Salvesta PDF Prindi

Aktsiate ja aktsiate CFD-de vahendustasuta pakkumine

TINGIMUSED

Kehtiv alates 13. juulist 2021

1. Üldtingimused

1.1. Vahendus- ehk komisjonitasuta pakkumist korraldavad järgmised juriidilised isikud: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets Pty Ltd (edaspidi ka Admirals) klientidele (edaspidi “Osalejad”) vastavalt siin kirjeldatud tingimustele. Sõltuvalt tegutsevast ettevõttest täidab klient selle Pakkumise koos asjakohase juriidilise dokumentatsiooniga, mis on kõigi Admiralsi juriidiliste isikute üldised äritingimused / tingimused.

1.2. Participants of the offer have the opportunity to trade Stock CFDs on their Trade.MT4 and Trade.MT5 account types with no transaction commission; or to invest Stocks with no transaction commission on their Invest.MT5 account type (hereafter “Offer”) on a daily basis. The no commission terms are set up for all Trade.MT4, Trade.MT5 and Invest.MT5 Live accounts from the date of the start of the Offer. All new and existing clients will take part in the Offer automatically, no additional registration is required.

1.3. Kauplemispäev algab kell 00:00:00 ja lõpeb 23:59:59 MetaTraderi platvormi ajavööndis, mis on Ida-Euroopa aeg (EET).

Trade.MT4 kontotüübi tingimused

2.1. Pakkumist rakendatakse esimesele 3 (kolmele) tehingule. Ümberpöördega kauplemine on sama positsiooni avamine ja sulgemine. Tavalist vahendustasu kohaldatakse kõigi järgnevate tehingute suhtes. Vastavalt lepingu spetsifikatsioonile võidakse rakendada muid tasusid.

2.2. Pakkumine sobib kõigile USA ja Euroopa turgude aktsiafondidele

2.3. Igasugune positsiooni osaline sulgemine loetakse eraldi tehinguks ja vähendab komisjonitasude puudumise päevast limiiti.

2.4. Kõigil enne Pakkumise algust avatud CFD aktsiapakkumistel on vahendustasu (kuna positsiooni avamise ajal võeti seda kahe poole eest). Seda vahendustasu ei hüvitata, kui pakkumine on suletud.

2.5. Kui positsioon avatakse Pakkumise perioodi jooksul, on selle sulgemise vahendustasu 0 (null) ka pärast Pakkumise lõppu.

Trade.MT5 kontotüübi tingimused

3.1. Pakkumist rakendatakse esimese 6 (kuue) ühepoolse tehingu suhtes. Ühepoolne tehing on mis tahes positsiooni avamine või sulgemine. Tavaline vahendustasu kehtib kõigi järgnevate tehingute puhul. Vastavalt lepingu spetsifikatsioonile võidakse rakendada muid tasusid.

3.2. Pakkumine sobib aktsiate CFD-de jaoks USA, Suurbritannia ja ELi turgudelt. Pakkumise hulka ei kuulu Jaapani ja Austraalia börside ETF-CFD-d ja aktsia-CFD-d.

3.3. Igasugune positsiooni osaline sulgemine loetakse eraldi tehinguks ja vähendab komisjonitasude puudumise päevast limiiti.

3.4. Komisjonipakkumisi ei tehta ainult pakkumise ajal tehtud tehingute kohta. Pakkumise perioodil avatud positsioonide sulgemisele kehtivad pärast pakkumise lõppu Admiralsi tavapärased vahendustasud.

Invest.MT5 kontotüübi tingimused

4.1. Pakkumist rakendatakse esimese 1 (kuue) ühepoolse tehingu suhtes. Ühepoolne tehing on mis tahes positsiooni avamine või sulgemine. Tavaline vahendustasu kehtib kõigi järgnevate tehingute puhul. Vastavalt lepingu spetsifikatsioonile võidakse rakendada muid tasusid.

4.2. Pakkumine sobib aktsiate CFD-de jaoks USA, Suurbritannia ja ELi turgudelt. Pakkumise hulka ei kuulu Jaapani ja Austraalia börside ETF-CFD-d ja aktsia-CFD-d.

4.3. Igasugune positsiooni osaline sulgemine loetakse eraldi tehinguks ja vähendab komisjonitasude puudumise päevast limiiti.

4.4. Komisjonipakkumisi ei tehta ainult pakkumise ajal tehtud tehingute kohta. Pakkumise perioodil avatud positsioonide sulgemisele kehtivad pärast pakkumise lõppu Admiralsi tavapärased vahendustasud.

5. Üldsätted

5.1. Admirals jätab endale õiguse pakkumine ja käesolevad tingimused tühistada või neid ilma ette teatamata muuta. Pakkumise muudatustest teavitatakse osalejaid esimesel võimalusel. Admirals ei vastuta mingil juhul Pakkumise muutmise, muutmise, peatamise, tühistamise või lõpetamise tagajärgede eest.

5.2. Admirals jätab endale õiguse muuta vahendustasude puudumist ega instrumentide loetelu, mille suhtes see pakkumine kehtib, samuti kõiki muid käesolevate tingimuste tingimusi.

5.3. Pakkumises osalemisega deklareerib ja nõustub iga osaleja oma isikuandmete töötlemisega, mida Admirals koguvad ja kasutavad nende töötlemiseks automatiseeritud ja / või automatiseerimata vahendite abil.

5.4. Admirals ei saa võtta vastutust mis tahes Pakkumisse sisenenud osaleja kahjude, kaotuste, vigastuste või pettumuste eest.

5.5 Vaidluste puhul või ülaltoodud tingimuste valesti tõlgendamise korral lahendatakse vaidlus Admiralsi seisukohast lähtuvalt. Admiralsi poolt tehtud otsus on lõplik ja siduv.

5.6. Pakkumises osalemisega tõdeb iga osaleja, et on tutvunud, mõistnud ja kokku leppinud käesolevates tingimustes, samuti kliendilepingus ja kõigis muudes Admiralite üldtingimustes ning nõustub nendega.

5.7. Pakkumist ei tohi tõlgendada kui õiguslikku, maksu-, investeerimis-, finants- või muud nõuannet. Lisaks ei kujuta miski Pakkumises sisalduvat nõu, soovitust, kinnitust ega Admiralite või mis tahes kolmanda isiku pakkumist mis tahes finantsinstrumentide ostmiseks või müümiseks.

5.8 Olenemata käesolevate tingimuste tõlgitud keelest, on ingliskeelne sõnastus siduv juhul, kui need kaks keelt lähevad lahku.


Risk warning: Trading in securities or CFDs (contracts for difference) on margin carries a risk and may not be suitable for all investors. There is a possibility that you may sustain a loss equal to or greater than your entire investment. Therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. Before using Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admirals AU Pty Ltd services, please acknowledge all of the risks associated with trading.