Procedura otvaranja računa

Prije nego li otvorite račun s nama i počnete trgovati, tražimo od Vas da se upoznate sa ugovorima i drugim dokumentima koji se odnose na Admirals Europe Ltd. Dokumenti služe kako biste se informirali o legalnim odgovornostima i našim općim poslovnim praksama. Možete naći naše Uvjete kao i druge važne dokumente unutar sekcije Ugovori i Dokumenti na načoj web stranici. Možete zatražiti i kopiju tih dokumenata preko telefona u nač ured na broj +385 1 8848 017, ili slanjem emaila na croatia@admiralmarkets.com.

Kako bi započeli proceduru prijave računa, molim Vas registrirajte se na Dashboard.

Potrebni dokumenti - Fizičke osobe:

 1. Slika ili sken obje strane važećeg identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica).
 2. Dokaz o adresi (kao račun režija, službeni dokument, itd.) koji nije stariji od 3 mjeseca i sadržava Vašu punu adresu stanovanja.
 3. Ugovor s klijentom - automatski generiran preko Dashboard-a u trenu dovršene aplikacije za Live račun.
  1. Imajte na umu da zbog KYC (know-your-customer) procedure, Admirals Europe Ltd može tražiti dodatne dokumente u slučajevima kada gore navedeni dokumenti nisu dovoljni.

Potrebnni dokumenti za ostale EU i EEA pravne osobe:

 1. Osobna iskaznica sa slikom ili putovnica ovlaštenog zastupnika pravne osobe;
 2. Ekstrakt registra ili registarski certifikat pravne osobe (Uvjerenje o osnivanju ili potvrdu o organizaciji) ili njegov notarski prijepis, koji sadržava:

  - ime pravne osobe, područje djelatnosti, sjedište i adresa poduzeća;
  - matični broj i datum registracije;
  - imena, mjesta prebivališta i osobne identifikacijske oznake članova upravljačkog tijela;
  - datum izdavanja dokumenta;
  NB! Predani dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Ako su pravne osobe registrirane u drugim gore navedenim registrima, moraju podnijeti sljedeće:
- Memorandum i / ili Statut;
- Uvjerenje o registraciji izdano od registra predviđenog zakonodavstvom;
- Dokument koji potvrđuje ovlaštenje zakonskog(ih) zastupnika (ovisno o osnovi prava zastupanja);
- Najnoviji račun za komunalne usluge koji potvrđuje mjesto poslovanja.

Imajte na umu da predstavnici Admirals Europe Ltd imaju pravo zatražiti dodatne dokumente (poput ovjerene punomoći, komunalnih računa, bankovnih izvoda i sl.) ako smatraju potrebnim primjenjivati ​​mjere dubinske provjere za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Dokumenti koji opisuju Uvjete ponuđenih usluga sa strane Admirals Europe Ltd.

Prije otvaranja trgovačkog računa trebali biste pregledati, razumjeti i prihvatiti sve sljedeće dokumente:Dokument ključnih informacija


Ključni dokumenti s informacijama za ulagačeDodatni dokumentiArhiva Prijašnjih Dokumenata