Obchodní podmínky pro Islámský (bez swapů) účet

 1. Islámský účet (bez swapu) (dále jen Účet bez swapu) je poskytován společností Admiral Markets Cyprus Ltd (dále jen Admirals, my, nás, námi, dle situace), která má registrované sídlo na adrese Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus, a podléhá následujícím podmínkám (Podmínky).

 2. Tyto Podmínky doplňují a rozšiřují stávající klientskou smlouvu a stanovují dodatečné podmínky platné pro Účet bez swapu. Pro účely smlouvy budou mít definice a výrazy ten význam, který je jim přisouzen v obecných podmínkách společnosti Admirals.

 3. Účet bez swapu je určený pro klienty, kteří chtějí obchodovat bez úroků. Neposkytujeme žádnou záruku, že účty bez swapů odpovídají požadavkům jakékoli víry nebo sadě přesvědčení.

 4. Účty bez swapu nevyplácí ani nevyžadují jakékoli úroky u jakýchkoli obchodů. Standardní spready, provize a další standardní podmínky účtů Admirals platí beze změny.

 5. Admirals může na základě svého uvážení:

  1. čas od času aktualizovat, na svých webových stránkách, konkrétní poplatky související s účty bez swapů.

  2. uplatňovat bez předchozího upozornění dodatečné komisní poplatky, pokud jde o výplaty dividend u CFD na indexy, jednotlivé akcie a ETF pro obchody držené během rozhodného dne pro dividendu.

 6. Účty bez swapů je třeba používat v dobré víře a klienti nesmí používat účet bez swapů k tomu, aby vydělali na swapech nebo neplatili swapy. Rovněž by si měli uvědomit, že nemohou požadovat platbu jakýchkoli swapových částek, které byly ztraceny v důsledku převodu jejich reálného obchodního účtu (účtů) na jeden nebo více účtů bez swapů za období, během kterého je jejich reálný obchodní účet (účty) je/byl převeden na jeden nebo více účtů bez swapů.

 7. Společnost Admirals si vyhrazuje právo odmítnout udělit postavení Účtu bez swapu bez uvedení důvodu. Pokud společnost Admirals zjistí, že je Účet bez swapu zneužíván v souvislosti s neplacením swapových poplatků, a to mimo jiné včetně následujících situací: podvod, manipulace, slevová arbitráž, carry trade nebo jiná forma nečestné či podvodné aktivity s využitím Účtu bez swapu, vyhrazuje si právo okamžitě zasáhnout takto:

  1. odvolání stavu účtu bez swapů u všech reálných obchodních účtů, u nichž existuje podezření ze zneužití;

  2. Ukončení Smlouvy s klientem.

 8. Sdělujeme, že si vyhrazujeme právo zrušit stav účtu bez swapů, který byl udělen jakémukoli reálnému účtu, aniž bychom byli povinni poskytnout jakékoli vysvětlení nebo odůvodnění.