Procedurer for Kontåbning

Inden du åbner en konto hos os og begynder at trade, beder vi dig om at gøre dig bekendt med aftalerne og andre dokumenter vedrørende Admiral Markets Cyprus Ltd. Disse dokumenter tjener til at informere dig om vores juridiske ansvar og vores generelle forretningspraksis. Du kan finde vores Vilkår og Betingelser samt andre vigtige dokumenter i afsnittet Dokumenter og Politikker på vores hjemmeside. Du kan også anmode om en kopi af disse dokumenter ved at ringe direkte til os på +357 22205973 eller ved at sende os en e-mail på hello@admiralmarkets.com.

For at starte din kontoåbningsprocedure, skal du registrere dig i Dashboard.

Nødvendige Dokumenter - Privatpersoner:

 1. En udfyldt online registreringsformular (Klientaftale for en Privatperson).
 2. En kopi af dit gyldige billed legitimations dokument (ID - Pas eller et statsligt udstedt id-kort).
 3. Bevis for bopæl (f.eks. en regning, et offentligt udstedt brev osv.), som ikke er ældre end 3 måneder, og som indeholder din fulde bopælsadresse.
 4. En Kundeaftale - genereres automatisk via dit Dashboard, når en ansøgning om en Live konto er blevet gennemført.
  1. Bemærk, at i forbindelse med KYC (knowhow-your-customer) Admiral Markets Cyprus Ltd. kan kræve, at du indsender yderligere dokumenter i tilfælde, hvor ovennævnte dokumenter anses for utilstrækkelige.

Dokumenter, der er nødvendige for andre juridiske enheder i EU og EØS:

 1. Udfyldt og underskrevet (Klientaftale for en Juridisk Enhed);
 2. Pas eller statsligt udstedt ID-kort med foto for den person, der handler på vegne af den juridiske enhed;
 3. Uddrag af den juridiske persons register eller registreringsattest (Stiftelsesattest eller Organisationsbevis) eller en notarielt bekræftet udskrift heraf med følgende oplysninger:

  - navn på den juridiske person, aktivitetsområde, virksomhedens hjemsted og adresse;
  - registreringsnummer og registreringsdato;
  - navn, bopæl og personlige identifikationskoder for medlemmerne af ledelsesorganet;
  - dato for udstedelse af dokumentet;
  NB! De indsendte dokumenter må ikke være ældre end 6 måneder.

Hvis juridiske personer er registreret i andre registre, der ikke er opført ovenfor, skal de indsende følgende:
- Memorandum og/eller Vedtægter;
- Registreringsattest udstedt af et register, der er fastsat i lovgivningen;
- Dokument, der attesterer bemyndigelsen af den/de lovlige repræsentant(er) (afhængigt af grundlaget for repræsentationsretten);
- Nyere regning fra forsyningsselskabet, der bekræfter forretningsstedet.

Bemærk venligst, at repræsentanter for Admiral Markets Cyprus Ltd. har ret til at anmode om yderligere dokumenter (f.eks. notarielt bekræftede fuldmagter, regninger fra forsyningsvirksomheder, kontoudtog osv.), hvis det skønnes nødvendigt for at anvende due diligence foranstaltninger til forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Dokumenter, der Beskriver Vilkårene og Betingelserne for de Tjenester, der Tilbydes af Admiral Markets Cyprus Ltd.

Du bør gennemgå, forstå og acceptere alle følgende dokumenter, før du åbner en trading konto:Dokumenter med Nøgleoplysninger


Key Investor Information DocumentsYderligere DokumenterArkiv af Tidligere Dokumenter