Beschermingsbeleid Negatief Rekeningsaldo voor Retail Klanten

Geldig vanaf 11 april 2017


De handelssystemen van Admiral Markets Cyprus Ltd zijn ontworpen met "beveiligingen" om te voorkomen dat klanten een negatief saldo hebben bij handelen onder normale marktomstandigheden, bijvoorbeeld het "Stop out niveau".

Zoals gebruikelijk kunnen en moeten ook alle klanten persoonlijke grenzen stellen voor risicobeheer, die kunnen helpen verliezen te beperken en bijdragen aan het maximaliseren van winsten.

Bijvoorbeeld een persoonlijke "Stop Loss" moet worden aangespoord waarbij rekening wordt gehouden met het hefboombedrag dat wordt gebruikt voor open posities in relatie tot het rekeningsaldo en de individuele ordergrootte. Om het nogmaals te zeggen: "Risicobeheer" is een belangrijke discipline bij het handelen in hefboomproducten.

Risicobeheer betekent het gebruik van strategieën om financiële risico`s te beheersen of te beperken. Risicobeheer is een pakket regels dat moet worden gevolgd om kapitaalcontroles veilig te stellen en vooral de mogelijkheid van een negatief evenwicht te minimaliseren. Een voorbeeld is een stop-loss order die het maximale verlies minimaliseert of vermijden van het openen van grote posities onmiddellijk voorafgaand aan de publicatie van belangrijke macro-economische indicatoren of direct voorafgaand aan de handelssessie van het instrument.

Af en toe kunnen de bovenstaande waarborgen mislukken. Dit zou kunnen zijn vanwege een significant ‘marktgat’ (een weekend close en open) dat het mogelijk maakt om een negatief saldo te hebben tijdens het handelen. Als een klant een negatief saldo heeft door een handelsactiviteit, moet de klant het supportteam van het bedrijf op de hoogte stellen.

Het bedrijf zal de rekening van de klant crediteren met het bedrag van het negatieve saldo waar de schuld te wijten was aan normale handelsactiviteiten volgens dit beleid.

Het te crediteren bedrag wordt bepaald door het samenvoegen van alle negatieve saldi van de klant voor alle accounts bij Admiral Markets Cyprus Ltd vanwege normale handelsactiviteiten zonder illegale handelsmethoden.

Illicitatiemethoden omvatten een optreden van het negatieve saldo waarbij een winstgevende positie wordt geopend op een andere rekening van dezelfde klant in een andere richting dan een positie die resulteerde in het negatieve saldo.

Dit beleid is alleen beschikbaar voor particuliere klanten.

De bepalingen van dit beleid zullen niet van toepassing zijn:

  • waar de negatieve balans losstaat van de handelsactiviteit van de klant (bijvoorbeeld waar de schuld betrekking heeft op kosten van het bedrijf);
  • als de klant wordt geclassificeerd als een geschikte tegenpartij of een professionele klant.