiklik kahjumi ennetamise limiit/tase (Stop Loss), mis võtab arvesse avatud positsioonide jaoks kasutatava finantsvõimenduse kontojäägi ja tehingu mahu suhtes. Kordame üle, et riskijuhtimine on oluline distsipliin võimendusega finantsinstrumentidega kauplemisel.

Riskijuhtimine tähendab strateegiate kasutamist, et kontrollida või vähendada finantsriski. Riskijuhtimine on reeglite kogum, mida tuleb järgida, et tagada kapitali kontroll ja eelkõige minimeerida negatiivse kontojäägi võimalust. Näiteks, kahjumi ennetamise korraldus (Stop-Loss Order), minimiseerib maksimaalset kahjumit või hoiab ära suurte positsioonide avamise vahetult enne oluliste makromajanduslike näitajate avaldamist või vahetult enne instrumendi kauplemisseansi sulgemist.

Aeg-ajalt võivad ülaltoodud kaitsemeetmed mitte toimida. See võib tuleneda „hinna tühimikust“ (market gap) (nädalavahetusel sulgemine ja avamine), mis võimaldab kauplemisel tekkida negatiivset kontojääki. Kui kliendil tekib kauplemisel negatiivne kontojääk tuleb sellest teavitada äriühingu kliendituge.

Äriühing krediteerib kliendi kontot negatiivse kontojäägi summaga, kui võlgnevus on tekkinud tavapärase kauplemistegevuse tulemusena vastavalt käesolevale poliitikale.

Krediteeritav summa määratakse, liites kokku kõik kliendi negatiivsed kontojäägid kõigil Admiral Markets Cyprus Ltd avatud kontodel, mis on tekkinud tavapärase kauplemistegevuse tõttu väljaspool ebaseaduslike kauplemismeetodeid.

Ebaseaduslik tegevus hõlmab negatiivse kontojäägi tekkimist kasumlikul positsioonil, mis on avatud sama kliendi teisel kontol vastupidises suunas, mis tõi kaasa negatiivse kontojäägi.

Käesolevat poliitikat kohaldatakse üksnes jaeklientide suhtes.

Selle poliitika sätteid ei kohaldata:

  • kui negatiivne kontojääk ei ole seotud kliendi kauplemistegevusega (näiteks kui võlg on seotud äriühingu teenustasu või muude tasudega);
  • kui klient liigitatakse võrdseks vastaspooleks või asjatundlikuks kliendiks.