Save PDF Print

Ingen Kommissionstilbud for Aktier og Aktie CFD`er

VILKÅR & BETINGELSER

Effektiv fra 13. juli 2021

1. Generelle betingelser

1.1. Ingen Kommission tilbud er arrangeret af følgende juridiske enheder: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admirals AU Pty Ltd (i det følgende benævnt »Admirals«) for kunder (i det følgende benævnt »Deltagere«) i henhold til Vilkår og Betingelser beskrevet heri. Afhængigt af det operationelle selskab, vil kunden gennemføre dette Tilbud med den relevante juridiske dokumentation som generelle Forretningsbetingelser/ Vilkår og for hver Admirals juridiske enheder.

1.2. Deltagere af tilbuddet har mulighed for at trade Aktie CFD`er på deres Trade.MT4 og Trade.MT5 kontotyper uden transaktionskommission; eller til at investere Aktier uden transaktionskommission på deres Invesr.MT5 kontotype (herefter »Tilbud«) på daglig basis. De ingen provision vilkår er oprettet for alle Trade.MT4, Trade.MT5 og Invest.MT5 Live konti fra datoen for starten af Tilbuddet. Alle nye og eksisterende kunder vil deltage i Tilbuddet automatisk, ingen yderligere registrering er påkrævet.

1.3. Trading dagen starter kl 00:00:00 og slutter kl 23:59:59 i MetaTrader platform tidszone, som er østeuropæisk tid (EET).

2. Trade.MT4 kontotype vilkår

2.1. Tilbuddet vil blive anvendt på de første 3 (tre) trades. Round-turn trade er åbning og lukning af samme position. Standardprovisionen gælder for alle følgende trades. Andre gebyrer kan anvendes i henhold til Kontraktspecifikationen.

2.2. Tilbuddet er berettiget til alle aktie CFD`er på de amerikanske og europæiske markeder.

2.3. Enhver delvis lukning af positionen tæller som en separat trade og sænker den daglige grænse for kommissionsfrie trades.

2.4. Enhver Aktie CFD position åbnet før starten af Tilbuddet vil have en provision (som det blev opkrævet for 2 sider på det tidspunkt, hvor positionen blev åbnet). Denne kommission vil ikke blive kompenseret hvis positionen er lukket under Tilbuddet.

2.5. Hvis positionen er åbnet inden for Tilbudsperioden, Kommissionen til at lukke det vil være 0 (nul) selv efter afslutningen af Tilbuddet.

3. Trade.MT5 kontotype vilkår

3.1. Tilbuddet vil blive anvendt til de første 6 (seks) ensidige tilbud. One-side deal åbner eller lukker enhver position. Standardkommissionen vil gælde for alle følgende tilbud. Andre gebyrer kan anvendes i henhold til Kontraktspecifikationen.

3.2. Tilbuddet er berettiget til Aktie CFD`er fra USA, Storbritannien og EU markeder. ETF CFD`er og Aktie CFD`er fra japanske og australske børser er ikke inkluderet i Tilbuddet.

3.3. Enhver delvis lukning af positionen tæller som en separat handel og reducerer den daglige grænse for kommissionsfrie tilbud.

3.4. Kun tilbud udført under Tilbuddet vil være underlagt ingen provision tilbud. Afslutning af stillinger åbnet inden for tilbudsperioden vil være underlagt Admirals` regelmæssige provisionssatser efter udløbet af Tilbuddet.

4. Invest.MT5 kontotype vilkår

4.1. Tilbuddet vil blive anvendt til de første 1 ensidige tilbud. En one-side deal åbner eller lukker enhver position. Standardkommissionen vil gælde for alle følgende tilbud. Andre gebyrer kan anvendes i henhold til Kontraktspecifikationen.

4.2. Tilbuddet er berettiget til Aktier fra USA, Storbritannien og EU markeder. ETF`er og Aktier fra japanske og australske børser er ikke inkluderet i tilbuddet.

4.3. Enhver delvis lukning af positionen tæller som en separat handel og reducerer den daglige grænse for kommissionsfrie tilbud.

4.4. Kun tilbud udført under Tilbuddet vil være underlagt ingen provision tilbud. Afslutning af stillinger åbnet inden for tilbudsperioden vil være underlagt Admirals` regelmæssige provisionssatser efter udløbet af Tilbuddet.

5. Afsluttende Bestemmelser

5.1. Admirals forbeholder sig ret til at annullere eller ændre Tilbuddet og disse Vilkår og Betingelser uden forudgående varsel. Eventuelle ændringer af Tilbuddet vil blive underrettet til Deltagerne så hurtigt som muligt. Admirals kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser af ændringer, tillæg, suspension, annullering eller ophør af Tilbuddet.

5.2. Admirals forbeholder sig ret til at ændre grænser for kommissionsfrie trades eller liste over instrumenter, som dette Tilbud gælder for, samt alle andre betingelser i disse Vilkår og Betingelser.

5.3. Ved deltagelse i Tilbuddet, hver Deltager erklærer og giver samtykke til behandlingen af sine personoplysninger, der er indsamlet og brugt af Admirals til at behandle dem på en automatiseret og/eller ikke-automatiseret måde.

5.4. Admirals kan ikke påtage sig noget ansvar for eventuelle skader, tab, uheld eller skuffelse, som en deltager, der deltager i Tilbuddet, har lidt.

5.5. I tilfælde af en tvist eller fejlfortolkning af de gældende Vilkår og Betingelser, der er anført ovenfor, en sådan tvist eller fejlfortolkning vil blive afklaret, som Admirals finder passende. Admirals beslutning er endelig og bindende.

5.6. Ved deltagelse i Tilbuddet anerkender hver deltager, at han/hun har læst, forstået og er inforstået med disse Vilkår og Betingelser samt kundeaftalen og alle andre generelle Vilkår og Betingelser for Admirals og accepterer dem.

5.7. Tilbuddet er ikke og bør ikke fortolkes som juridisk, skat, investeringer, finansiel eller anden rådgivning. Desuden udgør intet i Tilbuddet en opfordring, anbefaling, godkendelse eller tilbud fra Admirals eller nogen tredjepart om at købe eller sælge finansielle instrumenter.

5.8 Uanset det oversatte sprog i disse Vilkår og Betingelser den engelske formulering er bindende i tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to sprog.


Risikoadvarsel: Trading med værdipapirer eller CFD`er (contracts for difference) i margin indebærer en risiko og er muligvis ikke egnet for alle investorer. Der er en mulighed for, at du kan opretholde et tab svarende til eller større end hele din investering. Derfor bør du ikke investere eller risikere penge, som du ikke har råd til at tabe. Før du bruger Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admirals AU Pty Ltd tjeneser, bedes du ankerkende alle de risici, der er forbundet med trading.